Lov lišek pomocí orlů skalních předvedli sokolníci v Kněžmostě

27.01.2011 14:53

 

Datum: 27.1.2011
Zdroj: Boleslavský deník
Autor: Petr Maleček
Rubrika: BOLESLAVSKO | U NÁS DOMA

Kněžmost - Ve dnech 15. až 16. ledna se uskutečnilo setkání sokolníků v honitbě mysliveckého sdružení Kněžmost. Pozvání přijalo devět sokolníků s orly, kterým ku pomoci protlačit rákosové porosty přijelo téměř dvacet honců. Cílem lovu se pro tentokrát stala liška obecná, poněvadž její zvýšené početné stavy nepříznivě ovlivňují stavy drobné užitkové zvěře, jako je například populace zajíce polního, bažanta obecného a dalších druhů savců a ptáků. Termín byl vybrán záměrně, kde se předpokládalo, že se tento netradiční lov uskuteční na sněhové pokrývce a celé akci to přidá na romantice a důstojnosti. Začátkem ledna však přišlo citelné oteplení, při kterém rozstál veškerý sníh. Pole i louky byly téměř všude zaplaveny vodou, chůze v podmáčeném rákosovém porostu byla nad síly mnoha honců, ale i samotným sokolníkům s orly. Nepřízeň počasí nás doprovázela po celou sobotu, přesto první den lovu, honci z rákosu vytlačili dvě lišky, které byly úspěšně odlovené. Šťastnými sokolníky se stali pani Radek Staněk a Vojta Škrba. Při večerním výřadu byly sokolníkům předány úlomky na počest odlovení zvěře, tak jak káže prastará myslivecká tradice. Volná zábava s bohatou tombolou ukončila poté úspěšný den. Druhý den, v neděli, slunce již od ranního nástupu vykukovalo mezi mraky. Teplé sluneční paprsky slibovaly, že se lišky budou vyhřívat a my budeme, mít velkou možnost zastihnou je mimo jejích podzemní nory. Slib vyšel na prázdno a nedělní lov jsme ukončili v 15.00 hodin odjezdem z honitby, tentokrát bez úlovku. Spokojenost, ale i únava byli vidět ve tvářích všech zúčastněných. Po společném nástupu se malá skupinka lidí, které ve dvou dnech spojoval tento ušlechtilý způsob lovu, kterým je sokolnictví, rozjeli do svých domovů. Touto cestou bych jmenovitě poděkoval Vítku Malečkovi a Petru Černému, kteří mi ulehčili při tomto náročné víkendu mnoho sil, při zajišťování občerstvení, výřadu, zavádění sokolníku po honitbě. Dále děkuji mé mamce a jejímu Láďovi, za přípravu ranní polévky a dalšího občerstvení, dále sokolníkovi Jirkovi Nejedlému a mysliveckému sdružení Kněžmost za propůjčení honitby. Provozovatelům hotelu Střelnice v Kněžmostě, kteří nám zajistili kompletní stravování a ubytování. Též sponzorům, kteří přispěli na zpestření kulturního programu, zajištění cen do tomboly, či finanční částky na propagaci akce. (Petr Maleček) Foto - SOKOLNÍCI si se svými svěřenci si užili skvělý víkend na honitbě. Foto Deník/Archiv sokolníků