Kněz a myslivec Kornek sloužil Hubertskou mši

18.11.2013 14:29

Kněz a myslivec Kornek sloužil Hubertskou mši

Datum: 18.11.2013
Zdroj: Moravskoslezský deník
Autor: FIDEL KUBA
Rubrika: Region

Do Třemešné se v uplynulou sobotu vydali příznivci myslivosti z dalekého okolí. Slavnostní mši na počest svatého Huberta zde celebroval Jan Kornek, kněz a myslivec v jedné osobě. Zaostřeno na myslivce Třemešná ve Slezsku – Hubertská mše v Třemešné za doprovodu skupiny trubačů z Rýmařovska, kteří si říkají Rabštejn, byla oslavou myslivosti a ukázkou dávných tradic. "My při vstupu do kostela nesmekáme, protože naše právo je mít klobouk na hlavě," připomněl Tomáš Salvet kolegům myslivcům, na které připadl čestný úkol na nosítkách pokrytých chvojím přinést před oltář muflona a daňka jako zástupce lovné zvěře z okolních lesů. Mši celebroval Jan Kornek, který je současně kněz i aktivní myslivec. Během mše se kolegům dokonce pochlubil úctyhodnými trofejemi z vlastnoručně ulovených zvířat. Jan Kornek se narodil v Polsku, ale v Česku už působí přes dvacet let. Mezi myslivci je řada věřících a mezi věřícími řada myslivců, ale když se kněz věnuje lovu a myslivosti, je to přece jen dost mimořádné. "K myslivosti jsem byl vedený už od dětství, protože můj otec i dědeček byli myslivci, stejně jako strýci a bratranci. Pocházím ze zemědělské rodiny a dokonce jsem studoval i zemědělskou školu, takže vztah k přírodě jsem měl zajištěný od rána do večera. Na poli i v lese je člověk velmi blízko Stvořiteli, takže když jsem se rozhodl stát knězem, ukázalo se, že myslivost vůbec nekoliduje s tímto posláním, spíš naopak," vysvětlil Jan Kornek jak se mu podařilo skloubit kněžské povolání se svým mysliveckým hobby. Od oltáře vyprávěl kolegům myslivcům jak v jeho farnosti funguje myslivecké sdružení, kolik si objednali cukrovky na zimní přikrmování nebo že bez hodin odpracovaných v lese u nich povolenku k odstřelu nikdo nedostane. "Právo na úlovek jde ruku v ruce s povinností dobře hospodařit a starat se o zvěř, aby jí byl v přírodě dostatek i za padesát let. Lidé se mě často ptají, zda je myslivost světská, nebo církevní záležitost. Odpověď na tuto otázku nám dává pasovací list, kterým myslivci přijímají nováčky do svých řad a každý ho musí znát nazpaměť. Říká se tam: Co stvořil Bůh, to myslivče cti a opatruj, to myslivče buď hlavní zákon tvůj. Myslivci jsou od toho, aby opatrovali co stvořil Bůh, aby také naše děti a vnuci měli krásnou přírodu a v ní hojnost zvěře," vysvětlil Jan Kornek, jak chápe vztah mezi vírou a myslivostí. Prozradil, že se na posedu občas modlí růženec a prosí ať mu Bůh co nejdřív dopřeje setkání s divočákem, aby se mohl zase vrátit k povinnostem duchovního správce své farnosti, která zahrnuje dvanáct vsí. Posteskl si, že řada lidí chápe myslivce pouze jako lovce, ale už si neuvědomují skutečnou podstatu myslivosti, kterou je vztah k přírodě, péče o zvířata, dobré hospodaření i dodržování pradávných tradic, přísných pravidel a etiky. O tom, že Myslivecké sdružení Třemešná ve Slezsku nebude mít nouzi o dorostence, svědčila výstava obrázků dětí z mysliveckého kroužku, který zde funguje při základní škole. Školáci z první až třetí třídy malovali lesní zvířata a nejlepší obrázky vystavili přímo během svatohubertské mše v kostele sv. Šebestiána. --- MYSLIVCI, pochlubte se svou činností! Každé pondělí se v Deníku věnujeme tematice myslivosti v Moravskoslezském kraji. Máte nějaký nevšední zážitek z pobytu v lese a přírodě? Chcete se pochlubit loveckými trofejemi? Věnujete se ochraně lesa, zvěře a přírody? Chystáte nějakou mysliveckou akci pro veřejnost – zábavu, ples, burzu, přednášku nebo výstavu? Napište nám. Vaše tipy, příspěvky a fotografie můžete zasílat na emailovou adresu dalibor.otahal@denik.cz. Foto: SVATOHUBERTSKOU MŠI sloužil v sobotu v Třemešné Jan Kornek, který je současně kněz i myslivec. Pro tyto příležitosti má dokonce speciální svatohubertský ornát ozdobený jelenem, lesním rohem a zkříženými střelnými zbraněmi. Snímky: Deník/Fidel Kuba