Hornoújezdští myslivci uctili svatého Huberta

15.10.2010 10:42

 

Datum: 15.10.2010
Zdroj: Hranický týden
Autor: Jitka Rabelová
Rubrika: PO BOX

O tom, že myslivci nejsou pouze lovci, ale především ochránci a ctitelé přírody, se mohli přesvědčit všichni v Horním Újezdu. Zdejší myslivecké sdružení v neděli 10. října uspořádalo slavnost k uctění sv. Huberta.Aslavnost to skutečně byla. Myslivci společnými silami přenádherně vyzdobili místní kostel tak, že všichni, kdo byli u toho, mohli pocítit opravdickou vůni podzimní přírody. Čerstvé větvičky jehličnanů, šípky, jeřabiny, šišky či kaštany kostel provoněly a dodaly patřičnou atmosféru. Když pak hrdí myslivci v uniformách za doprovodu lesních rohů a sborového zpěvu přinesli k oltáři trofej jelena, pocítil snad každý slabé mrazení. O tom, co to obnáší býti skutečným myslivcem, o všech povinnostech i radostech, které tento koníček přináší, ale především o lásce k přírodě, lásce ke svým blízkým, o trpělivosti, toleranci, ochotě a snaze pomáhat, krásně hovořil otec Petr Gatnar z Olomouce. Děkujeme mu, že přijal pozvání do malé vesničky, a věříme, že to nebylo setkání poslední. Po mši svaté věnované hornoújezdským myslivcům se všichni příznivci přírody odebrali oslavovat svátek myslivců do kulturního domu, kde se k překvapení všech podávaly zvěřinové speciality. (Jitka Rabelová) ---