Myslivci, lovci, nebo střelci?

21.10.2010 11:29

 

Datum: 21.10.2010
Zdroj: Nový život
Autor: Bohumil Lošťák
Rubrika: NÁZORY/REAKCE

Se zájmem jsem si přečetl Břeclavský deník ze dne 14. října 2010, téma na straně dvě. A nevím, na který článek mám dřív reagovat. Myslím, že k tomu mám profesní kredit, neboť jsem vykonal zkoušky z myslivosti, složil mnoho státnic a absolvoval postgraduální studia. Kromě myslivecké praxe jsem působil na katedře myslivosti Lesnické fakulty Mendelovy univerzity jako vedoucí Mysliveckého výukového areálu Lednice-Valtice (dále jen MVA). Neboť již dávno jsem dospěl k přesvědčení, že je třeba přetnout kořeny myslivosti se středověkem. Společnou vizi jsem nazval Projekt zvyšování biologické (a estetické) hodnoty krajiny. Je založen na oproštění ekosystémů od dominující pušky a oslavování zabíjení zvěře troubením halali. Vylučuje možnost redukce zvěře bez dokonalé znalosti aktuálního stavu druhů, jejich vzájemných vazeb (potravních řetězců) a působení fauny na geofytobiocenozy (stanoviště). Redukce zvířeny vedoucí k harmonii v ekologickém revíru, výhledově provádět pouze "lovcem s licencí". Pokud není lov zvěře "obživou" (zaměstnáním), jedná se vždy o střelce, jemuž je zabíjení zvěře osobním "koníčkem". Programově budovaný a zdokonalovaný MVA měl oslovit celý civilizovaný svět. Nevím, jak mohli svatý Hubert a Diana dopustit, že již v řádně založeném MVA ValticeLednice po mém odchodu do výslužby v roce 1991 nastal proces zanedbávaní honitby, kterému pasivně či spíše s nadšením přihlížely Lesy ČR, aby měly důvod vypovědět nájemní smlouvu a honitbu začlenit do své myslivecké domény. Takže, v lesních ekosystémech vládnou divoká prasata. Drobná zvěř téměř vymizela a hladové káně v zimě padají hlady. Za takového přístupu ke krajině evidované na listině Unesco se nelze podivovat, že v Hradci Králové, Praze a Brně se nenašel ani jeden prozíravý, aby přivítal iniciativu docenta Jana Dvořáka, který světový význam ekologického a etického projektu pochopil a byl - či snad ještě je - s to jej rehabilitovat. Pravda, ekonomická situace Mendelovy univerzity to dnes neumožňuje, ale Lesy ČR disponují astronomickými příjmy a Evropská unie by jistě nezůstala pozadu. (redakčně kráceno) (Bohumil Lošťák) --- Bohumil Lošťák, promovaný lesní ekolog