IPSC Střelba

06.05.2010 20:38

 

Praktická střelba podle pravidel IPSC je moderní a dynamicky se rozvíjející sportovní disciplína, která v sobě spojuje prvky sportu a použití zbraní v reálných situacích ať už v policejní praxi či při sebeobraně jednotlivce.


Tento druh sportovní střelby se střílí již v asi 50-ti zemích světa, má své mistrovství světa i Evropy. Kořeny této střelby jsou v USA v 70. letech. Jejím smyslem je co největší napodobení reálně možné situace - střeleckého střetnutí. Dává maximální volnost střelci v tom, jak bude tuto situaci řešit, omezuje jej pouze tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Žádné stanoviště by se nemělo opakovat.

 

Základní filosofii a motto praktické střelby IPSC vyjadřují tři písmena :

 

D.V.C. = Diligenita Vis Celeritas = PŘESNOST - SÍLA – RYCHLOST

 

Síla vyjadřuje účinek různých ráží na cíl. Na terči je toto řešeno tak, že středový zásah je pro všechny zbraně stejný, okrajové zóny však jsou pro výkonnější zbraně zvýhodněny větším počtem bodů. Přesnost a rychlost se projevují v samotném hodnocení jejich vzájemným poměrem, kdy dosažené body dělíme celkovým dosaženým časem, který je přesně měřen a tento podíl vyjadřuje celkový výsledek. 
 

Praktická střelba se často spojuje s bojovou "combat" střelbou praktikovanou ve výcviku policejních nebo speciálních vojenských jednotek. Není tomu tak a ani tomu nebylo v počátku vývoje. Prvky z této sportovní disciplíny naopak převzala pro výcvik svých agentů v roce 1970 FBI Academy v Quanticu. V současnosti většina zejména policejních výcvikových středisek převzala základní střeleckou polohu "Weaver stance" , která je základem disciplíny IPSC.

 

Praktická střelba je jedním z nejrychlejších střeleckých disciplín. IPSC závodníci hrdě říkají , že IPSC je F1 ve střeleckém sportu. Závodník musí vhodným způsobem skloubit požadavky na rychlost a přesnost střelby, to vše s velkorážovou zbraní minimální ráže 9mm. Soutěže se skládají z několika stanovišť - "stage", které obsahují různé druhy terčů rozmístěných v různých vzdálenostech od závodníka tak, aby reprezentovaly reálné situace. Terče jsou tedy i pohyblivé, viditelné pouze zčásti nebo kryty zástěnami, které je nutno obejít. Jsou kombinovány s tzv. "ne-terči", které představují nezúčastněné osoby. U některých stanovišť je předepsáno pořadí zasahování terčů, je třeba se pohybovat od jedné skupiny terčů k další nebo střílet pravou i levou rukou. Závodník tedy musí vždy znovu řešit situaci co nejefektivněji, rozhodovat se v jakém pořadí a z jaké pozice bude terče zasahovat a zda volit vyšší rychlost střelby s rizikem chybného zásahu, nebo střílet pomalu ale přesně. Taktika závisí také na použité zbrani respektive kapacitě jejího zásobníku, neboť v mnoha případech je třeba zásobník vyměnit - přebít což s sebou nese určitou časovou ztrátu. To vše s maximálním důrazem na bezpečnost všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že se střelci pohybují po prostoru střelnice relativně "volně" je striktně vymezeno kde a jak lze manipulovat ze zbraní nenabitou a nabitou i se střelivem. Porušení těchto zásad i mimo vlastní závod vede k okamžité diskvalifikaci závodníka. 

Odkaz na IPSC.org

 Za jakých podmínek se může střelec zúčastňovat závodů IPSC ? 
 

Závodů LEVEL I se můžete zúčastnit jen s dodržením bezpečnostních zásad dle platných pravidel (v tomto případě doporučuji si přečíst pravidla IPSC, které najdete ZDE. Závodů LEVEL II jedině s platnou BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKOU (podmínky naleznete ZDE). Závodů LEVEL III a vyšších jedině s platnou BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKOU a vystřílenou minimálně třetí výkonnostní třídou.

 

Výstroj střelce:

Každý střelec IPSC potřebuje k soutěžení v tomto nádherném sportu tyto části výstroje:


- zbraň odpovídající pravidlům IPSC

- opasek

- pouzdro na zbraň

- pouzdra na zásobníky (obvykle tři až čtyři).

- chrániče sluchu

- chrániče zraku

Munice

 

Protože při tomto sportu se vystřílí velmi mnoho střeliva. Je téměř nezbytné střelivo přebíjet. Pro špičkové střelce je to nezbytností nejen kvůli ceně střeliva, ale každý střelec si navíc vyrábí střelivo „na míru“.

Dále se vám pokusím nastínit problematiku spojenou s vybavením závodníka, který se rozhodne střílet závody IPSC :

Zbraně
Soutěže v praktické střelbě jsou pořádány pro:

1.      krátké kulové zbraně - pistole a revolvery – velkorážové různých divizí

2.      pušky – útočné samonabíjecí – divize standart open

3.      brokovnice  - ivize standard, open

Nejběžnější jsou velkorážové pistole - dle pravidel IPSC o minimální ráži 9mm (0.354"). Soutěže pro pušky a brokovnice se začínají v Evropě a také u nás rozšiřovat.

Pistole a revolvery

Zbraně nejsou omezeny funkcí nebo typem, musí být ale spolehlivé a bezpečné. Pistole jsou oproti revolverům ve výhodě svojí větší kapacitou zásobníku i v rychlosti přebití. Aby bylo možno rozlišit různou úroveň techniky a  vybavení jsou určeny soutěžní divize lišící se zejména úrovní úprav zbraně. Jedna z nejoblíbenějších zbraní pro IPSC byla Colt 1911A1 v ráži 45ACP.  V České republice potom ČZ-75, kterou používají někteří střelci dodnes. Dále bychom mohli vyjmenovat hned několik oblíbených zbraní pro každou divizi. V divizi OPEN se můžeme ve většině případů setkat se speciály, které jsou stavěny na zakázku podle požadavků jednotlivých závodníků. Nejčastěji jsou stavěny na základech pistolí ČZ-75, STI, SPS, SVI a Tanfoglio. V divizi STANDARD mezi nejpoužívanější zbraně patří ČZ-75 ST a klony pistole Colt 1911 od firem STI, SVI,  SPS. U těchto zbraní však závodníka může odradit jejich cena, která je však vyvážena spolehlivostí a kvalitou zpracování. Všechny v nejvhodnější ráži pro tuto divizi .40 SW. V divizi PRODUCTION je nejpoužívanější pistolí CZ 75-SP-01, GLOCK 17. V těsném závěsu za GLOCKEM je ČZ – 75. U divize REVOLVER dominuje díky Jerrymu Miculekovi Smith&Wesson 625 v ráži .45 ACP. MODIFIED je obsazen různými typy zbraní. Do nedávna u nás byla nejpoužívanější ČZ – 75 M.

 

DIVIZE

Production
Továrně vyráběné modely pouze s otevřenými miřidly, bez povolení úprav a modifikací, systém DA/SA nebo SAFEACTION. V současné době je uveřejněn seznam povolených zbraní. Původní myšlenkou bylo zřízení kategorie "zbraně přímo z obchodu", což dnes už úplně neplatí. Poměrně silná divize.

Standard
Továrně vyráběné modely pouze s otevřenými miřidly, bez kompenzátorů (dále viz pravidla) s omezením rozměru musí se vejít do krabice 225x150x45mm. Úpravy jsou omezeny na zlepšení přesnosti, spolehlivosti a funkčnosti za použití komerčně vyráběných dílů.
V této divizi lze s úspěchem použít jakoukoliv velko- rážovou zbraň bez jakýchkoliv úprav.
 
Revolver
Továrně vyráběné modely pouze s otevřenými miřidly, bez povolení úprav a modifikací, systém DA/SA. Dnes téměř výhradně s nabíjecími klipy. (SW625)

Modified
Jako OPEN (viz níže), ale s omezením rozměru (jako u STANDARD), který dnes už nevylučuje použití např.kolimátorových zaměřovačů.

Open
Bez omezení, obvykle s kompenzátorem zdvihu ústí hlavně, optickými miřidly (kolimátory), a delším zásobníkem. Individuelně upravované nebo stavěné speciály.

 

 

Ješte jednou tedy zbraně a vybavení


Vybavení závodníka je specificky omezeno pravidly divize, kterou závodník uvede před startem do závodu. Minimální rozměr nábojnice pro krátké zbraně používané v IPSC závodech je 9x19mm. Minimální průměr střely je 9mm( 0,354 " ). Zbraně musí být spolehlivé a bezpečné. Úřadující rozhodčí mají právo kdykoli požadovat zkoušku závodníkovy zbraně a výstroje. Zkoušky mohou především zahrnovat ověření bezpečnostních prvků zbraně, které musí být za všech okolností úplně funkční v souladu s původní konstrukcí výrobce. Zbraně s volitelným režimem střelby a/nebo  plně automatické zbraně (tj. pokud může vyjít více než jedna rána na jedno zmačknutí nebo aktivaci spouště), jsou v IPSC závodech zakázány. Ve většině střeleckých situací bude závodníkova zbraň bezpečně uložena v pouzdře, ruce se před startovním signálem nedotýkají ani zbraně ani vybavení. Jiná startovní pozice pro zbraň může být vyhrazena v písemném popisu střelecké situace. (např. na stole, v zásuvce atd.).

 

Střelecké situace

IPSC střelecké soutěže mohou obsahovat následující typy střeleckých situací:

Krátká střelecká situace

Nesmí k úspěšnému dokončení vyžadovat více než 9 ran a nejvýše 2 střelecké pozice


Příklad krátké střelecké situace

Střední střelecká situace

Nesmí k úspěšnému dokončení vyžadovat více než 16 ran a nejvýše 3 střelecké pozice. Návrh a stavba střelecké situace nesmí umožňovat získání více než 9 hodnocených zásahů z jedné pozice nebo z jednoho pohledu.


Příklad střední střelecké situace


Dlouhá střelecká situace

Nesmí  k úspěšnému  dokončení  vyžadovat více než 32 ran. Návrh a stavba střelecké situace nesmí umožňovat získání více než 9 hodnocených zásahů z jedné pozice nebo z jednoho pohledu.

Příklad dlouhé střelecké situace


Standardní cvičení


Nesmí k úspěšnému dokončení vyžadovat více než 24 ran nebo více než 6 ran pro každý jednotlivý průběh střelby (string) nebo více než 12 ran pokud je výslovně předepsáno povinné přebíjení. Povinné přebíjení, pozice a postavení mohou být specifikovány. Standardní cvičení nesmí být  zahrnuty do soutěží  Level IV a vyšších.


Terče
V soutěžích IPSC se používají a jsou schváleny dva druhy terčů. Papírové a kovové. Tyto terče mohou být začleněny do stage jako takzvané non-target (ne terče) a při zasažení jsou hodnoceny penalizací.


Hodnocení zásahů v terči

Pokud není v písemném popisu  střelecké situace uvedeno jinak, hodnocené papírové terče musí být zasaženy s minimálním počtem dvou zásahů každý, se dvěma nejlepšími zásahy k hodnocení. Hodnocené kovové terče musí být zasaženy minimálně jedním zásahem každý a musí padnout v důsledku zásahu, aby byly hodnoceny.Papírový terč má až 4 zóny, jejichž hodnocení zásahu je spojeno zároveň s výkonem zbraně (PF), který je nazýván faktor výkonu a spočítá se podle vzorce

váha střely (grain)      x      rychlost střely (feet/sec)

                              1000
Výpočtem se stanoví konkrétní faktor ( hodnoty se měří přímo na střelnici ), podle kterého se závodník zařadí do třídy faktoru MINOR nebo MAJOR. Faktory s menším číslem než 125 nejsou hodnoceny.

Open (minimum pro MAJOR) - 160 PF

Standard, Modified a Revolver (minimum pro MAJOR) - 170 PF

Production (minimum pro MINOR) - 125 PF


V případě hodnocení MINOR je hodnocení následující A - 5  B - 3 C - 3  D - 1 bod.
V případě hodnocení MAJOR je hodnocení následující A - 5 B - 4 C - 4 D - 2 body
Viditelné zásahy na hodnoceném povrchu penalizujícího terče budou penalizovány ekvivalentem odpovídajícím dvojnásobku bodové hodnoty nejvýše hodnoceného zásahu, do maxima dvou zásahů na penalizující terč. Všechna minutí (misses) budou penalizována dvojnásobnou hodnotou maximálního moµného bodového zisku za jeden zásah. Terče, které neobsahují minimální požadovaný počet zásahů, budou penalizovány za minutí (miss).
Celkový počet výstřelů ani počet nábojů plněných do zásobníků není omezen

 

Tak a některá jména našich závodníků , kteří se prosadili a mají nemalé úspěchy i v mezinárodním srovnání:

Adam Tyc - 1. místo Production
Zdeněk Heneš - 2. místo Modified
Kateřina Šustrová - 3. místo Open Lady
Zdeněk Němeček - 1. místo Revolver Senior
Lumír Šafránek - 2. místo revolver Senior
Miroslav Kameníček - 2. místo Open Senior
Družstvo PRD - 2. místo
Družstvo STD - 3. místo

Medailové výsledky:
 
Divize Revolver
kat. Senior
2. místo Lumír Šafránek
družstvo
2. místo Jiří Jedlička, Zdeněk Němeček, Tibor Ladič, Lumír Šafránek
Divize Modified
1. místo Zdeněk Heneš
kat. Senior
1.místo Václav Martínek
Divize Production
1.místo Adam Tyc
kat. Junior
1.místo Zdeněk Švehla
družstvo
3. místo Adam Tyc, Petr Smutný, David Zvěřina
Divize Standard
1. místo Josef Rakušan
kat. Lady
2. místo Michaela Hořejší
kat. Senior
3. místo Petr Kubáček
družstvo
1. místo Josef Rakušan, Petr Znamenáček, Roman Podlešák, Libor Horák
družstvo, kat. Lady
1. místo Michaela Hořejší, Irena Kacálková, Eva Turková
Divize Open
kat. Lady
2. místo Lenka Hořejší
kat. Junior
3. místo David Bláha
družstvo
2. místo Martin Kameníček, Miroslav Havlíček, Petr Pijáček, David Bláha
Družstvo, kat. Lady
2. místo Lenka Hořejší, Kateřina Šustrová, Monika Šafránková