MS Hutisko­Solanec hodnotilo činnost Poštolky na VČS

16.05.2014 12:18


Datum: 15.5.2014
Zdroj: Valašský deník
Autor:
Rubrika: U nás doma na Valašsku

VČS Hutisko­Solanec se konala druhou březnovou sobotu podle tradice v sále restaurace Na Salaši. Vyzdobený sál, vyzdobená tabule ve tvaru písmene "U", bohatá tombola a panel s trofejemi ulovené zvěře v roce 2013 naznačovaly, že jde o sváteční den MS. Početnou mysliveckou základnu doplnili přizvaní hosté. Za OMS ČMMJ Vsetín pan Robert Fojtášek. ZŠ a MŠ zastupovala pani ředitelka školy Mgr Šárka Gájová. OU Hutisko­Solanec ing. Vladimír Petružela, SDH pan Jaroslav Fiurášek a také členové výboru Honebního Společenstva. Prostor pro hosty doplnila skupina deseti nejúspěšnějších dětí z mysliveckého kroužku POŠTOLKA. K samostatnému jednání předcházelo zvěřinové pohoštění. Hlavním bodem programu byla hodnotící správa předsedy Zdeňka Pavlici. Pak přednesli správy jednotliví funkcionáři odpovědní za konkrétní úkoly v myslivecké činnosti. Kynologický referent pan Miloslav Kašpar seznámil přítomné se stavem v lovecké kynologii v celosvětovém měřítku, vývojem výstavnictví i úspěchy členů našeho MSv lovecké kynologii. Sdělil, že v roce 22014 se uskuteční evropská výstava psů v Brněa od 1.4.2014 platí nový zkušební řád pro loveckou kynologii. V našem MS je dostatek lovecky upotřebitelných psů, kteří jsou platnými pomocníky myslivců při výkonu práva myslivosti. Zastoupeny jsou plemena retrieverů, slídičů, ohařů, norníků – jezevčíků a teriérů. V roce 2013 úspěšně absolvoval zkoušky Gordonsetr pana Bronislava Ručky. V témž roce byl úspěšný jezevčík hladkosrstý pana Radka Mikulenky. Rovněž jezevčík pana Miloslava Kašpara úspěšně reprezentoval MS na světové výstavě v Paříži a získal titul nejvyšší – světový vítěz. Předseda MS Zdeněk Pavlica zhodnotil ve své správě rok 2013 jako velmi úspěšný. Úkoly pro zajištění kvalitního chovu zvěře byly naplněny. Také vyhodnotil spolupráci s OMS ČMMJ Vsetín, státní správou­ref.životního prosředí, státní veterinou, honebním společenstvem, obecním úřadem a ZŠ a MŠ Hutisko Solanec jako velmi dobrou. Připomněl, že je nutné věnovat se opatřením, které povedou ke zpomalení stále klesajících stavů drobné zvěře. Jedním z nich je regulace lišek v honitbě a vyhodnocení jejich odlovu. V rámci obohacení pestrosti potravní nabídky pro srnčí zvěř bylo zhotovení pastevních políček o celkové výměře 3,5ha. K tomu nám přispěly dotace krajského úřadu zlínského kraje. Samostatným bodem jednání bylo vyhodnocení dětí mysliveckého kroužku POŠTOLKA, který svými výsledky v jednotlivých kolech soutěže ZST patří k nejlepším v okrese Vsetín. Připomněl, že poprvé v 41leté historii činnosti Poštolky zvítězily děti v obou kategoriích, což se dosud žádnému kroužku nepodařilo. Za úspěšnou činnost a dosažené výsledky v roce 2013 převzalo deset nejúspěšnějších dětí pamětní list a drobné dárky. Tyto dětem předali ředitelka ZŠ Mgr Šárka Gajová, starosta ing. Vladimír Petružela, a předseda MS Zdeněk Pavlica, který poděkoval dětem za vzornou reprezentaci MS. Poděkování vyslovil rodičům dětí za spolupráci s MS při soutěžích ZST. Rovněž poděkoval vedení OU ing. Vladimíru Petruželovi a ZŠ aMŠMgrŠárce Gájové a Mgr Petru Urdovi za všestrannou podporu práce s dětmi a osobní účast na soutěžích MK a OKZST, které se konaly v areálu ZŠ aMŠHutisko­ Solanec. Nejúspěšnější děti Poštolky ve střeleckých soutěžích a soutěže ZST: Simona Žabková, Kateřina Skalíková, Denisa Chudějová, Eliška Václavíková, Anna Sekyrová, Jiří Jurajda, David Mikunda, Filip Pastorek, Jan Plánka a Vojtěch Sekyra. Správu o činnosti Poštolky přečetla nejúspěšnější členka mysliveckého kroužku a účastnice finále národního kola Simona Žabková a přítomni ji odměnili dlouhým potleskem. V diskusi vystoupili také hosté, zhodnotili vzájemnou spolupráci s MS a vyjádřili přesvědčení, že v roce 2014 bude stejně úspěšná. Starosta OU ing. Vladimír Petružela hodnotil spolupráci s MS oboustranně prospěšnou a zdůraznil velmi dobrou práci s dětmi, kterou MS vykonává nad rámec svých povinností. Po přečtení a schválení plánu činnosti MS na rok 2014 a návrhu na usnesení z jednání VČS předseda Zdeněk Pavlica ukončil oficiální část jednání. Samozřejmě nechybělo slavnostní troubení. Na úvod VŠ, ocenění činnosti Poštolky i ukončení jednání zatroubil slavnostní fanfáry ing. Jaroslav Závada – myslivecký hospodář. Dále následovalo pohoštění, lákavé občerstvení a volná zábava. Dobrá nálada, bohatá tombola k tomu batoh mysliveckých příběhů protáhly příjemné posezení až do večerních hodin. Poštolka pokračovala v závěru zimy i v předjaří v péči o zvěř a zpěvné ptactvo. Zhotovili jsme čtyři budky pro sýkorky a špačky, které jsme umístili ve slunné stěně lesa a s dětmi sledovali jejich osídlování. Dubnová vycházka směřovala k našemu krmelci. Nářadí, které jsme sebou nesli naznačovalo, že nastal čas vyčištění krmelce od zbylého krmiva. Děti měly rozdělené úkoly. Uhrabali jsme jeho okolí, a desinfikovali práškovým vápnem. Slanisko jsme doplnili kamennou solí a připomněli si její význam v potravě zvěře. Na kraji lesa jsme si ukázali jak si dospělí srnci značí svá území a proč se tlupy srnčí zvěře na jaře rozpadají. Tímto posledním úkolem jsme ukončili uplynulý myslivecký rok a shodli se, že zvěř mírnou zimu i s naším přispěním přečkala v dobré kondici. Foto: Jozef Žabka O autorovi: Zaslali: Za vedení kroužku POŠTOLKA Josef Skalík, Martin Ručka, Jozef Žabka

Diskuze na téma: MS Hutisko­Solanec hodnotilo činnost Poštolky na VČS (počet příspěvků: 0)