Informace ze zasedání představenstva pojišťovny Halali

25.09.2011 11:40

20.9.2011

ing. Miroslav Kraus

Dne 19.9.2011 zasedalo představenstvo Halali,všeobecná pojišťovna, a.s. a kromě řady dalších bodů provedlo následující zásadní rozhodnutí:

 

- Představenstvo pojišťovny Halali,všeobecná pojišťovna, a.s. se souhlasem zástupců vlastníků a to  Mysliveckou radou ČMMJ a Interlovem Praha,s.r.o připravilo Dohodu o odstoupení ředitele ing. Antonína Stibůrka z funkce ředitele pojišťovny Halali,všeobecná pojišťovna,a.s. a ukončení jeho pracovního poměru v této pojišťovně. Připravená dohoda byla podepsána zástupci představenstva a ing. Stibůrkem dne 12.9.2011.
- Odstoupení z funkce ředitele a ukončení pracovního poměru je dohodnuto k 30.9.2011
- Představenstvo pojišťovny Halali,všeobecná pojišťovna,a.s. se souhlasem zástupců vlastníků na svém jednání dne 19.9.2011 jmenovalo od 1.10.2011 do funkce ředitele pojišťovny paní ing. Lenku Zumrovou. Byla s ní podepsána manažerská smlouva s platností od 1.10.2011
   Představenstvo vyjádřilo na svém zasedání poděkování a vyslovilo uznání odcházejícímu řediteli ing. Stibůrkovi za jeho dlouholetou práci v pojišťovně. Dohoda byla uzavřena ve vzájemné shodě s tím,že dojde k řádnému předání funkce ředitele a ing.Stibůrek zůstává dále jako člen představenstva pojišťovny Halali,všeobecná pojišťovna ,a.s. do vypršení jeho mandátu, to je do listopadu 2013. Ing. Stibůrek byl u zakládání naší pojišťovny a řídil její činnost 18 let. Pojišťovna je pro členy ČMMJ jistotou dobrého pojištění při výkonu práva myslivosti a chceme nadále rozšiřovat výhody skupinového pojištění členů ČMMJ a tím i naší pojišťovnu rozvíjet i do budoucna. Chtěl bych jménem představenstva pojišťovny touto formou odcházejícímu řediteli poděkovat za jeho práci a ocenit dosažené výsledky pojišťovny. Zároveň mu popřát hodně zdraví a elánu při příležitosti jeho 65tých narozenin.
 Nově jmenovaná ředitelka ing. Lenka Zumrová pracovala aktivně v Dozorčí radě ČMMJ a Dozorčí radě pojišťovny Halali. Je dobře obeznámena s činností naší pojišťovny. Profesně je ekonom se širokým přehledem v této oblasti a v poslední době se zaměřovala na problematiku pojišťovnictví. Je aktivní a dlouholetá myslivkyně a tak, je záruka zachování „mysliveckého pojetí“ naší pojišťovny. Na jejím jmenování panovala jednoznačná shoda jak v Myslivecké radě ČMMJ, Interlovu Praha, tak i v představenstvu Halali,všeobecná pojišťovna,a.s.. Přeji jí touto formou hodně pracovních úspěchů v nové funkci a věřím, že pojišťovna pod jejím vedením bude pokračovat v tom dobrém a bude aktivnější vůči našim členům ČMMJ.
ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva Halali,všeobecná pojišťovna,a.s.