Už se rodí zajíci. Nechte je v klidu (Horácké noviiny)

13.02.2013 13:14

Středa, 06 Únor 2013 08:43

 

Třebíčsko
Jaro se blíží. Neklamným znamením v přírodě jsou malí zajíčci. Už od počátku února je možné v přírodě natrefit na novorozené zajíčky. "Jsou asi deset až dvanáct centimetrů velcí, osrstění, vidící, slyšící a zubatí, nejsou v hnízdě ani pelíšku, ale volně na zemi, matka u nich za denního světla nikdy není," říká Věra Aladzasová - Přibylová z Ligy na ochranu zvířat.
Matka k nim přichází jen jedenkrát za den, obvykle uprostřed noci, mláďata přivolá, dá jim napít a opět odejde. Svá mláďata nepozná, nakojí i cizí zajíčky, pokud jsou nablízku a přijdou k ní. "Nesmí z nich ale cítit cizorodý pach člověka nebo psa! Od věku pouhých čtyř dnů jsou mladí zajíčci každý jinde, dvoutýdenní už před lidmi utíkají. Neodnášejte je z přírody! I když se vám zdají opuštění, není tomu tak. Jejich jediná obrana před dravci je snažit se být neviditelní. Proto sedí bez pohybu, proto u nich není matka - upozornila by na ně poštolky, káňata a jiné dravce, kteří vyhlížejí kořist ze vzduchu," popisuje Věra Aladzasová-Přibylová.
Pokud jsou zajíčci na chodníku, parkovišti či jiném nebezpečném místě, naberte je opatrně na lopatku. Nesahejte na ně ani rukou v rukavici a odneste jinam, ne však dál než deset metrů od místa, kde byli. Jinak je matka v noci nemusí najít. "Domácí odchov zajíčků je obtížný a úspěšný jen z dvaceti procent, návrat do přírody je takřka nemožný, protože doma vychovaný zajíc se nebojí lidí, psů, automobilů apod. Ve věku čtyř týdnů řada doma odchovávaných zajíčků umírá, protože bez matky nezvládnou přechod na pevnou potravu. Od matky totiž musejí získat z jejího tzv. měkkého trusu (zelené slizem obalené kašovité bobky, které zajíc i králík produkují časně ráno a ihned znovu požírají, takže potrava projde zažívacím traktem vlastně dvakrát, což nahrazuje třeba přežvykování skotu nebo jelenů - pozn. red.) potřebné prvoky a bakterie, které jim umožní trávit zelenou i suchou rostlinnou potravu. Žádný obratlovec to bez těchto mikroorganismů nedokáže!" varuje Aladzasová-Přibylová. Bez matky proto zajíčci umírají na vážné zažívací poruchy, jakmile se pokusí žrát trávu nebo seno. "Přinese-li zajíčka domů váš pes, kočka nebo malé dítě, předejte ho nejbližší záchranné stanici pro volně žijící živočichy," říká Věra Aladzasová-Přibylová.