Daňci v oboře jsou ze Slovenska

09.04.2010 10:59
Datum: 9.4.2010
Zdroj: Slovácké noviny - týdeník
Autor: ZUZANA ČERNÁ
Rubrika: Slovácko

Radějov - Podle neoficiálního sčítání žilo v radějovské oboře na začátku minulého roku přes dvanáct set daňků. Zákon jich ale povoluje maximálně pět set. Jak se do obory tato zvířata dostala navíc není jisté. "Nejspíš se prokousali plotem a přišli ze Slovenska," myslí si jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Jaroslav Kostečka. V loňském roce se zvěř v radějovské oboře přemnožila. Proč k tomu došlo? Nejspíš to bylo tím, že na slovenské straně obory bylo zvěře několikanásobně více, než mělo být. Zvěř pak do radějovské obory přitáhlo velké množství krmení. Ne že by potravy měla na Slovensku málo, ale v radějovské oboře se intenzivně krmí a venkovní zvěř, která je za plotem, to cítí velmi silně. Navíc zvířata na jihovýchodní svahy chodila už historicky. Do obory daňci vnikli dírami v plotě. Těch jsme našli hned několik. Na některých místech plot někdo i úmyslně přestřihl. Nejpravděpodobnější tedy je, že tak vysoký počet kusů se tam dostal ze sousední honitby. Je radějovská obora jediná, ve které žijí daňci? Jak častý je zájem o chov těchto zvířat? V České republice je 194 obor a podle mého odborného odhadu je nejméně ve dvou třetinách těchto obor jedním z chovaných druhů daněk. Je to nenáročná a velmi oblíbená zvěř, která u nás dosahuje významných trofejových hodnot. Působí navíc nejmenší škody na lesních porostech a má velice chutnou zvěřinu. Co bude pro radějovskou oboru znamenat změna majitele z Lesů České republiky na soukromého vlastníka? Každý vlastník má důvod k tomu, proč oboru zřizuje nebo pronajímá. Můj názor na jejich zřizování je ten, že pokud bude mít vlastník oboru ve své režii, bude to pro oboru přínosné. Vlastník se bude vždy snažit o to, aby mu vzkvétala. Je každoroční sčítání zvěře povinné i pro soukromého vlastníka? Ano. Říká to zákon o myslivosti. ZUZANA ČERNÁ