Červenec je v lese ve znamení lovu divočáků

29.07.2011 14:09

 

Datum: 29.7.2011
Zdroj: Třebíčský deník
Autor: Ing. Jiří Šilha, Ph.D.
Rubrika: U NÁS DOMA

Červenec je dobou dovolených, a proto musí myslivci dodržovat všechny zásady bezpečnosti při lovu, zejména za snížené viditelnosti - večer a brzy ráno. Nejen s houbaři, ale dnes i s cyklisty, se můžeme v honitbách setkat na nejneuvěřitelnějších místech a v době, která někdy překvapí. Myslivce by již neměl zaskočit pohled na houbaře procházející temnou lesní houštinou za prvního ranního rozbřesku i za večerního soumraku, kdy jsou podmínky pro sběr hub silně omezeny faktem, že není nic vidět. Houbaření je vášeň, která nedá lidem spát a je nutné s tím počítat. Černá zvěř Myslivci loví černou zvěř, která se postupně stěhuje na žír do dozrávajících obilovin, kde může činit nemalé škody. Přednostně se loví lončáci. V noci se zásadně neloví samotné kusy. Je lépe lovit "z tlupy". Jednak je lepší srovnání velikosti, měsíční světlo totiž klame, a jednak jde o jistotu, že se opravdu jedná o tlupu divočáků. Každou ránu je nutno důkladně zvážit, mnoha zbrklým lovcům se rána mnohokrát nevyplatila! Při noční čekané je nutno si s ostatními myslivci domluvit signály, např. baterkou nebo mobilem. K posedu se ke kamarádovi přibližovat pouze se svítící baterkou. Je povinností každého myslivce jakýmkoliv způsobem mít přehled o kolezích v honitbě. Každý myslivec před vstupem do honitby upozorní mysliveckého hospodáře, který lov koordinuje a má přehled, kdo a kde je v honitbě a tedy může upozornit myslivce na přítomnost ostatních. Práce hospodáře Myslivecký hospodář vede záznam o hospodaření v honitbě, evidenci o ulovené zvěři, o vydaných plombách a podává hlášení dle dispozic státní správy myslivosti. Myslivecký hospodář pokračuje ve spolupráci se zemědělci na vyhánění zvěře z polí před sečením pícnin, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám na zvěři. Uživatelé pozemků by měli informovat myslivce o plánované sklizni pícnin, aby mohli myslivci zajistit projití porostů a vyhnání zvěře. Stále zůstává velmi účinnou metodou zabránění škod na zvěři vyhánění zvěře z porostů před sečením přímo myslivcem s pomocí lovecky upotřebitelného psa. Lovecky upotřebitelný pes navíc dokáže bez problémů nalézt i čerstvě nakladená mláďata, která pak myslivec dopraví zabalené v chomáči trávy do bezpečí. Tímto způsobem lze zachránit i snůšky na zemi hnízdících ptáků, které by jinak sklizňová technika zničila. Uživatel pozemku by měl těsně po vyhnání zvěře myslivci zahájit sklizeň a to vždy od středu směrem k okrajům louky. Plašiče jsou sice povinnou výbavou sklízečů píce, avšak ve většině případů tato povinnost není ze strany zemědělců dodržována. Pole s obilím a řepkou rychle dozrávají a jejich původně zelená barva se mění na odstíny hnědé. Červenec je časem žní, a ty letošní jsou díky vyšším cenám obilnin a řepky velmi očekávané. Postupně kombajny sklízí ozimé ječmeny, řepku, ozimou pšenici a v teplejších regionech i sladovnický ječmen. Sláma je za kombajny ihned drcena a rovnoměrně rozprostřena po povrchu. Při deštivé průběhu počasí ztrácí sladovnický ječmen a potravinářská pšenice rychle kvalitu, která je při výkupu bedlivě sledovaná, proto je včasnost sklizně důležitá. Lesní práce V lesním semenářství je odhadována úroda semen jedle, borovice, vejmutovky, limby, douglasky, jeřábu a olše. Ve školkách probíhá ošetřování porostů proti plevelům. Na nevyužitých plochách je vhodné zasít směsky na zelené hnojení. Sazenice modřínu je nutno ošetřovat proti sypavce. V pěstebních pracech pokračujeme v ošetřování a ochraně kultur, v ožínání buřeně nebo v jejím chemickém ničením. Pro jarní výsadby je nejvhodnější doba provést likvidaci plevelů pomocí glyphosátu (Roundup). Podle plánu pokračujeme v prořezávkách a probírkách porostů. V ochraně lesa pokračujeme ve zpracování a asanaci dozrávajících lapáku a ve vyhledávání a zpracování stromů napadených kůrovci nastojato. V případě překročení prahu škodlivosti je nutno zasáhnout proti škůdcům, například proti ploskohřbetce smrkové ve stadiu nejmladších housenic, píďalce tmavoskvrnáči a dalších. V suchých periodách je nutno zintensivnit protipožární ochranu. Plynule je přibližována a odvážena dřevní hmota z předmýtních a nahodilých těžeb. Hmotu atraktivní pro kůrovce je nutno asanovat. V tomto období je nutno opravit cesty. Co dalšího se děje v honitbách? - po starších i mladší jeleni vytloukají paroží, daňkům teprve paroží dorůstá - z obilních lánů jsou slyšet křepelky - na hnízdech čápů bílých již mláďata stojí a dají se dobře počítat - začíná srnčí říje -probíhá chrutí jezevců a kaňkování kun - dozrávají maliny a ostružiny, probíhá sběr borůvek a sezóna sběru hub - vychází osmé číslo časopisu Myslivost s novými informacemi v myslivosti. (Ing. Jiří Šilha, Ph.D.)