duben

duben

Duben v honitbě

4

Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se postarat o klid v honitbě a to zejména ve spolupráci s obecními úřady. Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Obecní úřad může dočasně omezit vstup do stanovené části honitby.

Loveckých příležitostí je minimálně, lovíme jen celoročně nehájení druhy zvěře, tzn. lišku obecnou a černou zvěř do stáří dvou let. O co méně se věnujeme lovu, o to více však máme práce v honitbě.

Zvěř postupně přestala navštěvovat myslivecké zařízení, ze kterých odstraníme zbytky starého krmiva a provedeme jejich asanaci. Nezbytná je rovněž asanace jejich okolí. Velmi dobré desinfekční účinky má UV složka slunečního svitu, proto u menších zařízení postačí jejich přemístěný o několik metrů jinam. Nezapomínejme rovněž na asanaci vnadišť pro černou zvěř, na nichž se může nacházet větší množství znehodnoceného krmiva. Rozhodně není dobrou vizitkou uživatele honitby, když se v dubnu nachází v revíru hnijící a plesnivějící zbytky organické hmoty. Pokud se krmeliště pro černou využívá k celoročnímu přikrmování, je samozřejmé je vyčistit a následně předkládat raději pravidelně a menší množství kvalitního krmiva.

V dubnu, před rychle se blížícím začátkem doby lovu srnců, je nezbytné provést revizi a výstavbu loveckých zařízení. Stará a nepoužívaná zařízení raději úplně odstraníme. Ta, která jsou ve špatném stavu opravíme a na vhodných místech vybudujeme nová zařízení, samozřejmě po řádném projednání s majitelem pozemku, na němž plánujeme výstavbu. Špatný stav mysliveckých zařízení a jejich nedobrý vzhled nedělají dobrou vizitku naší myslivosti.

Myslivecký hospodář má v dubnu spoustu úkolů. Po sčítání zvěře vypracuje do 25.4. Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (Mysl1), Plán péče o zvěř (Mysl 4) a Plán počtu lovecky upotřebitelných psů (Mysl 6). Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli k vyjádření (schválení) a následně zašle místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.

Minulý měsíc byla zveřejněna dotační pravidla pro myslivost na rok 2009. Kromě příspěvku na komorování koroptví, jenž byl vypuštěn, se zásadně neliší od předešlého roku. Využijme nabízených finančních prostředků a podle místních podmínek posuďme, které z nabízených titulů můžeme efektivně využít. Žádosti se mohou již v dubnu podávat na příslušný odbor životního prostředí Krajského úřadu.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.4 po Hugo / Veleslav/ Velikonoce Den ptactva Kvete blatouch bahenní  
2.4 út Erika / Áron Mezinárodní den dětské knihy    
3.4 st Richard / Richarda   Začíná tok tetřeva  
4.4 čt Ivana / Izidor   Probíhá tok jeřábka  
5.4 Miroslava / Mirka   Hnízdí straka obecná  
6.4 so Vendula / Venuše   Vyčistit a dezinfikovat krmelce a krmná zařízení  
7.4 ne Heřman / Hermína Světový den zdraví Tok tetřívka  
8.4 po Emanuel / Ema / Konstantýna Mezinárodní den Romů Hnízdí sojka obecná  
9.4 út Dušan / Dušana Velikonoční pondělí Hnízdí lyska černá  
10.4 st Darja / Darie   Přihlásit psy na svod a ZV  
11.4 čt Izabela / Arleta   Hnízdí lžičák pestrý  
12.4 Julius / Julián Světový den letectví a kosmonautiky Hnízdí čírka modrá a obecná  
13.4 so Aleš / Norma   Přilétá kukačka obecná  
14.4 ne Vincenc / Vincent Světový den monitoringu diabetu Hnízdí sluka lesní  
15.4 po Anastázie / Oktavián      
16.4 út Irena / Ireneus   Kvetou břízy  
17.4 st Rudolf / Rudolfa   Nejmladší jeleni shazují paroží  
18.4 čt Valérie / Verner Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Hnízdí bažant obecný  
19.4 Rostislav / Rostislava   Středně staří srnci vytloukají paroží  
20.4 so Marcela / Odeta Mezinárodní den svobody tisku    
21.4 ne Alexandra / Selma   Probíhá kaňkování tchořů  
22.4 po Evženie / Leonid Den Země, Slavnost stromů Hnízdí jestřáb a káně lesní  
23.4 út Vojtěch / Gerhard Světový den knihy a autorských práv Hnízdí kopřivka obecná  
24.4 st Jiří / Fidel Světový den laboratorních zvířat, Mezinárodní den skautů Kvetou javory a habr  
25.4 čt Marek / Ervín      
26.4 Oto / Ota Světový den duševního vlastnictví Kvetou prvosenky  
27.4 so Jaroslav / Jarolím Světový den grafiky Zkontrolovat stav posedů a kazatelen  
28.4 ne Vlastislav / Vlastislava Mezinárodní den pro bezpečnost a zdraví při práci Daňci shazují paroží  
29.4 po Robert / Roberta Mezinárodní den proti hluku, Mezinárodní den tance, Světový den imunologie Hnízdí holub hřivnáč  
30.4 út Blahoslav / Blahoslava Mezinárodní den pracoviště