Myslivci: Elektrárny ohrožují zvěř (Slovácký deník)

26.08.2010 08:27

 

Brání údajně migraci zvěře a zabírají ornou půdu. Stavitelé solárních zdrojů energie to však popírají, chovají se prý ekologicky

 

Již brzy přibude na Slovácku další solární elektrárna. Tentokrát to bude ve Strání, kde obec pronajala část svého pozemku právě pro tyto účely. "Za státním statkem v části Jahodná vznikne na ploše jednoho hektaru. Firma ji chce postavit do konce roku," informoval starosta Strání Pavel Mimochodek. Z přibývajících fotovoltaických elektráren však nejsou příliš nadšení myslivci. "Dramaticky narůstá zábor kvalitní orné půdy na jejich stavbu. Rozsáhlé plochy až do sedmdesáti hektarů jsou oploceny ostnatým drátem, takže není možný žádný přístup zvěře," říká Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty. Rozsáhlé plochy solárních elektráren se proto podle něj stávají ekologickou pouští. "Pro výrobu elektřiny je oplocována úrodná půda a biotopy dříve využívané zvěří," doplnil Šilha.
Společnosti, které tyto zařízení staví, však mají na celou věc zcela odlišný názor. "Ekologie je pro nás na prvním místě. Elektrárny jsou stavěny na pozemcích těžko využitelných, jako jsou například brownfieldy, tedy těžko využitelné a často kontaminované pozemky, či bývalé prostory JZD," uvedla Zuzana Orlová z uherskohradišťské společnosti CE Solar. "Je tudíž bezpředmětné hovořit o vytváření ekologických pouští. Ba právě naopak, rekultivací pozemků se spíše snažíme vrátit život na tato území," dodala marketingová manažerka firmy.
Podle ní má oplocení jednotlivých elektráren pouze chránit život zvířat či lidí. "Navíc zde žije mnoho rozličných malých druhů živočichů. Dokonce jsme již na některé elektrárny zavedli spásání trávy ovcemi, abychom nezpůsobovali hluk sekacími stroji," vysvětlila Orlová.
S tím, že oplocené pozemky mohou zvěři způsobovat problémy, však souhlasí i vedoucí oddělení výkonu státní správy životního prostředí uherskobrodské radnice Petr Šimčík. "Čím více kolektorů bude, tím větší bude újma pro majitele honebních pozemků. Zvěř má své migrační cesty a pokud je elektrárna nevhodně umístěna, mohou tím být narušené. Zvířata se s tím pak musí složitě srovnávat," připustil Šimčík.
Solární elektrárna se v regionu nachází od loňského září například v Polešovicích a je mnohem větší než ta plánovaná ve Strání. Rozkládá se na ploše šesti hektarů. Další jsou pak v Uherském Ostrohu, Ostrožské Lhotě, Buchlovicích či Modré.
Každá fotovoltaická elektrárna je stavěna přibližně na dvacet až pětadvacet let. "Poté dojde k recyklaci veškerých stavebních prvků a celkové rekultivaci pozemku, který následně lze jakkoli využít," dodala Orlová.