Hubertská mše Suchá Loz

29.11.2011 11:01

28.10.2011

David Halamka Hubertská mše Suchá Loz

V neděli 22.10. 2011 se v obci Suchá Loz na Uherskobrodsku konala tradiční Hubertská mše, a jelikož jsem příznivcem dodržování mysliveckých tradic, nemohl jsem si tuto akci nechat ujít.

 

Nádherný kostel sv. Ludmily postavený v devadesátých letech, přestože byl vybudován v nedávné době, nesl tradiční styl a architekturu a zejména dřevěný strop byl opravdovou lahůdkou. Hubertskou mši organizovalo společně s místní farností Myslivecké sdružení Březina Suchá Loz. Do kostela zaplněného do posledního místečka se za zvuků fanfár provedených na tři lesnice postavilo do špalíru více než padesát myslivců ve slavnostních uniformách, a to jak místních,tak pozvaných hostů, a po nich se ujal svého díla p. Jan Mach. Ten vysvětlil všem přítomným význam Hubertské mše, poděkoval všem myslivcům za jejich celoroční píli, požehnal jejich práci a popřál štěstí do další činnosti. Celou mší se nesly myslivecké fanfáry doprovázené zpěvem hospodáře MS Březina pana Jiřího Gregovského. Jako hlavní oběť Pánu byl v duchu českých mysliveckých tradic přinesen čerstvě ulovený daněk s nádhernou trofejí. Po ukončení mše ještě trio OMS Zábřeh na Moravě zahrálo před kostelem Tereziánskou fanfáru, signál daňka a na počest úspěšného lovce pana Davida Bujáčka slavnostní halali, opět se zpěvem Jiřího Gregovského. Celá akce byla samozřejmě zakončena v hospůdce, kde se podával vynikající guláš a neméně dobré pivo a byl zde čas pobavit se s kamarády o letošní sezóně. Hubertská mše Mysliveckého sdružení Březina Suchá Loz byla nádhernou ukázkou dodržování českých mysliveckých tradic, na které můžeme být právem hrdi a je zde proto naprosto na místě složit hold a poděkování všem, kteří se podíleli na jejím zorganizování. Jsem osobně velmi rád, že jsem měl tu čest se Hubertské mše v obci Suchá Loz zúčastnit.

            Kamarádi Myslivosti Zdar

            David Halamka - Myslivecké sdružení Vážany nad Litavou