Ekologická katastrofa: u jezera posbírali 1 500 otrávených racků

20.04.2010 09:43

 

Datum: 20.4.2010
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Autor: Stanislav Kamenský
Rubrika: Střední Morava

Stovky ptáků žijících v přírodní rezervaci Chomoutovské jezero otrávila látka, která je součástí přípravku na hubení hrabošů, jenž používají zemědělci. OLOMOUC Nejhorší ekologická katastrofa na Olomoucku za poslední roky, tak hodnotí ochranáři a ornitologové otravu asi patnácti stovek racků na Chomoutovském jezeře u Olomouce. Stovky ptáků, jejichž těla včera ochranáři sbírali z břehů a ze zdejších dvou ostrovů a předali je do kafilérie, otrávila látka, jež je součástí přípravku na hubení hrabošů používaného zemědělci na okolních polích. Jezero je přitom součástí přírodní rezervace a také Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, z hlediska ptactva jde navíc o rezervaci zařazenou do ochranné soustavy Natura 2000. Podle krajské agrární komory ale nemají zemědělci při používání prostředků proti hrabošům příliš alternativ. Použití látky je legální - i tak bude ale Česká inspekce životního prostředí hledat viníka, přípravek totiž mohl někdo špatně aplikovat, například použít jeho nadměrnou dávku. "Při rozborech byl v uhynulých raccích nalezen bromadiolon, což je účinná látka v prostředku na hubení hrabošů. Od Státní rostlinolékařské správy v Olomouci máme potvrzeno, že prostředek byl použit v okolí jezera na zemědělské pozemky na přelomu března a dubna. Víme také, že mimo jiné to bylo i na poli s řepkou, které sousedí s východním břehem jezera, používá ho ale více zemědělských družstev v okolí. Vzhledem k tomu, že jde o povolený přípravek, bude se dalším šetřením zjišťovat, jak mohlo dojít k tak hromadnému úhynu," shrnula Olga Žerníčková, zástupkyně vedoucího správy Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Jedovatý bromadiolon je nebezpečný jednak tím, že ptáci umírají několik dní na vnitřní krvácení, hlavně ale zůstává v potravním řetězci. Ochranáři se proto nyní bojí, že se přes nakažené racky otráví i místní populace dravců, kteří se na oslabená zvířata už začali zaměřovat. Správa chráněné krajinné oblasti chce proto nyní bojovat za zákaz používání takovýchto prostředků. Ż Pokračování na straně B2 Katastrofa: u jezera posbírali 1 500 otrávených racků Ż Pokračování ze strany B1 "Budeme se snažit, aby se příslušné orgány zabývaly otázkou, zda je v dnešní době normální používat tyto trávicí prostředky ve volné krajině. Když se bojíme DDT, proč se mohou používat látky svým způsobem podobné?" řekl její vedoucí Michal Servus. "Zatím nevíme zda se ptáci otrávili pouze z požírání hrabošů, kteří nebyli schopni se před nimi schovat, nebo i přímo konzumací hubicí látky. Na ostrovech jsme ale našli zbytky hrabošů, takže je prokázáno, že minimálně část ptáků zemřela takto." Podle ředitele olomoucké okresní agrární komory ale zemědělci příliš možností nemají. "Hraboši jsou problémem a zemědělci ho musí řešit. Možností, jak omezit jejich šíření, je několik a chemická ochrana je nejúčinnější, byť je to až ten nejradikálnější zásah. Pokud k němu dojde, je šetrnější dávat prostředky přímo do nor, při nedostatku lidí se to ale dělá technikou -a to rozmetáním po poli. Tehdy je však určena dávka, jež musí být rovnoměrně rozprostřena. Žádné méně razantní alternativy ale prakticky nejsou, bez jejich použití by zase byly výnosy podstatně nižší." Družstva hospodařící na polích kolem jezera ale zřejmě budou muset alternativy hledat. Ochranáři totiž mohou uspět. "Zahájíme správní řízení, jehož výsledkem by mělo být omezení, nebo zákaz používání prostředků obsahujících bromadiolon kolem jezera v doletové vzdálenosti racků. Kromě toho tento poznatek a postup zobecníme a sdělíme kolegům jinde," vysvětlil Radek Pallós, ředitel olomouckého inspektorátu České inspekce životního prostředí. Navíc, přestože je použití látek s bromadiolonem legální, inspekce bude hledat viníka otravy racků. "Nedá se vyloučit, že někdo ten přípravek špatně aplikoval. Je dáno, jak velké množství se má použít a jakým způsobem, takže se mohlo stát, že někdo použil nadměrnou dávku. V minulých letech totiž při velkých úhynech zvířat byla důvodem právě špatná aplikace," vysvětlil Pallós. *** FAKTA Chomoutovské jezero Chomoutovské jezero je jako přírodní rezervace součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je součástí soustavy chráněných oblastí Natura 2000. Žije zde největší kolonie racků na střední Moravě. Nachází se na území olomoucké místní části Chomoutov, deset kilometrů severně od centra Olomouce a zhruba dva a půl kilometru severně od soutoku Oskavy a Moravy. Vzniklo po těžbě štěrkopísků, dosahuje průměrné hloubky tři a půl metru a maximální pět metrů. Skládá se ze dvou vodních ploch označovaných jako Velké a Malé jezero o rozloze necelých devětašedesáti a více než šesti hektarů. Ve Velkém jezeře se nachází dva hlavní ostrovy. Foto popis| Úklid břehů Ochranáři společně s myslivci včera u Chomoutovského jezera nedaleko Olomouce posbírali mrtvá těla patnácti stovek racků, kteří byli otráveni přípravkem na hubení hrabošů. Foto autor| Foto - Petr Janeček, MF DNES "Na ostrovech jsme našli zbytky hrabošů, je prokázáno, že část ptáků zemřela takto." Radek Pallós Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Morava