Řád sv. Huberta přibližuje myslivost veřejnosti

15.11.2010 14:57

 

Datum: 13.11.2010
Zdroj: Náchodský deník
Autor: Jiří Junek
Rubrika: NÁCHODSKO | U NÁS DOMA

Kuks - Již po několik let je vyvrcholením akcí, pořádaných po celý rok Řádem sv. Huberta se sídlem v Kuksu Svatohubertská mše ve Svatovítské katedrále Pražského hradu. Toto podzimní eucharistické setkání přátel přírody ke cti a chvále sv. Huberta a všech zemřelých myslivců a lesníků se letos konalo v sobotu 30. října. Velmistru Řádu sv. Huberta Janu Votavovi jsme při této příležitosti položili několik otázek. Po kolikáté Řád tuto výjimečnou událost pořádal? Pokud se dobře pamatuji, pořádá Řád sv. Huberta tuto mši minimálně od doby, kdy jsem byl přijat do řádu, tedy více než 8 let. Katedrála je pro nás symbolem české státnosti a je pro nás velkou poctou, že právě Řád sv. Huberta pořádá dnes již tradičně mši svatou právě na tomto místě. Která ze známých mší s tímto tématem byla v katedrále provedena? Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta řízený Mgr. Karolem Ozorovským za doprovodu Trubačů Zábřeh vedený Lubomírem Vepřkem provedli Svatohubertskou mši Es.dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Kdo mši celebroval? Bylo nám ctí, že mši celebroval arcibiskup pražský, metropolita a primas český Mons. Dominik Duka. Celebroval nám mši v katedrále již v minulosti ještě jako biskup královéhradecký a v letošním roce, poprvé v jeho nové službě, jsme pro něho připravili malé překvapení. Členové Řádu sv. Huberta darovali otci arcibiskupovi nádherný ornát s motivem svatohubertské legendy a mitru. Na konci mše obdržel Mons. Duka nejvyšší řádové vyznamenání - Řád bílého orla s křížem, jako výraz uznání za jeho celoživotní službu v církvi a za velmi dobrou spolupráci s Řádem sv. Huberta. Věnoval se ve svém kázání i vztahu člověka k přírodě a myslivosti? Ve svém kázání na příkladu svatohubertské legendy poukázal na nutnost obrácení se člověka ke skutečným hodnotám. Jaká byla účast veřejnosti na mši? V letošním roce byla jedna z nejvyšších, i když musím s lítostí konstatovat, že se nám dosud katedrálu zaplnit nepodařilo. Přišli i mladí lidé? Mše se účastnili členové klubu přátel Řádu svatého Huberta a mladí příznivci myslivosti, v katedrále jsem mnoho jiných mladých tváří neviděl. Při této příležitosti máte možnost se zmínit o záměrech Řádu sv. Huberta v příštím roce... V příštím roce máme záměr vzhledem k rekonstrukci Kuksu přesunout konání Svatohubertských slavností do Prahy a vyvrcholením těchto slavností by měl být průvod členů Řádu sv. Huberta a myslivců z Křížovnického náměstí, přes Karlův most Nerudovou ulicí ke katedrále. Termín konání těchto slavností je tradičně první říjnovou sobotu a pan arcibiskup nám předběžně přislíbil celebrování mše svaté. (Jiří Junek) Vyšlo také v: Krkonošský deník