Chovatelská přehlídka trofejí – Zádveřice 7.5. - 9.5.2011

30.05.2011 13:22

 

Chovatelská přehlídka trofejí – Zádveřice 7.5. - 9.5.2011

Chovatelskou přehlídku trofejí za rok 2010 okresu Zlín uspořádalo MS Zádveřice - Raková, ČMMJ a OMS Zlín za podpory pověřených obcí okresu Zlín, Zlínského kraje a Magistrátu města Zlín.

Chovatelská přehlídka je prezentací myslivosti. Výstava trofejí má i hlubší význam než jen ozdobný, dává všem návštěvníkům dokonalý obraz o mysliveckém hospodaření v dané honitbě, daném okrese, o zdravotním stavu zvěře a o genetickém založení chovů. Myslivost není jen záliba v lovu, myslivost je životní styl naplněný spoustou práce pro zvěř a její životní prostředí, které s ní sdílíme.

Přehlídka nám ukázala, že od roku 1995 stále dochází k nepatrnému nárustu lovu u zvěře srnčí a jelení, stagnuje lov zvěře mufloní, markantně se zvýšil lov zvěře daňčí a zvláště černé zvěře (o více jak 400%). Toto číslo je alarmující vzhledem ke škodám na polních kulturách a souvisí rovněž se stále nižšími stavy zvěře drobné.

MS Kříby Bohuslavice-Březnice předložilo k hodnocení 15 trofejí srnčí zvěře. Na plán lovu 8 srnců I. věkové třídy bylo uloveno 11 srnců ohodnocených jako průběrný odlov. Plán lovu srnců II. věkové třídy byl 3 srnci, uloveni byli 2 srnci - průběrní. Jeden z těchto srnců ulovený p. Valdemarem Stiksou byl ohodnocen jako medailový – bronzový, s hodnocení 107,68 bodů CIC (nepravidelný šesterák - viz foto). Ve III. věkové třídě byl plán lovu 5 srnců, uloveni byli 2 srnci – průběrní.

Plán lovu srn byl 14, uloveno 15, plán lovu srnčat byl 14, uloveno 14. Celkem uloveno 44 kusů srnčí zvěře.

Černá zvěř – uloveno 8 lončáků, 24 selat, celkem 32 kusů černé zvěře.

Bližší hodnocení okresní chovatelské přehlídky trofejí možno přečíst v katalogu, který byl vydán při příležitosti této CHP.

V příloze si můžete prohlédnout pár fotografií z CHP.

V. Stiksa, MS Křiby