Sokolnictví

 

V našich řadách máme tu čest mít sokolníka Martina Trčku.

Martin hned jak najde čas, sem doplní spoustu informací ........