Jak to všechno začalo

02.08.2010 14:33

 

Jak to všechno začalo

Datum: 2.8.2010
Zdroj: Rakovnický deník
Autor: ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ
Rubrika: RAKOVNICKO

Křivoklát - V roce 1970 byla mezi všemi tehdejšími svazy včelařů, rybářů, zahrádkářů, chovatelů a tedy i Českým mysliveckým svazem (ČMS) a Ústřední domem pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze (ÚDPM JF) - podepsána dohoda o spolupráci v přírodovědné oblasti. Cílem této spolupráce bylo navázat na práci dětí v Kroužcích mladých přátel přírody a myslivosti. Kroužky u nás aktivně pracovaly již po roce 1960 a první "metodická pomůcka" byla vydána právě v tomto období Antonínem Špindlerem, ředitelem obecné školy a dlouholetým myslivcem v Těchoníně, okres Ústí nad Orlicí. První jednodenní soustředění pro děti z kroužků, které byly aktivní nejen v myslivosti, ale i v rybářství, chovatelství, včelařství a zahrádkářství koordinoval v roce 1971 ÚDPM JF. Vlastní akce proběhla v Domě pionýrů a mládeže V Grébovce. Zde byla pro všechny soutěžící uspořádána přírodovědná soutěž. Velkou zásluhu na propagaci práce s dětmi v oblasti myslivosti měl vedoucí politickovýchovného oddělení ČMS Jan Lima, Lidka Bitmanová, dále Jaroslav Prošek a Jiří Sedláček. V 1972 se uskutečnilo "Národní soustředění mladých přátel myslivosti a ochrany přírody" ve škole v Podťatém. Jako oddíloví vedoucí pracovali studenti lesnické fakulty v Brně. Pro velký zájem dětí v roce 1977 proběhla dvě čtrnáctidenní soustředění ve dvou věkových kategoriích. Jako vedoucí zde dále působili bývalí studenti Alexandr Rabiňák a Jaroslav Vaníček. Ten jako hlavní vedoucí od roku 1988 se svou ženou Jarmilou Vaníčkovou vnesl nové prvky do pořádání národního finále, které s drobnými obměnami trvají dodnes. Od roku 1994 zájem okresních mysliveckých spolků upadá. Proto se národního finále mohou zúčastňovat kromě vítězů okresních kol soutěže také děti, které se s myslivostí seznámily v rodinách, časopisech nebo na webových stránkách. Protože jejich vědomosti jsou srovnatelné, jsou i stejně hodnocené. Účast v soutěži Zlatá srnčí trofej ovlivnila mnoho dětí ve volbě jejich budoucího povolání. (ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ)