Informace z jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR

30.09.2013 10:50

Informace z jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR

4.9.2013

Ing. Vladimír Diviš

Myslivecká komise Agrární komory ČR na svém jednání dne 2. září 2013 mimo jiné projednala a po diskuzi doporučuje v souvislosti se změnou vyhlášky o dobách lovu předložit ministru zemědělství návrh, aby doba lovu prasete divokého – kňour, bachyně, sele a lončák byla od ledna do prosince, tedy bez omezení.

 

Myslivecká komise Agrární komory ČR na svém jednání dne 2. září 2013 řízeném předsedou komise a víceprezidentem AK ČR ing. Jindřichem Šnejdrlou za účasti ing. Martina Žižky Ph.D. vrchního ředitele sekce lesního hospodářství pověřeného výkonem funkce náměstka ministra pro úsek lesního hospodářství MZe mimo jiné projednala a po diskuzi doporučuje v souvislosti se změnou vyhlášky o dobách lovu představenstvu AK ČR předložit ministru zemědělství návrh, aby doba lovu prasete divokého – kňour, bachyně, sele a lončák byla od ledna do prosince, tedy bez omezení. Toto stanovisko bylo přijato z důvodu přemnožení divokých prasat a v návaznosti na jimi způsobené škody.

 

Etika lovu plných bachyní a ochrana v období metání mláďat je záležitostí lovce.

 

Současně bylo doporučeno, aby tento návrh byl realizován od 1. 1. 2014 s tím, že další změny dobu lovu u ostatních druhů sparkaté zvěře MK AK ČR nedoporučuje.

 

Dále Doc. Ing. Miroslav Vlach představil organizace Safari club International Bohemia charter a Artemis. Současně hovořil o přípravě nové publikace „Myslivost“ s tím, že doba jejího vydání se připravovala na prosinec letošního roku, ale vzhledem k přípravě novelizované vyhlášky MZe č. 245/2002 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu se vydání nové publikace „Myslivost“ posouvá na rok 2014.

 

Ing. Vladimír Diviš

člen MK AK ČR