LESNÍ MŠÍ U SVATÉHO HUBERTA UCTILI ZEMŘELÉ MYSLIVCE

15.11.2010 14:54

 

Datum: 12.11.2010
Zdroj: Břeclavský deník
Autor: Miloš Rufer, ml.
Rubrika: U NÁS DOMA

Foto - LESNÍ BOHOSLUŽBA. Právě nás obklopuje krásně teplý a barevný podzim. A to je i čas společenských setkání a ohlédnutí za uplynulou sezonou. Také je to čas honů a mysliveckých mší. První listopadovou neděli se konala mše k poctě svatého Huberta, patrona myslivosti a lovu, kaple sv. Huberta v Bořím lese nedaleko Břeclavi. V minulosti zde šlechta zahajovala hony. Lidé se mohli potěšit pohledem na ukázky dravých ptáků, ale i plemen loveckých psů. Také zazněly myslivecké fanfáry. K dispozici bylo občerstvení, včetně teplých nápojů. Na lesní rohy zatroubili studenti Mendelovy univerzity a zpěvem zaujali mu žáci z Charvátské Nové Vsi. V úvodu slavnostního ceremoniálu myslivci položili k obrázku v kapli Hubertův symbol, hlavu jelena. Potom následovala mše svatá za zemřelé myslivce. Tu sloužil poštorenský farář Vladimír Langer za účasti představitelů mysliveckých sdružení. Svatý Hubert žil v sedmém století. Pocházel ze vznešené rodiny a rád se věnoval lovu a jiným radovánkám. Legenda vypráví, že se mu při lovu na Zelený čtvrtek zjevil jelen, kterému zářil mezi parohy zlatý kříž. Tato příhoda na něho měla údajně velmi silný vliv, a tak po smrti své ženy odešel do kláštera a po zbytek svého života šířil křesťanství. K nám uctívání svatého Huberta přenesl v sedmnáctém století hrabě František Antonín Sporck. Fota: Miloš Rufer, ml.