Hoří 2014

28.9.2014

Již sedmý ročník oblíbené akce Hoří...letos po myslivecku:))

Dlouho připravovaná domovská akce začíná a krásně nám k tomu svítí sluníčko. Ještě nezbytné úpravy terénu. Děti si přivstaly a pomáhají se zametením spadaného listí, chystáním laviček a stanovišť na soutěže. Tety mají na starosti uzeninu a pitný režim. Ještě doladit administrativní stránku celého dne a už tady máme hlavní aktéry. Bohuslavičtí myslivci přijeli se svými mazlíčky a plným palebním arzenálem. To se bude líbit hlavně klukům. Nádvoří se plní dětmi z dětských domovů a akce může odstartovat! Paní ředitelka vítá všechny zúčastněné a předává slovo pánům v zeleném. Myslivci mají své dvě štěněcí slečny, které jsou velmi akční, ale při povelu poslušné. Děti se zaujetím poslouchají informace o myslivosti a aktivitách s tím spojené. Zajímavostí je spousta od umu troubení, přes povely pro pejsky, dravcování a zbraně. Každé z dětí má možnost zeptat se na to, co je zajímá a vyzkoušet si samotné troubení na lesní roh, nebo zaměření se zbraní. Rozdáváme soutěžní kartu všem týmům a za zvuku zahájení zahajujeme soutěžení. Máme šest stanovišť, kde skupinky dětí měří své vědomostní síly. Poznávání živých dravců (Poštolka, Káně, Jestřáb a Krahujec), přiřazování názvů zvířat k fotografiím, stopy, artefakty (paroží, zuby, lebky), poznávání druhů dřeva stromů a tolik očekávaná střelba ze vzduchovky na terč. Mezi soutěžemi máme nachystané malé sladké občerstvení a pitný režim. Při zápolení se tety a strejdové dozvídají spoustu zajímavého. Například u dravců se objevují nová jména jako je jeřáb – Jestřáb, vrabec – Káně, rejstřík – Poštolka. Také u přiřazování názvů zvířat se nenudíme a poznání, že Daněk je vlastně pták a jiné novoty nám vyluzují úsměv na tváři. Děti se moc snaží a největší zácpa je u střelby. A už je dobojováno! Tety jdou sčítat body a chystat pamlsky jako odměnu. Všichni soutěžící včetně tet a strejdů si opékají špekáčky a spekulují o svých úspěších. S plnými bříšky svoláváme soutěžící a rozdáváme ceny. Vlastně nikdo neprohrál. Rozdíly v bodech jsou nepatrné, ceny jsou rozdány a potlesk patří tedy úplně všem. Vzhledem ke krásnému sluníčkovému počasí ještě nekončíme a pouštíme se do miniturnaje ve fotbalu. Je potřeba vypustit zbytky energie. Akce se zdařila. Kluci v kamizolách nám dávají všanc své dravce a každý, kdo má zájem si může jednoho z ptáků vzít v kožené rukavici na ruku. Je to obrovský zážitek. Ještě poděkování a velký dík. Pánové byli jste skvělí a děkujeme za dárečky. Také všem zúčastněným děkujeme za účast. Těšíme se na další akci! A třeba zase u vás! Děti, strejdové a tety.

https://lazaci.rajce.idnes.cz/Hori_28.9.2014/

Myslivcům MS Křiby patří velký dík za další povedenou a užitečnou akci.


Hubertské slavnosti

Hubertské slavnosti

08.07.2014 10:37
Hubertské slavnosti Myslivecké sdružení Kříby Bohuslavice - Březnice uspořádalo dne 28.6.2014 Hubertské slavnosti pro přátele myslivosti a občany našich a okolních obcí. Slavnost začala již v dopoledních hodinách, kdy v obecním lese proběhla mše svatá, kterou celebroval místní farář...

Nový PROVOZNÍ ŘÁD Mysliveckého sdružení Kříby Bohuslavice - Březnice:

PROVOZNI RAD MS KRIBY 2013.pdf (100,9 kB)

Heslo pro otevření souboru je velkými písmeny jmého psa našeho hospodáře.

STUDANKA

Klívarova studánka

09.07.2012 12:52
Součástí myslivosti by mělo být kromě samotného chovu a starání se o zvěř i starost o krajinu a o honitbu kolem nás. Proto se v našem sdružení věnujeme nejen přikrmování zvěře, podávání medikamovaného krmiva, budování krmelců, krmelišť, slanisek, zásypů, a vůbec všech mysliveckých zařízení, ale i...

Práce s mládeží v MS Kříby Bohuslavice - Březnice

Myslivost nemá příliš dobrý kredit v očích veřejnosti a při podrobnějším zkoumání můžeme s obavami pozorovat stále sílící trend naprostého nepochopení až odmítání myslivosti u mladších generací, zvláště ve městech. Cílem koncepce práce s mládeží je vytvoření modelu dlouhodobého a soustavného působení členů Českomoravské myslivecké jednoty na děti a mládež v prohlubování a upevňování jejich vztahu k přírodě a myslivosti. Proto výbor MS Kříby již delší dobu má snahu úzce spolupracovat s učiteli mateřské školy v Bohuslavicích a učiteli základní školy v Bohuslavicích a Březnici. Děti nemají v dnešní době ponětí, co vše jim myslivci a myslivost může nabídnout, proto je důležité se prezentovat už v mateřské škole a samozřejmě i na základních školách.

Každým rokem, v rámci měsíce června - měsíce myslivosti, pořádáme pro mládež z našich obcí setkání s myslivci na mysliveckém zařízení v Bohuslavicích.

Letos proběhlo setkání pro mateřskou školu dne 6.6. a pro základní školy dne 14.6.2012.

Pro předškoláky byl uspořádán táborák s opékáním špekáčků a samozřejmě probíhal i doprovodný program. Předseda sdružení pan Miroslav Prachař dětem ukázal zvířata ze svého zájmového chovu - srnčí, mufloní a černou zvěř. Dále bažanty a divoké králíky - chov těchto zvířat  se mu velmi daří. Ukázal dětem ptáky, pštrosy a předvedl jim i svého loveckého psa. Děti měli možnost krmit divočáky, pštrosy a drůbež, což se jim velmi líbilo. V dalším čase děti soutěžili v hodu míčkem na cíl a vyslechli si poutavé vyprávění starších členů MS o přírodě. Pan Trčka dětem předvedl na panelech nejčastěji se vyskytující zvěř v naší honitbě a děti pak sami se naučili tuto zvěř pojmenovat. Závěrem vydařené akce bylo odměnění všech zúčastněných dětí březovou pamětní medailí na tento den. Děti  odcházely spokojené a určitě doma rodičům vyprávěly o svých zážitcích mezi myslivci.

 

Školáci po krátkém proslovu předsedy MS a mysliveckých fanfárách byli rozděleni na skupinu starších, ta se odebrala na vycházku k nově zrekonstruované studánce, kterou členové sdružení svépomocí zcela nově vystavěli. Cestou ke studánce proběhli ukázky z myslivecké čínnosti (výcvik loveckého psa, výklad o krmných zařízeních pro zvěř, prohlídka lovecké zbraně). Mladší žáci byli rozděleni do 4 skupin, každá skupina absolvovala postupně naučnou a zábavnou činnost. V naučné části jedna skupina se seznámila podrobně s jednotlivými druhy naší zvěře, učila se je poznávat ať již podle vzhledu, srsti, peří nebo stop. Další skupina se učila rozpoznat základní rostlinné druhy (stromy a keře), které se vyskytují u nás a to podle listí, jehličí, plodů, kůry nebo struktury dřeva. Ostatní dvě skupiny v rámci zábavy házeli míčkem na cíl nebo stříleli ze vzduchovky. Pod dozorem si osvojovali praktické návyky při bezpečném zacházení se zbraní. Střelba na terč se dětem nejvíce zamlouvala, ani nechtěly skončit. Zvláště některá děvčata byla do střílení zanícena a dobře trefovala terč. Po návratu starších žáků tito také veškerou tuto činnost absolvovali. Závěrem se opékaly špekáčky, děti za účast na mysliveckém dnu v našem MS Kříby obdržely pamětní medaile a vůbec se jim nechtělo jít domů. Myslivci a rovněž učitelský dozor celou akci hodnotili velmi dobře.

 

Společenský význam těchto akcí v rámci měsíce června je zvýrazněný výchovou mladé generace, a to hlavně vhodným, dětskému chápaní blízkým způsobem výkladu rozmanitosti živočišných druhů. Žáci projevili velký zájem o poznání vystavených exponátů. Jejich zvědavé otázky byly důkazem toho, že si chtějí rozšířit své vědomosti, získané v rodině a ve škole i o další zajímavosti ze života v přírodě. Někteří se dokonce zajímali zda podobnou akci uspořádáme opět za rok.

 

Výbor MS Kříby chce touto cestou poděkovat všem myslivcům našeho sdružení, kteří se podíleli na přípravě celé akce a věnovali hodně volného času pro zdar setkání s dětmi našich obcí.

 

Fotografie z této akce je možno zhlédnout přímo zde na webových stránkách MS Kříby www.mskriby.cz

 

Valdemar Stiksa

MS KŘIBY - Výroční členská schůze 2012

VČS 2012

17.03.2012 22:01
Výroční členská schůze MS Kříby Březnice - Bohuslavice u Zlína   Dne 17.března 2012 uspořádalo MS Kříby výroční členskou schůzi v chatě mysliveckého sdružení v Bohuslavicích. Schůze měla slavnostní charakter a byli přizváni hosté z řad honců, starostové obcí, zástupce místních zemědělců...

Hubertska zabava 2011

Hubertská zábava 2011

  PRVNÍ HUBERTSKÁ ZÁBAVA V BOHUSLAVICÍCH - 19.11.2011   Myslivci z mysliveckého sdružení Kříby Bohuslavice-Březnice se letos rozhodli zorganizovat v Bohuslavicích první Hubertskou zábavu. S trochou napětí očekávali, s jakým úspěchem se tato dlouho plánovaná akce...

V sobotu 20.8.2011 proběhlo již tradiční přátelské posezení u ohně a rozloučení s létem. Počasí opět přálo a léto jsme místo loučení naopak přivítali a akce dopadla, ostatně jako vždy výborně a všichni myslím odcházeli spokojeni. Ke zlatavému moku ze Svijan bylo výborné selátko na rožni a myslím že všem chutnalo a všichni se dobře bavili. Díky V. Stiksovi a Mirkovi Ohnůtovi máme i fotky, které hovoří za vše. Takže zase za rok. 

červenec - srpen

v naší honitbě se objevil srnec albín.

Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody.

Chovatelská přehlídka trofení 2010-2011 MS KŘIBY Bohuslavice-Březnice

 

Ne ve všech zemích mají myslivci svůj měsíc - Měsíc myslivosti a ochrany přírody. V době kdy je myslivost obecně antimyslivci stavěna na pranýř je třeba svůj měsíc lépe využívat pro propagaci myslivosti. V tomto měsíci je příležitost pochválit českou myslivost, ukázat klady své činnosti a využít ji ke zdůraznění ochrany zvěře. Jsou myslivecká sdružení a je jich většina, která v červnu neudělají pro propagaci myslivosti nic. Proto je velmi chvályhodné, že MS Křiby Bohuslavice Březnice patří k těm málo mysliveckým sdružením, které se snaží ukázat veřejnosti klady a prospěšnost myslivosti.

 

I vedení ČMMJ by mohlo pro tuto akci více udělat. V časopise Myslivost není skoro žádná zmínka o důležitosti měsíce června, nebyl vydán žádný propagační materiál už několik let. Obecně se hlásá hrdost nad tím, jak umíme dodržovat tradice, ale na tuto tradici - propagovat na veřejnosti Měsíc myslivosti a ochrany přírody - se jaksi odshora až dolů zapomíná.

 

Myslivecké sdružení Křiby uspořádalo v rámci měsíce myslivosti ve dnech 18.-20.6. vlastní chovatelskou přehlídku pro veřejnost a dvě akce pro předškolní a školní mládež obcí Bohuslavice a Březnice.

 

Chovatelská přehlídka je prezentací myslivosti. Výstava trofejí má i hlubší význam než jen ozdobný, dává všem návštěvníkům dokonalý obraz o mysliveckém hospodaření v dané honitbě, daném okrese, o zdravotním stavu zvěře a o genetickém založení chovů. Myslivost není jen záliba v lovu, myslivost je životní styl naplněný spoustou práce pro zvěř a její životní prostředí, které s ní sdílíme.

MS Kříby Bohuslavice-Březnice předložilo k hodnocení 15 trofejí srnčí zvěře - srnců. Všichni byli hodnoceni jako průběrní, nevhodní k dalšímu chovu. Plán lovu srn byl 14, uloveno 15, plán lovu srnčat byl 14, uloveno 14. Celkem uloveno 44 kusů srnčí zvěře.

Černá zvěř – uloveno 8 lončáků, 24 selat, celkem 32 kusů černé zvěře.

Tyto výsledky jsou jen za rok 2010, ale cílem přehlídky bylo ukázat i dřívější trofeje a ukázat všechny druhy zvěře, které se v honitbě vyskytují. Byly zde i ukázky z myslivecké kynologie, sokolnictví a z historie myliveckého sdružení před i po sloučení mysliveckých spolků.

 

Akce pro předškolní děti

Dne 1.6.2011 byl uspořádán táborák s opékáním špekáčků pro děti mateřské školy. Hlavním organizátorem střetnutí myslivců s dětmi byl předseda sdružení pan Miroslav Prachař. Dětem ukázal zvířata ze svého zájmového chovu - srnčí, mufloní a černou zvěř. Dále bažanty a divoké králíky - chov těchto zvířat se mu velmi daří. Ukázal dětem pštrosy a předvedl jim i svého loveckého psa. Dětem se pak spolu s p. Gavendou věnovali celé dopoledne - ukázali jim některá myslivecká zařízení a byla pro ně uspořádána zábavná soutěž. Děti odcházely spokojené a určitě doma rodičům vyprávěly o svých zážitcích mezi myslivci.

 

Akce pro školáky základního stupně

V rámci naší chovatelské přehlídky jsme zorganizovali další setkání s dětmi, tentokrát ze škol z Březnice a Bohuslavic. Setkání se uskutečnilo 20.6. a bylo zahájeno troubením - loveckými fanfárami. Děti byly rozděleny na dvě skupiny a vystřídaly se u myslivců, kteří se jim věnovali. P. Prachař jim předvedl svůj zájmový chov s velmi hodnotným výkladem. P. Trčka je zaujal svým vyprávěním o sokolnictví a předvedl jim živou poštolku. P. Stiksa je provedl výstavou v rámci chovatelské přehlídky a svým výkladem jim přiblížil jednotlivé druhy zvěře. O zábavu se před mysliveckou chatou starali p. Hujíček a p. Gavenda. Děti odcházely spokojené a doufáme, že si odnesly i nové zajímavé informace. Celé setkání bylo velmi kladně hodnoceno, jak ze strany pedagogického dozoru, tak i samotnými myslivci.

 

Společenský význam těchto akcí v rámci měsíce června je zvýrazněný výchovou mladé generace, a to hlavně vhodným, dětskému chápaní blízkým způsobem výkladu rozmanitosti živočišných druhů. Žáci projevili velký zájem o poznání vystavených exponátů. Jejich zvědavé otázky byly důkazem toho, že si chtějí rozšířit své vědomosti, získané v rodině a ve škole i o další zajímavosti ze života v přírodě. Někteří se dokonce zajímali zda podobnou akci uspořádáme opět za rok.

 

Výbor MS Kříby chce touto cestou poděkovat všem myslivcům našeho sdružení, kteří se podíleli na přípravě celé akce a věnovali hodně volného času pro zdar chovatelské přehlídky a setkání s dětmi našich obcí.

Fotogalerie

Valdemar Stiksa

Myslivost a příroda - Bratislava 2011.

 

Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora uspořádali ve dnech 15. – 19. června 2011 celostátní výstavu s mezinárodní účastí "Poľovníctvo a príroda 2011"

Výstava se uskutečnila v prostorách výstaviště Incheba Expo v Bratislavě, v měsíci červnu, který je měsícem myslivosti a ochrany přírody.

 

Výstava se koná tradičně jednou za pět let. Veřejnost měla možnost zhlédnout nejkvalitnější myslivecké trofeje z celého Slovenska a ze zahraničí, nechyběly ani exotické trofeje a preparáty ze světa, exkluzivní a jedinečná sbírka "Jelenovití světa", zajímavé exponáty, zúčastnit se na bohatém programu či navštívit stánky odborných a zájmových vystavovatelů, stánky komerčních vystavovatelů s tématikou myslivosti a ochrany přírody.

 

Této výstavy se zúčastnila také skupina myslivců našeho mysliveckého sdružení Křiby Bohuslavice Březnice a to dne 16.6.2011. Všechny čekal velmi pěkný den bohatý na nové poznatky ať už z kvalitního doprovodného programu (sokolnictví, kynologie, lovecké troubení) nebo z vlastní výstavy trofejí, která byla velmi vkusně uspořádána.

 

Všichni si mohli prohlédnout také nepřeberné množství firem nabízejících myslivecké vybavení, podívat se na nové trendy v mysliveckém odívání, prohlédnout si nové kvalitní lovecké zbraně, optiku. Ve stáncích zájmových mysliveckých spolků byly informace ze života těchto spolků - kynologie, střelectví, myslivecká osvěta a pod.

 

Naši myslivci byli s tímto zájezdem spokojeni a těší se již na další akci pořádanou pro mysliveckou veřejnost. Několik fotografií ve fotogalerii je pro ilustraci těm co se nemohli osobně výstavy zúčastnit.

V. Stiksa

Další jarní úkol je vyrobit a rozmístit dostatečné množství hnízdnách budek pro kačeny.

Bylo vyrobeno 30 kusů hnízdních budek.

První jarní brigády myslivců jsou věnovány úklidu obou obcí, Březnice i Bohuslavic, především úklidu kolem cest. Fotky jsou zde

Článek V. Stiksy -  Z činnosti MS Křiby Březnice - Bohuslavice u Zlína

Ve dnech 7.5. - 9.5. Proběhla další chovatelská přehlídka trofejí v novém kulturním domě v Zádveřicích. Fotky jsou tady.  Článek V. Stiksy tady.

Dne 19.03.2011 Na Chatě MS Křiby proběhla další výroční členská schůze.

DVD - 1. Svatohubertská mše MS KŘIBY Bohuslavice - Březnice

je k dispozici např.  na mskriby@seznam.cz

Svatohubertská mše

Svatohubertská mše

2. troubená a zpívaná Svatohubertská mše v Březnici u Zlína - 16.10.2011           Krásná slunečná neděle vytvořila nádhernou kulisu pro 2. Svatohubertskou troubenou a zpívanou mši svatou v Březnici u Zlína konanou dne 16.10.2011.  Již před rokem,...

V sobotu 21. srpna 2010 od 16:00 proběhlo moc pěkné přátelské posezení u táboráku spojené s opékáním jehněte a bečkou zlatavého moku. Děkujeme moc všem organizátorům za super akci. 

18.6.2010 Proběhl další úspěšný dětský den na chatě MS Křiby. Všem myslivcům, kteří se na dni podíleli mnohokráte díky.

Chovatelská přehlídka trofejí

Vizovice 24.4.-26.4.2010

 

Chovatelskou přehlídku trofejí za rok 2009 okresu Zlín uspořádali MS Vizovice, ČMMJ, OMS Zlín za podpory pověřených obcí okresu Zlín.

Chovatelská přehlídka je prezentací myslivosti. Výstava trofejí má i hlubší význam než jen ozdobný, dává všem návštěvníkům dokonalý obraz o mysliveckém hospodaření v dané honitbě, o zdravotním stavu zvěře a o genetickém založení chovů.

Přehlídka nám ukázala, že došlo k poklesu celkového počtu ulovené zvěře oproti roku 2008, který byl rekordní. Na druhé straně narostl počet medailových trofejí, zvláště u srnčí zvěře.

MS Kříby Bohuslavice-Březnice předložilo k hodnocení 15 trofejí srnčí zvěře. Na plán lovu 7 srnců I. věkové třídy bylo uloveno 8 srnců ohodnocených jako průběrný odlov. Plán lovu srnců II. věkové třídy byl 3 srnci, uloveni byli 4 srnci. Z tohoto počtu byli 2 ohodnoceni malou červenou tečkou – chovní jedinci. Jeden z těchto srnců ulovený p. Milanem Přílučíkem byl ohodnocen jako medailový – bronzový, s hodnocení 109,15 bodů CIC (nepravidelný šesterák - viz foto). Ve III. věkové třídě byl plán lovu 5 srnců, uloveni byli 3 srnci – průběrní.

Plán lovu srn byl 12, uloveno 12, plán lovu srnčat byl 11, uloveno 11. Celkem uloveno 38 kusů srnčí zvěře.

Černá zvěř – uloveno 7 lončáků, 17 selat, celkem 24 kusů černé zvěře.

Bližší hodnocení okresní chovatelské přehlídky trofejí možno přečíst v katalogu, který byl vydán při příležitosti této CHP.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout pár fotografií z CHP.

W. Stiksa

 

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 2010

Ve dnech 24. – 26.4.2010 proběhla chovatelská přehlídka trofejí z lovecké sezóny 2009 – 2010. Výstava byla uspořádána ve spolupráci Okresního mysliveckého spolku ve  Zlíně a Mysliveckého sdružení Vizovice. Samotná výstava byla umístněna do stylového prostředí sokolovny ve Vizovicích. V rámci OMS Zlín, to je v bývalém okrese Zlín, se loví ročně více než čtyři tisíce kusů spárkaté zvěře. Z toho bylo v uplynulé sezóně uloveno 2264 ks srnčí zvěře,160 ks jelení zvěře, 397 ks daňčí zvěře, 85 ks mufloní zvěře a 1287 ks zvěře černé. Zatímco u zvěře srnčí jsou výše úlovků více méně ustálené, u ostatních druhů tomu tak není. Stoupající tendence se projevuje u černé a daňčí zvěře. Naopak klesající jsou úlovky u zvěře mufloní. Jelení zvěř měla ustálenou tendenci v množství úlovků. V poslední době, kdy plánování a lov jsou koordinovány v rámci obnovené Jelení oblasti Vlára, dochází k nárůstu úlovků, a to především díky zvýšené migraci zvěře ze Slovenska.
    Kvalitu zvěře charakterizují medailové trofeje:

druh zlato stříbro bronz
srnec 3 5 8
jelen   2 4
daněk 1 2 5
muflon 3 2 1
liška 2 2  
jezevec 1   1

    Výstava se v našem okrese stává celospolečenskou událostí. Schází se zde jak odborná tak i laická veřejnost. Zahájení výstavy provedla starostka Vizovic paní Alena Marvanová. Svými vřelými slovy na adresu myslivosti potvrdila, že myslivci mají i mezi nemysliveckou veřejností dost příznivců. Výstava byla organizována také v úzké spolupráci a za finančního přispění Krajského úřadu ve Zlíně a pověřených obcí: Zlín, Luhačovice, Otrokovice Valašské Klobouky a Vizovice.Na organizaci chovatelské přehlídky přispívají i sponzoři z řad místních firem. Díky těmto zainteresovaným můžeme vydávat bohatý barevný katalog, který je již několik let dokumentem o stavu a vývoji myslivosti na zlínsku.

                                                                        Ing.Jan Šimek
                                                   předseda myslivecké a hodnotitelské komise

Výroční zprávy o mysliveckém hospodaření

Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v roce 2009

15.11.2010 12:41
  Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v roce 2009. Uplynul další rok a my znovu hodnotíme, co jsme v tomto roce vykonali, co se nám povedlo a co musíme ještě dokončit, nebo vylepšit. Jako první si připomeňme, jaké byly výsledky jarního sčítání zvěře v roce 2009....

MS Křiby Bohuslavice - Březnice

 

Příprava na stavbu chaty MS Křiby - 4.9.1987

OMS ZLIN

OMS Zlín

30.06.2010 11:26
  Okresní myslivecký spolek Zlín   Okresní myslivecký spolek ve Zlíně v současnosti zastřešuje členskou základnu Českomoravské myslivecké jednoty spadající do působnosti pěti pověřených obcí – Zlína, Otrokovic, Vizovic, Luhačovic a Valašských Klobouk. Celkově bylo po transformaci honiteb...

 

V neděli 18.4.2010 od 8:00 proběhl jarní svod psů ve Zlíně. Na střelnici OMS se představili hned 4 naši drsnosrstí jezevčíci. Fotky zde.