Myslivost v lednu

27.01.2011 14:52

 

Datum: 27.1.2011
Zdroj: Slovácký deník
Autor: Jiří Šilha
Rubrika: U nás doma na Slovácku

Zvěř je díky souvislé vrstvě sněhu s ledovou krustou odříznutá od přirozených zdrojů potravy a prožívá tvrdé období nouze. Lovecká sezona skončila, od ledna jsou myslivci především hospodáři, kteří musí pomoci zvěři zajistit potravu,a umožnit jí tak přežít těžké zimní období. Při silných mrazech a sněhové pokrývce, je nutné přikrmovat zvěř i několikrát týdně. Ve všech krmelcích pro spárkatou zvěř by měl být dostatek kvalitního sena. Při jeho doplňování je nutné odstranit seno vypadlé na zem, protože může být kontaminováno zárodky parazitů. Srnčí, jelení, daňčí a mufloní zvěř patří mezi přežvýkavce, a ta vyžaduje kvalitní, stálý a pravidelný zdroj potravy. Trávení u ní probíhá prostřednictvím bachorových bakterií, proto na každý typ potravy musí být v jejich trávicí soustavě namnožen určitý druh bakterií. Náhlé změny v skladbě krmiv mohou přežvýkavé zvěři způsobit závažné problémy, což musí mít na paměti myslivci, kteří zvěř přikrmují. Jadrných i objemných krmiv je díky současné likvidaci chovů skotu na venkově dostatek, ceny krmiv proti loňskému roku jsou však vyšší, což souvisí s nepřízní počasí a i s dřívějšími rozsáhlými zábory kvalitní orné půdy na stavby, solární elektrárny a další projekty, ničící zejména kvalitní ornou půdu. Od začátku ledna musí myslivci navykat spárkatou zvěř na jadrné krmivo, ve kterém jim koncem ledna předloží medikovanou směs proti vnitřním a vnějším parazitům. Suchá krmiva musí být kombinována s dužnatými, senáží či siláží, aby spárkatá zvěř nezpůsobovala škody na lesních porostech. Ty jsou většinou způsobeny nesprávnou volbou krmiv. Při správné volbě krmiv v dostatečném dávkování jsou škody téměř nulové. Největší nebezpečí pro zvěř není nepříznivé počasí, ale lidská bezohlednost. Zvěř instinktivně vykonává v zimě minimum pohybu. Pokud pes či čtyřkolkář vyplaší srnčí zvěř, ta před ním rychle uniká, přičemž vynakládá cca 16krát více energie než v klidovém stavu. Slabší nebo často rušené kusy zvěře se pak nedokáží vyrovnat s takovým výdejem energie a umírají na celkové vysílení nebo na záněty dýchacího ústrojí. Pejskům vodítko sluší a je důkazem ohleduplnosti k přírodě. Motorkáři by měli svá vozidla označovat čitelnou poznávací značkou a svého adrenalinu se zbavovat na k tomu určených motokrosových drahách, které zejí prázdnotou. Každoročně vedou stovky milionů korun určených na spekulativní zatravňování pro ekologické zemědělce k neprodyšnému oplocování pozemků a podstatnému snižování biodiverzity, což je nejenom v příkrém rozporu s cíly ekologického zemědělství, ale i v rozporu s cílem uspořit zbytečné náklady státu. Podstatná část biosena, vyprodukovaného za tučné státní dotace na loukách končí bezmyšlenkovitě ve spalovnách. Jako každý rok končí kampaň rysích hlídek bez jakýchkoli hmatatelných výsledků. Ty pro obhajobu své opodstatněnosti útočí na myslivce. V lednu pokračují naháňky na černou zvěř. K lovu patří dodržování tradic, nikoliv alkohol, protože ten se již mnohokrát nevyplatil. Myslivci při prokázání konzumace v průběhu lovu hrozí konec jeho lovecké činnosti, což je velmi tvrdá, nicméně účinná sankce. Velmi pozitivně lze hodnotit činnost médií, která informují o všech případech zranění a dalších prohřešcích, a tím vytváří tlak na zvýšení bezpečnosti při individuálním lovu zvěře i na honech. Začátkem roku startují ve většině okresních mysliveckých spolků kurzy pro uchazeče o lovecký lístek. Příprava i zkoušky samotné jsou velmi náročné, obtížnost je přirovnávaná k maturitní zkoušce a zkouška v ČR patří k nejobtížnějším nejenom v evropském, ale i světovém měřítku. V lednu probíhají myslivecké plesy a bály, které patří díky bohaté zvěřinové tombole k nejoblíbenějším. Co dalšího se děje v honitbách? - končí chrutí divokých prasat - začíná kaňkování lišek - lesníci provádějí pěstební zásahy v lese = probírky (výchovné těžby) listnáčů, přičemž využívají zmrzlé půdy k mýtní těžbě na podmáčených půdách, rašeliništích a v místech s nárostem mladých stromků - v lesích probíhá těžba dřeva - probíhá kontrola ochrany proti okusu zvěří a funkčnost oplocení mladých kultur, myslivci pomáhají s opravami a obnovou nátěrů. Nejlepší ochrana proti okusu je však správné přikrmování zvěře - začíná kvést čemeřice - hnízdí křivka obecná, začíná houkat výr - srncům začínají růst parůžky - je vhodné nakupit potřebná hnojiva a osiva na zvěřní políčka, kontrolovat zabezpečení skladů proti hlodavcům - probíhá hlavní sezona sběru šišek smrku, borovice, modřínu, jasanu, lípy, akátu - probíhá sběr roubů, řízkování vrb a topolů, příprava osiv na jarní setí ve školkách, vysévají se semena břízy na sníh - vychází nové číslo časopisu Myslivost/Stráž myslivosti s novými informacemi a radami nejenom z myslivosti. (Jiří Šilha) --- Lidové pranostiky Z knihy Jaromíra Kovaříka Zvěř, lov a myslivost v české lidové slovesné kultuře - Když jelen na nový rok zatroubí, znamená to štěstí. - Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen. - Na Tři krále o jelení skok dále. Tříkrálovou zimu vlk nesežere. - 14. ledna: Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz! - 20. 1. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. - Na sv. Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána. - 25. 1. Bude-li jasný den na sv. Pavla Obrácení, v ten rok v ničemž nedostatku není; pak-li mlha bude, tehdy zvěř i člověk duše zbude. Na Obrácení sv. Pavla se medvěd na druhý bok obrátí. - V den Obrácení sv. Pavla, když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci. - V lednu mráz těší nás, v lednu voda, věčná škoda. - Lepší v lednu vlka pod okny vidět než pluh na poli. - Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. - Když v lednu včely vyletují, nedobrý rok ohlašují. - Jestli v lednu deště lijí, to z příští úrody pijí. - V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává. - Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu. - V lednu-li hřímá, tuhá je zima. - Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se předpovídá. - Když dne přibývá, mráz více pálívá. - V lednu roste den i mráz, ale mrazu bude konec zas.