Vítejte na webu mysliveckého spolku

MS KŘÍBY Bohuslavice - Březnice, z.s.

 

MS Kříby Bohuslavice - Březnice je myslivecký spolek s dlouhou tradicí a bohatou historií. MS Kříby obhospodařuje honitbu o výměře přes 1700 ha.

 

MS má 30 členů vč. mysliveckého hospodáře Jakuba Kadlčáka a předsedy MS Martina Chovance.  Honitba je to na zlínsku poměrně velká, členitá a bohatá na zvěř. MS se pyšní bývalým mysliveckým hospodářem Miroslavem Ohnůtem, který tuto funkci vykonával bez přerušení neuvěřitelných 50let.

 

Vesnice Bohuslavice u Zlína leží na území okresu Zlín a náleží pod Zlínský kraj. Trvalý pobyt na území této středně velké vesnice má úředně hlášeno kolem osmset obyvatel. Děti školou povinné mají v obci k dispozici základní školu vyššího stupně a rodiče malých dětí mohou také využít mateřskou školu.. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu a kostel. V obci Bohuslavice u Zlína má ordinaci jeden praktický lékař. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci. poštovní úřad.

 

Vesnice Bohuslavice u Zlína leží v průměrné výšce 257 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1362. Celková katastrání plocha obce je 805 ha, z toho orná půda zabírá pouze dvacetčtyři procent. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu). 

Obec Březnice disponuje s výměrou 962 ha. Obec má poštu ve Zlíně (760 01) . V obci Březnice (či Březnice u Zlína) žije přes 1200 obyvatel. V obci je základní škola, mateřská školka, vodovod, plynofikace, kabelová televize i sportovní areál s fotbalovým hřištěm. Součástí obce jsou i moderní pasivní energetické domky.

STUDANKA

Klívarova studánka

09.07.2012 12:52
Součástí myslivosti by mělo být kromě samotného chovu a starání se o zvěř i starost o krajinu a o honitbu kolem nás. Proto se v našem sdružení věnujeme nejen přikrmování zvěře, podávání medikamovaného krmiva, budování krmelců, krmelišť, slanisek, zásypů, a vůbec všech mysliveckých zařízení, ale i...

Může jít o obrázek animal a text that says 'NEBERTE MLÁDATA RODIČÜM! Chcete-li opravdu pomoci sbírejte jen mládata viditelne poranena nalezená operena ptáčata usad'te na nejbližši vyvyšene misto na mládata srstnaté zvere nesahejte, nechte je na mistè, matka se nẽ postará *chovejte se prírode klidne a nerušte *nenechávejte v prírode volnẽ pobíhat psy odebráním zdravého živočicha porušujete zákon! prirody Stáhnéte si aplikaci Zvíre V nouzi a mèjte kontakty vždy po ruce centrální dispečink 774 155 155 AppStore www.zvirevnouzi.cz Googleplay Û MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI Y'