LOVEČTÍ PSI, JEJICH VÝCHOVA, VÝCVIK, VYUŽITÍ V MYSLIVOSTI

30.03.2010 09:37

Výborný dokument

Lovečtí psi, jejich výchova, výcvik, využití v myslivosti

Lovecti_psi_vychova_vycvik_pouziti.doc (713 kB)


Obsah:
1. Úvod                                                                                       
2. Výběr loveckého psa                                                              
3. Umístění psa, péče o něj                                                      
4. Návyk na obojek, vodítko                                                  
5. První a další vycházky                                                         
6. Vyjížďky se psem na kole                                                     
7. Přivolání psa                                                                          
8. Sednutí psa                                                                           
9. Vodění na řemeni /vodítku/                                                 
10. Daun, čili „lehni !“                                                                
11. Plazení, čili „daun vpřed !“                                               
12. Daun pomocí „cvičné udice“                                               
13. Odstranění nectností - drůbež a dal.                                
14. Seznámení se s vodou, plavání                                      
15. Volné sledování, bez vodítka                                            
16. Vůdcova stopa                                                                       

LOVECKÁ PRÁCE:
17. Pochůzky, čekaná                                                               
18. Stopa zajíce                                                                                          
19. Hledání a vystavování ohařů                                             
20. Slídění                                                                                                   
21. Přinášení - aport                                                                 
22. Přinášení z vlečky, ze stopy                                                                                  
23. Volné nalezení a přinesení                                                 
24. Přinášení zvěře z vody                                                                                    
25. Slídění za kachnou, na volné hladině                               
26. Chování se psa při naháňce                                              
27. Šoulačka s odložením                                                         
28. Práce na barvě, vodič na řemeni                                         
29. Oznamovač                                                                          
30. Hlasič, doštvání, stržení kusu                                             
31. Nahánění drobné zvěře v lese, krytech                             
32. Nahánění černé zvěře                                                                                                                                   
33. Ostrost                                                                                
34. Ochrana vůdce, obydlí …                                                   
35. Co se žádá při různých zkouškách                                    
36. Zavedení vyzkoušeného psa do praxe                             
37. Kondiční trénink starších loveckých psů                                                                                                          
Rejstřík  - literatura