CHOKE - k čemu a jak

04.03.2010 09:04

Užitečná tabulka zahrdlení na brokovnici

 malý kurz CHOKE

Zahrdlení brokových hlavní - choke

Mezi střeleckou veřejností je někdy slyšet: „Mám hlaveň třikrát úženou", nebo podobné věci. Mnoho lidí si myslí, že se hlaveň brokovnice zužuje pozvolna směrem ke konci hlavně.

Jak to tedy je ve skutečnosti?

U brokovnic Fabarm pod obchodním názvem TRI-BORE opravdu existuje něco jako trojnásobné zahrdlení. Naopak u brokovnic Browning je použito většího průměru válcové části vývrtu hlavě o 0,5 mm než je jmenovitý průměr. I toto má svůj obchodní název: "Backbored".

Klasická broková hlaveň má válcový vývrt, tedy stále stejného průměru (za přechodovým kuželem nábojové komory). Několik centimetrů (4 až 6) před ústím hlavně je náběh, který zajišťuje pozvolný přechod průměru hlavně do zahrdlení.


Zahrdlení náporové se zužuje kuželovitě nebo po křivce. Konečný průměr je menší než průměr vývrtu hlavně. O kolik je menší, to udává číslo zahrdlení.

Následující údaje platí pro ráži 12.

Zahrdlení 0 cylindr -ozn. IIIII vývrt není zahrdlen. Průměr je stejný až k ústí.

Zahrdlení 1/4 improved cylinder -ozn. IIII zahrdlení má průměr menší o 0,25 mm (ráže 12)

Zahrdlení 1/2 half choke -ozn. III menší o 0,5 mm

Zahrdlení 3/4 -ozn. II menší o 0, 75 mm

Zahrdlení 1/1 full choke -ozn. I menší o 1mm říká se mu „plné“

Zahrdlení I* 1,25 - menší o 1, 25 mm - „zesílené plné“


Pro ostatní ráže platí tyto koeficienty:

Velikost zahrdlení

IIIII

IIII

III

II

I

I*

Koeficient

0,00

 

 

 

 

 

0,0133

0,027

0,0405

0,054

0,0676

 

 


U ostatních ráží není zahrdlení v milimetrové velikosti stejné jako u ráže 12 a je přibližně popsáno v tabulce.
Příklad : ráže 12 jmenovitý průměr 18,40 x 0,054 = 0,99 mm
Příklad : ráže 16 jmenovitý přůměr 17,00 x 0,054 = 0,92 mm
Příklad : ráže 20 jmenovitý průměr 16,00 x 0,054 = 0,86 mm

D (mm) x koeficient = zúžení v mm.

V druhém řádku tabulky je koeficient poměru mezi průměrem d=průměr zahrdlení D= průměr valcové části vývrtu (D-d) Pro zjištení zahrdlení vaší zbraně je třeba uvést jeden problém. U výrobců zbraní v různých zemích platí různé normy pro průměr válcové části vývrtu a to v řádech desetin milimetru. Průměr je obvykle vyražen na každé jednotlivé hlavni. Zahrdlení je buď pevné, dané při výrobě hlavně, nebo výměnné. Výměnné se šroubuje do ústí hlavně. Výměnná zahrdlení jsou buď v hlavni a končí s hlavní nebo přesahují o 2- 8 cm konec hlavně.

K čemu je to dobré?

Brokovnice s nezahrdlenou hlavní se vyznačují velkým rozptylem broků na větší vzdálenost (20 m a více). To je výhodné pro střelbu na blízko, zvyšuje se pravděpodobnost zásahu pohyblivého cíle. Na větší vzdálenost je cíl zasažen malým počtem broků, nebo vůbec ne. Broky cíl takzvaně „obejdou“.
Snahy o snížení rozptylu, a tedy ke zvýšení krytí vedly k úpravám hlavní. Vyráběly se hlavně, které se postupně směrem k ústí zužovaly. Vynálezcem byl ve dvacátých letech 19. století Čech Dominik Brandejs. Ve své době nenašel pro zahrdlení hlavní pochopení. Později se zahrdlení objevilo jako anglická konstrukce.

Přijatelné řešení se našlo v zahrdlení hlavně až těsně před ústím.

Jak to funguje?

Broky při přechodu do zúženého zahrdlení dostanou od kuželového přechodu dostředivou energii, jejich rychlost se v menším průměru zvýší (z fyziky známe Bernouliho trubici) a délka "brokového shluku" se protáhne. To vede k tomu, že brokový shluk delší dobu po opuštění hlavně „drží pohromadě“. Později je tak jako tak vlivem turbulence vzduchu a srážkami mezi broky rozptýlen.

Vysokým zahrdlením se prodlouží účinný dostřel téměř na dvojnásobek.

Krytí - co to je ?

Pro exaktní posouzení rozptylu broků brokovnic byl stanoven pojem krytí. Pro lovecké zbraně se určuje takto:

  • střílí se na 35 metru na papír o rozměrech 1 x 1 m
  • kolem středu zásahu se opíše kruh o průměru 75cm
  • spočítá se počet zásahů v tomto kruhu a musíme vědět kolik broků je v náboji, kterým střílíme
  • vypočítá se procento broků v kruhu z celkového počtu v náboji

Takto lze stanovit krytí různými náboji na libovolnou vzdálenost. Pro střelbu na loveckém kole na 20 m brokem 2.0 mm atd

Hodnoty krytí se pohybují od 40% u nezahrdlených hlavní do 90% u plného, nebo zesíleného plného zahrdlení. Zesílené plné je mimo jiné použito u kozlic IŽ 39 Sporting a u některých zbraní určený specialně pro strřelbu na TRAP. Při tomto vysokém zahrdlení se nedoporučuje použít náboje s náplní broků větších než 2, 4 mm. Může dojít k poškození hlavně.

Jaké zahrdlení volit při střelbě

Střelba na loveckém kole (skeet).

Nelze doporučit přesně velikost zahrdlení vzhledem k odlišnostem jednitlivých kusů zahrdlení. Například při použití zahrdlení "skeet" se u brokových kozlic IŽ, ale i u Beretty objevilo v nástřelném listě 11 a 9 míst na vzdálenost 20 m, kde terč bez problémů projde a proto je nepoužívám. Tuto zkoušku jsem provedl dvakrát, protože jsem tomu nemohl uvěřit. Zbraně která mají velmi dobré pokrytí cíle jsou brokové kozlice ZH (102,202,302) tzv. „skeetovka“. Střelec musí odhadnout zda je rychlý střelec (střílí na menší vzdálenost) nebo pomalejší a podle toho volit zahrdlení. Osobně používám u Beretty spodní hlaveň IIIII a horní IIII.


Střelba na trapu.

Zbraně speciálně konstruované pro střelbu na trap jsou osazovány pevným zahrdlením ve velikosti až 1 a 1,25 mm. Osobně volím zahrdlení podle střelnice. Na střelnicích, kde rychlost a elevace terčů odpovídá pravidlům, používám zahrdlení pro spodní hlaveň II a horní I. Na střelnících více "pouťových" používám vzhledem k menší rychlosti terčů zahrdlení III spodní hlaveň a II pro horní hlaveň. Škodlivé je přeceňování vlivu zahrdlení. Byl jsem svědkem, že střelec na trapu, se zbraní "načokovanou" na skeet do 21. terče neudělal chybu. Když zjistil svůj omyl další čtyři terče minul. Myslíte, že to bylo zahrdlením? Má to logiku?


Lovecká střelba

Většina myslivců používá zbraně s pevným zahrdlením a to bývá 1/2 3/4 nebo 3/4 1/1. Výměnná zahrdlení volíme podle předpokládané vzdálenosti na jakou budeme střílen. Na kachny na tahu co nejvyšší, na krátkou vzdálenost např. bažantnice volíme zahrdlení menší. 

Moje praktické rady a poznámky

CHOKE nejsou (bohužel) pro brokovnice stejné. Jiné CHOKE má Beretta, jiné Browning, jiné IŽka , jiné Winchester, jiné Remington. Existují CHOKE s vnitřním závitem, existují CHOKE i s vnějším závitem.

CHOKE jsou z různých materiálů, ocelové, nerezové, titanové.

Dělají se i různé prodloužené CHOKY (doporučuji) +3 cm, +5 cm, i +10 cm

A určitou specialitou a úžasnou věcí je např. plynule nastavitelné titanové CHOKE od Trugla. Bohužel taková věcička je už v ceně jeté dvojky.

CHOKE mívají poměrně jemné závity takže pozor na čištění.

 Kdo máte rusandy Ižky tak máte výměnné CHOKy

C-Lead
IC-Steel
IM-Lead
IC-Lead
IM-Steel
C - cylinder takze bez zahrdleni

IC ctvrtka,M pulka, IM trictvrtka,F plne 

A co ocelové broky, slugy ?

Při použití ocelových broků do velikosti cca 2,7 mm lze použít zahrdlení libovolné v závislosti na předpokládané dálce střelby. U větších velikostí platí zásada použití zahrdlení pro ocelové broky vždy o stupeň menší než by bylo použito pro broky olověné. Pro ocelové broky nelze vůbec použít zahrdlení plné. U velkých broků bych volil zahrdlení vždy menší max do polovičního. Pro jednotnou jednotnou střelu by se mělo použít zahrdelní válcové nebo čtvrtinové. Pro střelu Federal Subot Slug, která je v plastovém poddajném pouzdře je možno použít zahrlení libobolné. Je třeba počítat s tím, že čím větší zahrdlení je použito, tím je vyšší zpětný ráz zbraně a vyšší namáhání hlavně.  

    Brokovnice Bajkal mají tvrdě chromovaný vývrt a lze bezproblémově použít náboje s ocelovými broky. Volba závisí na velikosti broků a druhu střelby. Do velikosti broků 2,75 mm lze použít jakékoliv zahrdlení a dále podle označení výrobce většinou na výměnném zahrdlení je označeno STEEL SHOTS. Plné zahrdlení pro ocelové broky použít nelze.

 Firma Briley vyrábí CHOKE téměř na všechny existující moderní zbraně.
www.briley.com