Aujeszkyho choroba prasat a možnosti předcházení této nákaze

24.01.2014 14:38

Aujeszkyho choroba prasat a možnosti předcházení této nákaze

20.1.2014

Státní veterinární správa

Informace Státní veterinární správy

 

Aujeszkyho choroba

  • je virové onemocnění přenosné zejména na prasata, skot, ovce, kozy, psy, kočky a kožešinová zvířata
  • se projevuje u většiny zvířat (vyjma prasat) postižením nervového systému a nesnesitelným svěděním
  • u všech nakažených zvířat končí vždy úhynem, vyjma prasat, která mohou onemocnění přežít a vytvořit si protilátky. V České republice je kolem 35 % populace divokých prasat s protilátkami.
  • není přenosná na člověka
  • se v České republice nevyskytuje v chovech domácích prasat, která jsou na jatkách na tuto nákazu systematicky vyšetřována.

Možnosti předcházení této nákaze

Chovatelé hospodářských zvířat

  • dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti, zejména zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství.

Chovatelé psů

  • nenechávat bez dozoru volně pobíhat psy v honitbách s možným výskytem divokých prasat
  • zabránit přímému kontaktu psa s divokým prasetem, případně krví, vývrhem, syrovým nebo nedostatečně tepelně upraveným masem

Česká republika má status země prosté Aujeszkyho choroby a vakcinace prasat proti této nákaze je zakázána legislativou EU.

Většina divokých prasat, která mají protilátky, není pro psy nebezpečná, neboť onemocnění u nich již proběhlo.

Nakažený pes uhyne během několika dnů a nákaza se ve smečce kontaktem s nemocným psem nešíří.

V současné době není na světovém trhu dostupná vakcína s dostatečnou účinností použitelná pro psy.

Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56