Kalendarium zari

zari

Září v honitbě V září začíná podzim a s ním také hlavní lovecká sezona. Zkracující se den a chladná rána předznamenávají začátek jelení říje, která přináší každoročně všem jelenářům nezapomenutelné zážitky. Majestátní králové našich lesů věnují veškerou energii do zachování vlastního rodu. V...

Kalendárium rijen

rijen

Říjen v honitbě V říjnu začínají první hony na bažanty a pokračují hony na divoké kachny. Nezapomínejme při nich na dodržování mysliveckých tradic, mezi které patří také včasné zaslání pozvánek hostům, stejně tak jako včasné omluvení své neúčasti na společném lovu. Vhodným mysliveckým oděvem,...

Kalendarium listopad

Listopad v honitbě

Listopad v honitbě Lovecké signály, štěkot psů a hlasité pokřiky honců znějící z našich honiteb jsou neklamnými znameními příchodu listopadu a s ním také hlavní sezony společných lovů. V honitbách s drobnou zvěří pořádáme hony na bažanty a zajíce, v honitbách lesních pak...

Kalendarium prosinec

prosinec

Prosinec v honitbě S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezona a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné. Jak všichni víme, prosinec je měsícem nesmírně hektickým a časově náročným. Mnoho povinností před závěrem roku nám pochopitelně ubírá čas, který bychom...

Kalendárium leden

leden

Leden v honitbě Leden by měl být především měsícem péče o zvěř. Dbejme na to, aby spárkaté zvěř měla v krmelcích vždy dostatek čerstvého a kvalitního sena. Jistě víme, že zažívací trakt přežvýkavců je v lednu již v období „odpočinku“, proto jej nemůžeme zatěžovat velkým množstvím energeticky...

Kalendárium unor

unor

Únor v honitbě Honcování zajíců, přílety prvních stěhovavých ptáků a prodlužující se den jsou jasnými příznaky konce zimy a příchodu nového života do přírody – jara. Bohužel však v únoru ve většině honiteb ještě leží sníh a zvěř potřebuje naši ochranu a péči ještě víc než jiné měsíce. Proto...

Kalendárium brezen

brezen

Březen v honitbě o letošní dlouhé a tuhé zimě netrpělivě očekáváme příchod jara. V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku a v krajině se otevře nový svět. Začínají kvést první byliny, přilétají skřivani, špačci, holubi či husy. Hnízdí březňačky, tokají bažanti, můžeme pozorovat mladé...

Kalendárium duben

duben

Duben v honitbě Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se postarat o klid v honitbě a to zejména ve spolupráci s obecními úřady. Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Obecní úřad...

Kalendárium kveten

kveten

Květen v honitbě Koloběh mysliveckého roku je opět na počátku lovecké sezony - v květnu, kdy začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře. Hned od 16. května se věnujeme lovu průběrných srnců I. věkové třídy, mezi něž patří zejména paličkáči, knoflíkáči a špičáci do délky paroží asi 5 cm....

Kalendárium cerven

cerven

Červen v honitbě Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata...

Kalendárium cervenec

cervenec

Červenec v honitbě Koncem července, a zejména pak v srpnu probíhá v naší zemědělské krajině sklizeň obilovin. Nejen zvěři, ale i dalším volně žijícím živočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní jejich životní podmínky. Za koly kombajnů a dalších zemědělských strojů se jinak...

Kalendárium srpen

srpen

Srpen v honitbě V srpnu začíná doba lovu řady druhů naší spárkaté zvěře. Od 1. 8. můžeme lovit veškerou zvěř vysokou, mufloní, sičí, dospělou zvěř černou nebo holuba hřivnáče. Od 16. 8. pak dále zvěře daňčí, zvěř siky Dybovského a všechny druhy našich husí. Hned od počátku se zaměříme na...