Hubertské slavnosti

08.07.2014 10:37

Hubertské slavnosti

Myslivecké sdružení Kříby Bohuslavice - Březnice uspořádalo dne 28.6.2014 Hubertské slavnosti pro přátele myslivosti a občany našich a okolních obcí. Slavnost začala již v dopoledních hodinách, kdy v obecním lese proběhla mše svatá, kterou celebroval místní farář p. Fojtík. Součástí mše bylo vysvěcení kapličky sv. Huberta, kterou vybudovali myslivci sdružení. Účinkoval mužský chrámový sbor Vnorovy a trubači Véščanské halali. Mše pod širým nebem v kouzelné přírodě byl nepopsatelný zážitek pro všechny zúčastněné, i pro pana faráře, který takovou mši venku mimo chrám celebroval poprvé. Občané, kterých se zde sešlo asi 200, byli nadšeni a chválili myšlenku myslivců vybudovat v lese skromnou kapličku a uspořádat zde svatohubertskou mši na počest patrona myslivců sv. Huberta.

V odpoledních hodinách u myslivecké chaty proběhlo kulturní odpoledne pro veřejnost, se zaměřením programu pro děti místních mateřských a základních škol, kterým zrovna skončil školní rok. Setkání s dětmi organizujeme v rámci měsíce myslivosti každým rokem, ale tentokrát to bylo specifické v tom, že dopoledne se posvětila kaplička sv. Huberta a odpoledne probíhal rozšířený program zvláště pro děti. Zájem o dětský den rok od roku roste. Ten zájem nás pochopitelně moc těší a dětí zatím není tolik, abychom akci nedokázali k plné spokojenosti všech zúčastněných zvládat. Myslím, že si děti i učitelé s sebou pokaždé odnášejí mnoho pěkných zážitků z hezky prožitého i poučného dne. To by se jinak nevraceli a jejich počet by každoročně nerostl. Tentokráte byla akce v sobotu, aby se mohli zúčastnit i rodiče dětí.

Pro děti byli nachystané balíčky s malým občerstvením a lístkem na špekáček, který si mohli kdykoli během odpoledne vlastnoručně opéct. Děti během odpoledne si dále mohli mimo jiné zastřílet ze vzduchové pistole, ukázat své umění na laserové střelnici, zaskákat si v nafukovacím hradu, který zapůjčila obec Březnice. Kdo nechtěl střílet mohl házet s míčky na cíl, případně se nechat povozit na voze taženém párem koní. Děti se bavily celé odpoledne i díky dobrému počasí, které akci přálo.

Pro veřejnost proběhlo vystoupení trubačů, kteří ukázali své umění při předvedení loveckých signálů. Dále byla veřejnosti předvedena různá plemena loveckých psů se slovním doprovodem a ukázkou jejich výcviku. K večeru pak předvedli své vystoupení sokolníci Zeyferus z Lednice. Předvedli cca 12 ptáků (orli, sokoli, káně, poštolka, supi, sovy apod.). Zároveň k celému vystoupení byl podán fundovaný výklad. Opět to byl nezapomenutelný zážitek pro zúčastněné. Během celého odpoledne v chatě byl vystaven panel s úlovky z našeho revíru a stručně byla zdokumentována činnost mysliveckého spolku. Samozřejmě, že pro všechny bylo připraveno občerstvení.

Společenský význam této akce v rámci měsíce června je zvýrazněný výchovou mladé generace, a to hlavně vhodným, dětskému chápaní blízkým způsobem výkladu rozmanitosti živočišných druhů. Jejich zvědavé otázky jsou vždy důkazem toho, že si chtějí rozšířit své vědomosti, získané v rodině a ve škole i o další zajímavosti ze života v přírodě.

 

Výbor MS Kříby chce touto cestou poděkovat všem myslivcům našeho sdružení, dále  občanům - nemyslivcům, kteří se podíleli na přípravě celé akce a věnovali hodně volného času pro zdar hubertských slavností.

 

Fotografie z této akce je možné shlédnout ZDE, na webových stránkách www.mskriby.cz

 

MVDr Valdemar Stiksa, předseda MS