Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody.

28.06.2011 19:42

 

Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody.

Chovatelská přehlídka trofení 2010-2011 MS KŘIBY Bohuslavice-Březnice

 

Ne ve všech zemích mají myslivci svůj měsíc - Měsíc myslivosti a ochrany přírody. V době kdy je myslivost obecně antimyslivci stavěna na pranýř je třeba svůj měsíc lépe využívat pro propagaci myslivosti. V tomto měsíci je příležitost pochválit českou myslivost, ukázat klady své činnosti a využít ji ke zdůraznění ochrany zvěře. Jsou myslivecká sdružení a je jich většina, která v červnu neudělají pro propagaci myslivosti nic. Proto je velmi chvályhodné, že MS Křiby Bohuslavice Březnice patří k těm málo mysliveckým sdružením, které se snaží ukázat veřejnosti klady a prospěšnost myslivosti.

 

I vedení ČMMJ by mohlo pro tuto akci více udělat. V časopise Myslivost není skoro žádná zmínka o důležitosti měsíce června, nebyl vydán žádný propagační materiál už několik let. Obecně se hlásá hrdost nad tím, jak umíme dodržovat tradice, ale na tuto tradici - propagovat na veřejnosti Měsíc myslivosti a ochrany přírody - se jaksi odshora až dolů zapomíná.

 

Myslivecké sdružení Křiby uspořádalo v rámci měsíce myslivosti ve dnech 18.-20.6. vlastní chovatelskou přehlídku pro veřejnost a dvě akce pro předškolní a školní mládež obcí Bohuslavice a Březnice.

 

Chovatelská přehlídka je prezentací myslivosti. Výstava trofejí má i hlubší význam než jen ozdobný, dává všem návštěvníkům dokonalý obraz o mysliveckém hospodaření v dané honitbě, daném okrese, o zdravotním stavu zvěře a o genetickém založení chovů. Myslivost není jen záliba v lovu, myslivost je životní styl naplněný spoustou práce pro zvěř a její životní prostředí, které s ní sdílíme.

MS Kříby Bohuslavice-Březnice předložilo k hodnocení 15 trofejí srnčí zvěře - srnců. Všichni byli hodnoceni jako průběrní, nevhodní k dalšímu chovu. Plán lovu srn byl 14, uloveno 15, plán lovu srnčat byl 14, uloveno 14. Celkem uloveno 44 kusů srnčí zvěře.

Černá zvěř – uloveno 8 lončáků, 24 selat, celkem 32 kusů černé zvěře.

Tyto výsledky jsou jen za rok 2010, ale cílem přehlídky bylo ukázat i dřívější trofeje a ukázat všechny druhy zvěře, které se v honitbě vyskytují. Byly zde i ukázky z myslivecké kynologie, sokolnictví a z historie myliveckého sdružení před i po sloučení mysliveckých spolků.

 

Akce pro předškolní děti

Dne 1.6.2011 byl uspořádán táborák s opékáním špekáčků pro děti mateřské školy. Hlavním organizátorem střetnutí myslivců s dětmi byl předseda sdružení pan Miroslav Prachař. Dětem ukázal zvířata ze svého zájmového chovu - srnčí, mufloní a černou zvěř. Dále bažanty a divoké králíky - chov těchto zvířat se mu velmi daří. Ukázal dětem výra, pštrosy a předvedl jim i svého loveckého psa. Dětem se pak spolu s p. Gavendou věnovali celé dopoledne - ukázali jim některá myslivecká zařízení a byla pro ně uspořádána zábavná soutěž. Děti odcházely spokojené a určitě doma rodičům vyprávěly o svých zážitcích mezi myslivci.

 

Akce pro školáky základního stupně

V rámci naší chovatelské přehlídky jsme zorganizovali další setkání s dětmi, tentokrát ze škol z Březnice a Bohuslavic. Setkání se uskutečnilo 20.6. a bylo zahájeno troubením - loveckými fanfárami. Děti byly rozděleny na dvě skupiny a vystřídaly se u myslivců, kteří se jim věnovali. P. Prachař jim předvedl svůj zájmový chov s velmi hodnotným výkladem. P. Trčka je zaujal svým vyprávěním o sokolnictví a předvedl jim živou poštolku. P. Stiksa je provedl výstavou v rámci chovatelské přehlídky a svým výkladem jim přiblížil jednotlivé druhy zvěře. O zábavu se před mysliveckou chatou starali p. Hujíček a p. Gavenda. Děti odcházely spokojené a doufáme, že si odnesly i nové zajímavé informace. Celé setkání bylo velmi kladně hodnoceno, jak ze strany pedagogického dozoru, tak i samotnými myslivci.

 

Společenský význam těchto akcí v rámci měsíce června je zvýrazněný výchovou mladé generace, a to hlavně vhodným, dětskému chápaní blízkým způsobem výkladu rozmanitosti živočišných druhů. Žáci projevili velký zájem o poznání vystavených exponátů. Jejich zvědavé otázky byly důkazem toho, že si chtějí rozšířit své vědomosti, získané v rodině a ve škole i o další zajímavosti ze života v přírodě. Někteří se dokonce zajímali zda podobnou akci uspořádáme opět za rok.

 

Výbor MS Kříby chce touto cestou poděkovat všem myslivcům našeho sdružení, kteří se podíleli na přípravě celé akce a věnovali hodně volného času pro zdar chovatelské přehlídky a setkání s dětmi našich obcí.

 

Fotogalerie

 

Valdemar Stiksa