17. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů zná vítěze

27.06.2012 13:57

19.6.2012

Petr Šeplavý17. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů zná vítěze

O víkendu 8. – 9. června 2012 zněly nad rybníkem Olšina lovecké fanfáry. Na svém 17. ročníku se zde sešli trubači z celé ČR, aby poměřili své trubačské umění v národní soutěži. Přes 300 účastníků našlo útočiště v rekreačním zařízení VLS – Olšina, které leží nedaleko Horní Plané na okraji vojenského prostoru Boletice.

 

Krásná scenérie šumavské přírody, kvalitně vybavený areál rekreačního zařízení a erudovaný organizační tým ČLS - pobočka divize VLS v Horní Plané a především nadšení a chuť pořadatelů, byly zárukou pro úspěšný průběh soutěže a vřelé přijetí všech účastníků v srdci šumavské přírody. Snad jediným přáním pořadatelů bylo, aby v den soutěže přálo počasí a slunce rozzářilo nejen hladinu dvouhektarového rybníka Olšina, ale také tváře trubačů.

V den příjezdu slunce skutečně zalévalo svými paprsky celý areál a kopce nad Olšinou. V pátek, kdy byly naplánovány od 18.00 hodin koncerty lovecké hudby v Horní Plané a ve Chvalšinách se přesně o půl šesté v podvečer ozval první hrom a blesk rozřízl nebe na dvě půlky. Příroda se rozhodla dohnat vláhový deficit a pokropila vyprahlou půdu vydatným lijákem. Přesto se oba páteční koncerty uskutečnily.

Na náměstí v Horní Plané, kde hrál místní soubor VLS Horní Planá s mírným odložením začátku a ve Chvalšinách využili Povltavští trubači podloubí u muzea ke komornímu koncertu pro hrstku odvážlivců, kterým ani nepřízeň počasí nezabránila a přišli si poslechnout loveckou hudbu a nechali se pozvat na sobotní soutěž.

Pracovní porada organizátorů a poroty v pátečním podvečeru byla úřednickým koncertem. Ředitel soutěže, šéfdirigent Ing. Petr Král řídil organizační sbor pevnou, ale laskavou rukou a hlavní „sólistka“, slečna Ing. Petra Čunátová, předvedla tak skvělý výkon, že si zasloužila potlesk ve stoje. Vše bylo připraveno s profesionální dokonalostí a všichni, kdo se na přípravě soutěže podíleli, včetně místního souboru a personálu rekreačního zařízení Olšina si zaslouží velké poděkování. Ještě v podvečer jsme všichni doufali, že místní přeháňka se opravdu přes noc přežene a soutěž proběhne za příznivějšího počasí.

V sobotu od rána lehce pršelo. Přesto všichni s odhodláním nastoupili ke slavnostnímu zahájení. Proslovy byly zkráceny na minimum. I tak osobně trubače přivítal výrobní náměstek VLS, s.p., Ing. Jiří Novák a popřál trubačům úspěch v soutěži a trpělivost s počasím. Po krátké informaci předsedy poroty, JUDr. Petra Vacka a ředitele soutěže Ing. Petra Krále, prohlásila miss Danělka Lída Dalecká soutěž za zahájenou.

Soutěž ve všech pěti kategoriích probíhala dle rozpisu a počítač se začal plnit body porotců. Navzdory tristní situaci na naší politické scéně a špatné náladě ve společnosti i na protest proti špatnému počasí se na Olšině stala mimořádná událost, téměř zázrak. Všichni zapomněli na své starosti, odložili špatnou náladu a nepřízeň počasí překonali pohodou, úsměvem a hudbou. Tohoto mimořádného jevu si všiml i rakouský porotce Rudolf Jandrasits, který nevěřícně poznamenal: „U nás v Rakousku stačí, aby při soutěži spadlo pár kapek a už máme stížnosti a nespokojené soubory, které chtějí hrát v sále a tady panuje pohoda a dobrá nálada. Jak to děláte?“

Nevím, jak to děláme, ale vím zcela jistě, že soutěž organizujeme především pro myslivecké trubače, kteří nějaké to nepohodlí vydrží a záleží nám na tom, aby se cítili dobře a mohli se bavit. Tomu jsme podřídili i organizaci soutěže, kde hlavním mottem byla vstřícnost, úsměv a pohoda.

Proto jsme také zařadili novou mimosoutěžní kategorii o nejvtipnější soubor i večerní zábavu s tombolou a rautem a vynikající country kapelou Patrola.

Úderem půl páté odpoledne se v k prasknutí naplněném sále objevil první vtipný soubor. Trubači OMS Přerov and Moravian Girls si připravili scénku s kankánem, kde kromě dívek a žen zatancovali i převlečení trubači. Sál tleskal a mohutně povzbuzoval účinkující.

Druhým vystupujícím byl soubor trubačů z VLS Lipník pod vedením Ing. Jana Jeniše, který vtipně představil jednotlivé členy souboru, včetně nejstaršího studenta hudební školy v Olomouckém kraji a zahrál a zazpíval s celým sálem slovenskou lidovou píseň pod dirigentskou taktovkou předsedy Klubu slovenských trubačů Edmunda Hatiara s přípitkem na konci.

Poté vystoupil soubor Pagáči a Království Přerovské s pásmem Z pohádky do pohádky. To již sál řičel smíchy a ovace nebraly konce.

Vystoupení zakončila vtipná scénka souboru VLS Horní Planá na téma Dykových signálů.

Porota ve složení Radek Šroler, Petra Čunátová a Lída Dalecká měla těžkou úlohu vybrat nejvtipnější soubor. Zvláště, když byla některými soubory uplácena kořalkou. Především Přerovští trubači věnovali nácviku a kostýmům hodně energie, aby pobavili ostatní kolegy. Vítězství bylo především v ochotě souborů udělat něco pro druhé, pobavit své přátele. Moc si toho vážím a všem souborům za odvahu a ochotu děkuji.

Nakonec zvítězilo pásmo Z pohádky do pohádky a vítězové získali krásného, omyvatelného, vkusně vyvedeného trpaslíka s dalekohledem a psíkem, kterého přijali na slavnostním zakončení z rukou miss Danělka, Lídy Dalecké.

 

Počasí se nad námi smilovalo a na slavnostní vyhlášení výsledků přestalo pršet a i sluníčko se přišlo podívat, kdo vlastně vyhrál.

Soubory ladění in Es

1. Poslední hryz

2. Trubači OMS Přerov

3. Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník

Soubory ladění in B

1. Pagáči - Trubači LDF Brno

2. Trubači OMS Přerov

3. Soubor trubačů VLS ČR, s.p., divize Lipník n. B.

Sólisté borlice in B

1. Petruželka Jaroslav

2. Ing. Pitorová Jana

3. Johan Josef

sólisté lesnice in B

1. Zach František, DiS.

2. Dudová Tereza

3. Oprštěný Jan

Sólisté rohy in Es

1. Moková Jitka

2. Eliáš Martin

3. Ing. Hromádko Ladislav

 

Zvláštní cenu poroty, brokovnici, věnovanou Českou zbrojovkou, obdržel nejstarší účastník soutěže, jako poděkování za úsilí a vytrvalost ve hře na lesnici. Odlov jelena pak na návrh organizátorů a poroty získal Petr Votava, který ve svém volném čase a bez nároku na honorář pomáhal za Klub trubačů, celou soutěž připravit, a to i v době, kdy se intenzivně učil na státní zkoušku na fakultě lesnické a dřevařské ČZU, kterou v předvečer soutěže úspěšně složil. Gratuluji a děkuji nejen jemu, ale i ostatním členům rady, kteří se na přípravě soutěže podíleli.

Zvláštní ceny věnoval starosta města Horní Planá a Pavel Pacovský předal pamětní medaili věnovanou výrobcem odznaků za výchovu mladých trubačů Šárce Kvičínské.

Poděkování si zaslouží všichni partneři soutěže, kteří přispěli ke zdárnému průběhu a především VLS ČR, s.p., v jehož zařízení jsme našli přátelské a milé zázemí. Myslím, že i s trochou smutku a nostalgie předával výrobní náměstek VLS ČR, s.p. Ing. Jiří Novák za asistence ředitele divize VLS ČR, s.p. v Horní Plané Ing. Jaroslava Nerada putovní tesák Ing. Jaroslavu Martínkovi, CSc., řediteli Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kde se 7. června 2013 na akademické půdě Mendlovy Univerzity Brno uskuteční 18. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů. Symbolicky v místě působení prof. Antonína Dyka, autora našich loveckých signálů a spoluzakladatele Československé myslivecké jednoty v roce 1923. Tedy u příležitosti 90. let od založení dnešní ČMMJ.

Již teď se na všechny trubače těším a přeji všem souborům hodně sil, vytrvalosti, hudebních úspěchů a především nefalšovaného přátelství v našem klubu.

Petr ŠEPLAVÝ

předseda KT ČMMJ
 

Práce poroty na národní soutěži mysliveckých trubačů.
Sedmnáctého ročníku národní soutěže mysliveckých trubačů v Olšině u Horní Plané se zúčastnilo přes 300 trubačů. O výsledcích rozhodovaly dvě tříčlenné poroty, které si mezi sebou rozdělily rovnoměrně přihlášené soutěžící.
Soubory B a sólisty na Es rohy posuzovala porota A ve složení Petr Vacek – předseda a členové Rudolf Jandrasits a Jaromír Čížek.
Sólisty na lesnice, sólisty na borlice a soubory in Es posuzovala porota B ve složení Jiří Sušický - předseda a členové Petr Duda a Edmund Hatiar.
Den před samotnou soutěží se porotci sešli, aby se podrobně seznámili se soutěžními skladbami, se způsobem hodnocení a také s organizací soutěže a sjednotili a projednali problémy, které by při hodnocení mohly vzniknout. V každé porotě hodnotil jeden zahraniční porotce, a to se Slovenska – Edmund Hatiar a z Horního Rakouska – Rudolf Jandrasits. Jedná se sice o zkušené porotce, ale přesto je způsob hodnocení v naší zemi trochu odlišný od hodnocení v jejich mateřské zemi a tak si oba přípravu porotců velmi pochvalovali.
Druhý den ráno nastal čas soutěže a vše běželo, jak mělo, ani drobný celodenní déšť nevadil. Pořadatelé připravili soutěž velice dobře a vytvořili tak trubačům i porotě vynikající podmínky. Za to jim patří moje veliké poděkování.
Výkony soutěžících byly velmi kvalitní, je poznat, že trubači se průběžně vzdělávají. Málokdo jistě předpokládal, že se během posledních pěti roků o tolik zvýší kvalita hraní a rozšíří repertoár trubačů, což bylo znát např. i z volitelných skladeb, kdy trubači hráli nejen Dykovy a Selementovy skladby, ale také skladby současných a dokonce i zahraničních autorů.
Porotci s ohledem na vysokou kvalitu soutěžních výkonů používali u jednotlivých vítězů příslušných soutěžních kategorií nejvyššího možného bodového ocenění, spadajícího do označení – excelentní. Všechny soutěžní výkony pak byly hodnoceny jako velmi dobré nebo výborné.
Nás, české porotce velmi těšila pochvalná slova o kvalitě soutěžních výkonů od našich zahraničních kolegů.
Už se všichni těšíme na další – 18. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů, který se bude konat v překrásné krajině ve Křtinách u Brna, kde se s vámi s radostí setkáme.
Petr VACEK, předseda poroty