Myslivce trápí církevní restituce (ČT 1)

24.01.2014 14:37

 

 

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Čtvrtek 23. ledna a s ním Události v regionech, vítá vás u nich Ivana Šmelová. Církevní restituce způsobily velké problémy některým myslivcům na jižní Moravě, konkrétně na Kunštátsku jim současný majitel lesů, tedy státní podnik Lesy České republiky odmítl prodloužit smlouvy o honitbě. Pozemky totiž zřejmě bude vracet církvi, tamní myslivci se tak už nemůžou starat o les ani o zvěř.

redaktor
--------------------
Do revíru u Nýrova na Blanensku chodí Jiří Nečas pravidelně už 30 let. Je z rodiny, kde má myslivost tradici už 4 generace. Tuto loveckou sezónu je to ale poprvé, kdy spolu s ostatními zdejšími myslivci nepořádá ani jeden hon.

Jiří NEČAS, jednatel, myslivecké sdružení Nýrov
--------------------
To sdružení je v podstatě v bodě nula. My myslivecký hospodaření nemůžeme provádět a je to z toho důvodu, že pozemky, které tady vidíte za mnou, nebudou patřit Lesům České republiky.

redaktor
--------------------
O vrácení lesů totiž požádal řád sester těšitelek z Rajhradu. Lesy České republiky proto v Nýrově ani sousední Rozseči nad Kunštátem neprodloužily smlouvy na honitby a podobně je na tom podle odhadů Českomoravské myslivecké jednoty dalších asi 100 sdružení po celém Česku.

Otakar OSTRÝŽ, jednatel, myslivecké sdružení Rozseč nad Kunštátem
--------------------
Členové do bejvalé honitby chodí přikrmovat tuto zvěř, staráme se o ni, zvěř tam působí škody na zemědělskejch kulturách a v současné době tuto zvěř tam nemůžeme lovit.

redaktor
--------------------
Myslivci v Nýrově navíc organizovali i společenské akce, které jsou teď minulostí.

Lenka DVOŘÁČKOVÁ, majitelka restaurace, Nýrov
--------------------
Se mi snížily tržby, protože tady se přece jen ty myslivci scházeli a ples tady vlastně bejval v lednu jako, což chodili tady i lidi z Nýrova a nic tady už není, bohužel, no.

redaktor
--------------------
Řád sester těšitelek požádal na Kunštátsku celkem o 3,5 tisíce hektarů lesů a polí. Myslivci zatím o budoucí spolupráci mluvit nechtějí a na dotazy neodpověděli ani nám. Církvi patřil v minulosti i kunštátský zámek. O památku, kam každým rokem zamíří asi 10 tisíc návštěvníků, ale v rámci restitucí nezažádala. Začátkem ledna byl poslední termín, kdy mohly církve podat výzvu o vrácení svého zabaveného majetku. Teď mají úřady 6 měsíců na to je zpracovat a vytvořit takzvané dohody, které potom ještě musí schválit Státní pozemkový úřad, až pak majetek definitivně přejde na církve.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Nejvíc zemědělských a dalších pozemků chce zpátky římskokatolická církev. Na Státní pozemkový fond podala 34 tisíc žádostí. S generálním sekretářem České biskupské konference Tomášem Holubem jsem před chvílí vedla rozhovor po telefonu. Poslechněte si, co řekl.


Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Jednáte už teď s nájemci, kteří hospodaří na pozemcích, které by měly církvi připadnout v rámci restituce?

Tomáš HOLUB, generální sekretář České biskupské konference
--------------------
Ono je to trošku rozdílné, jestliže se jedná o polnosti nebo o lesy. U polností my slibujeme všem těm, kteří dnes hospodaří, že ještě určitou dobu jistě počítáme s jejich hospodařením, jestli o to budou mít zájem, protože chceme až po 2, 3 letech, kdy bude vrácen majetek, zhodnotit, jak dál a každopádně tam, kde spolupráce bude dobrá, v žádném případě nevylučujeme, že by nepokračovala, právě naopak. Co se týká lesů, tak tam největší problém je u honiteb, kde i podle právního výkladu v současné době nemůžeme bohužel ani vystavovat nebo uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích, a tak tady vzniká jakési vakuum, které je teda nesmírně škodlivé jak pro myslivce, tak pro zvěř, která tam může být potom docela nekontrolovaně vybíjena, to je docela palčivá otázka toho, že se vydávání prodlužuje. My bychom chtěli převzít ty pozemky samozřejmě co nejdříve, hospodařit na nich, a také být seriózními partnery všech, kteří se v současné době například jako myslivci o ty honitby starají.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy už jste naznačil, že spíše byste nechali většinu třeba nájemců na těch pozemcích, nicméně je možnost, že by třeba některé řády nebo farnosti měly zájem ty pozemky obhospodařovat samy?

Tomáš HOLUB, generální sekretář České biskupské konference
--------------------
Já nemohu vyloučit, že k něčemu takovému dojde, ale spíše to budou výjimky, především, co se týká honiteb. Samozřejmě, co se týká lesních hospodářství, tam církevní subjekty preferují, že budou hospodařit samy, aby hospodařily zodpovědně a měly nad tím kontrolu.


Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
O navrácení majetku zažádala celkem 17 církví a náboženských organizací, musí ale prokázat, že jim byl majetek zabavený mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990. Během 30 let by tak měly získat nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun. Stát jim následně vyplatí dalších 59 miliard navýšených o inflaci. Rozsah restitucí chce ale se zástupci církví projednat ještě vznikající koaliční vláda. Výše náhrad je totiž podle ČSSD a hnutí ANO nadsazená a ceny za pozemky neodpovídají.