Dobrý den, Valašsko

04.06.2015 12:28


Valašský deník
Italští lovci v Lomensku. Dříve nebo později k tomu stejně dojít muselo. Nájemci honiteb si prostě musí na provoz vydělat. Blbé je, že místní myslivci by na takovou komerci hned tak nepřistoupili. Proto také nemohli dosáhnout na částku, za kterou České lesy Lomensko pronajaly. Přišli prostě konkurenti, kteří ani tomuto kusu země nemají vztah, ale sehnali na ni peníze. Nikdo sice zákony neporušil, ovšem ti, kteří zde mají jakési domovské právo a jsou chudí,mohounanejvýšsedětu piva a počítat, kolik výstřelů ze své bývalé honitby uslyší.