Květen v myslivosti

06.05.2010 11:05
Datum: 6.5.2010
Zdroj: Krkonošský deník
Autor:
Rubrika: Krkonoše a Český ráj | U nás doma

svěžími barvami a láká k procházkám. Respektujme nutnost udržovat v přírodě klid. Srny jsou v pokročilém stádiu gravidity, koncem května již budou klást mláďata, mají proto omezenou pohyblivost. Proto je na místě dodržovat zákaz volného pohybu psů a krotit bezohlednost motorkářů a čtyřkolkářům. Srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé na letní, rezavý odstín. Myslivci se snaží přesvědčit zemědělce, aby z nepravidelných okrajů pozemků v blízkosti lesa vytvořili biopásy pro zvěř, na které mohou zemědělci obírat dotace. Největší škody jsou na porostech způsobovány právě na pozemcích v těsné blízkosti lesa či v zářezech polí do lesa (nepravidelné okraje), a umístění biopásů do takovýchto lokalit předchází problémům se škodami na porostech. Na česká pole se vrátila širokozáběrová mechanizace a silné kolové traktory. Postřikovače jezdí na polích i v noci, aby byly co nejdříve vráceny jejich vysoké pořizovací náklady. Stroje na zpracování půdy a secí stroje mají záběr až 12ma pohybují se po poli při práci rychlostí 15km/h, což masakruje zvláště zajíce a další drobnou zvěř. Na polích jsou prováděny postřiky proti plevelům, chorobám a škůdcům plodin v kombinaci s přihnojováním plodin minerálními hnojivy. Česká republika má mnohem menší spotřebu hnojiv a pesticidů než vyspělé země západní Evropy, ale drobnou zvěř likviduje používání rychle jedoucí širokozáběrové mechanizace, automobilová doprava a rapidní nárůst predátorů. Lesníci kontrolují nálet kůrovců do lapáků, pravidelně sledují feromonové lapače a podle síly rojení kůrovce musí činit opatření. Myslivečtí hospodáři hodnotí provedení oprav posedů a krmelců. Ve dnech 19. až 23. května probíhá 16. mezinárodní výstava myslivosti Natura Viva v Lysé nad Labem, na které může odborná i neodborná veřejnost posoudit kvalitu lovené zvěře v ČR. Výstava je spojena s přehlídkou uměleckých děl a řemeslných výrobků pro myslivost, rybářství a včelařství. Návštěvníky láká i bohatý doprovodný program. Květen je pro myslivce časem obeznání kvality mladých srnců, od 16. května začne jejich průběrný lov. Na vhodná místa jsou nově umísťovány posedy. Je samozřejmostí, že umístění nového mysliveckého zařízení je nejprve projednáno s majitelem pozemku. Práva vlastníků pozemků jsou garantována novým Zákonem o myslivosti a musí být respektována. Každoročně je upytlačeno několik tisíc zákonem chráněných kormoránů, volavek i vyder bez jakéhokoliv zájmu ekologických aktivistů a médií. Systém proplácení škod na rybách je natolik komplikovaný, že je pro menší chovatele ryb neakceptovatelný. Díky vyšší ceně osiv a komplikované administrativě zemědělci v letošním roce omezí výměru kukuřice, odolné vůči nebezpečnému zavíječi kukuřičnému. Z pohledu zvěře přináší odolná kukuřice menší zatížení insekticidy, které jsou na běžných plochách pro regulaci škodlivého zavíječe nezbytné. Na každém hektaru ošetřené plochy kukuřice ošetřené insekticidy zbytečně zahynou miliardy kusů hmyzu včetně dalšího vlivu na necílové organismy. Dramaticky narůstá zábor orné půdy na stavbu solárních elektráren, kde rozsáhlé plochy až 70 ha jsou oploceny ostnatým drátem, není možný žádný přístup zvěře. Rozsáhlé plochy solárních elektráren se stávají ekologickou pouští. Pro výrobu ekologické elektřiny je oplocována úrodná půda a biotopy dříve využívané zvěří. Jiří Šilha