Myslivci v Poštorné začnou lovit. Po letech (Břeclavský deník)

26.03.2014 08:57

 

 

Trvalo pět let než získala honitba v Poštorné znovu hospodáře. Kvůli hádkám myslivců tam tehdy zanikl výkon práva myslivosti.

Břeclav
Více než deset let právních sporů o 777 hektarů velkou honitbu. To je případ revíru v Břeclavi-Poštorné a dvou mysliveckých společenstev. Jejich tahanice nekončí, alespoň v jednom je však jasno. Podle mluvčí břeclavské radnice Elišky Windové se po pěti letech začne v honitbě znovu lovit. Areál bude obhospodařovat Honební společenstvo PoštornáHáje. Právní moci totiž nabylo rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu původního Honebního společenstva na ministerstvu zemědělství. "Krajský úřad Jihomoravského kraje potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Břeclav, který v roce 2010 uznal novou honitbu PoštornáHáje. Ta vznikla namísto zaniklé honitby Poštorná," potvrdila včera Windová.
Jak mluvčí dále uvedla, Honební společenstvo Poštorná Háje již na Městský úřad v Břeclavi doručilo smlouvu o nájmu poštorenské honitby, uzavřenou s novým uživatelem. Myslivci mohou revír začít spravovat ve chvíli, kdy městský úřad ustanoví myslivecké stráže a hospodáře a vydá potřebné plomby. "Mělo by k tomu dojít ještě v tomto týdnu," dodala mluvčí.

Spor neskončil
Podle zástupců obou honebních společenstev vzájemný spor není definitivně u konce. "Podali jsme kvůli odmítnutí naší žaloby kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu," sdělil za původní Honební společenstvo Poštorná myslivec Miloslav Šalé.
Ten si stále stojí za tím, že vznikem Honebního společenstva PoštornáHáje došlo k nastolení neprávního stavu.
"Podle zákona o myslivosti mají právo přednostního užívání honitby členové společenstva před ostatními osobami. I já mám v honitbě pozemky. Výkon práva myslivosti tam ale budou provádět ve většině bezzemci, kteří tam žádnou půdu nemají," postěžoval si Šalé.
Protistrana se včera odmítla k celé věci blíže vyjádřit. "Čekáme, až bude záležitost konečně uzavřená," zaznělo od zástupce Honebního společenstva PoštornáHáje.
Myslivci se už v revíru přesto činí. Mají za sebou sčítání zvěře, dále se musí postarat o krmelce či posedy. Někteří zemědělci v okolí myslivcům navíc vyčítají škody, které jim působí černá zvěř.
"Že jsou přemnožená divoká prasata nebo i lišky, to je ale obecný jev," podotkl k tomu Šalé.
Podle slov budoucích hospodářů se zvěř do honitby v Poštorné stahovala za klidem. V momentě, kdy tam začnou lovit, škody se mají omezit. Výkon práva myslivosti zanikl v Poštorné v roce 2009 rozhodnutím ministerstva zemědělství. Kořeny hádek tamních myslivců jsou ještě o šest let starší. Honební společenstvo Poštorná a nově zaregistrované Honební společenstvo PoštornáHáje od té doby vedou nesmiřitelnou právní bitvu. Spor se dostal i do kanceláře ombudsmana.