Myslivost v měsíci říjnu: daňčí říje nabízí období soubojů

26.10.2010 10:38

 

Datum: 26.10.2010
Zdroj: Slovácký deník
Autor: Zaslal Jiří Šilha, Praha
Rubrika: U NÁS DOMA NA SLOVÁCKU

V říjnu postupně ubývá přirozených zdrojů potravy pro zvěř, a ta je nucena hledat potravu na polích, kde se paství na řepce a časně setých obilninách. Spárkatá zvěř se začíná shlukovat do zimních tlup - stává se více viditelnou, což není projevem přemnožení zvěře, jak se naivně domnívají ekologičtí aktivisté, ale jedná se o její přirozené chování, které má za cíl zvýšit pravděpodobnost přežití zimního období a ubránění se predátorům. V říjnu se musí myslivci věnovat přikrmování, zvěři se vytváří tukové zásoby, které rozhodují o přežití zimního období. Díky špatným žním vzrostla cena krmného obilí o 30 % oproti loňsku, ale díky likvidaci živočišné výroby je krmiv dostatek. Kontrola krmiv Při nákupu, uskladnění a předkládání zvěři je nutno kontrolovat kvalitu předkládaných krmiv. Mnoho obilí bylo odmítnuto při výkupu díky vysokému obsahu plísní, porostlosti či přítomnosti škůdců, což souvisí s vyšším obsahem mykotoxinů a takové obilí by se rozhodně v krmelcích a zásypech objevit nemělo. Zaplísněné krmivo značně snižuje efekt přikrmování a může ohrozit zdraví zvěře. Myslivecká sdružení i okresní myslivecké spolky vykupují kaštany a žaludy, kterými lze zpestřit potravní nabídku počátkem zimního období. Jelení říje byla v letošním roce tichá, na většině území chybí starší věková kategorie jelenů, celkové stavy klesají. Srncům začíná období shazování parůžků - nové jim začnou růst koncem ledna. Probíhá daňčí říje Probíhá daňčí říje, která je doprovázená souboji podobně jako u jelení říje. Bažantí zvěř vyžaduje pravidelné doplňování zadiny do zásypů. V polovině října začíná lov bažantů, a tím vrcholí lovecká sezona. Je nutno opětovně vyzvat myslivce k dodržování všech pravidel bezpečnosti při lovu. ČMMJ doufá, že i přes všechna úsporná opatření bude Policie ČR pokračovat v pravidelných kontrolách na společných lovech se zaměřením na kontrolu platnosti dokladů, odpovídajícího stavu zbraní, dokladu o pojištění a zákazu konzumace alkoholu. Výsledky kontrol jsou velmi dobře medializovány, což pomáhá v preventivním působení na dodržování pravidel myslivci. Probíhají zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů, zejména podzimní zkoušky ohařů a malých plemen, barvářské zkoušky, lesní zkoušky či všestranné zkoušky, které prověří jak lovecké psy, tak i vůdce a jejich celoroční práci. V říjnu pokračují polní práce. Sklizeň kukuřice a brambor je zpožděná, výnosy jsou podstatně menší, ceny rostou. Díky chladnějšímu počasí některé porosty kukuřice na zrno nedosáhnou sklizňové zralosti, protože nebyla dosažena potřebná suma teplot pro dozrání pozdnějších hybridů. Dále probíhá sklizeň cukrové řepy, slunečnice a sóji, je prováděná orba a setí tritikále a ozimé pšenice. Zaseté plochy postupně vzcházejí Zaseté plochy postupně vzcházejí. Na založené porosty jsou aplikovány herbicidy proti chundelce metlici a dalším ozimým plevelům. Díky silnému výskytu zavíječe kukuřičného se opět potvrdila výhodnost pěstování hybridů odolných vůči tomuto závažnému škůdci. Na těchto plochách byly zaznamenány i nižší škody zvěří, což snižuje spory zemědělců s myslivci. Mnoho polí bylo po sklizni ošetřeno "totálními" herbicidy na bázi glyphosátu, které nenechají na poli jedinou živou rostlinu. Zvěř je i tímto faktem nucena stahovat se na vzešlé ozimy a na okraje silnic a železnic. Tam je potravy dostatek, hrozí však poškození zemědělských plodin či komplikace řidičům. Příchod podzimu znamená pro řidiče častější výskyt snížené viditelnosti, mlhy a kluzké vozovky. Řidiči musí dbát na dodržování přiměřené rychlosti zvláště v nepřehledných úsecích. Pokud řidič volí rychlost vozidla bezohledně jen s přihlédnutím na nutnost udržení vozidla na vozovce, nemůže se divit, že se může s jiným "divočákem" občas střetnout. Při srážce s divokým prasetem ve vysoké rychlosti hrozí totální destrukce automobilu. Na sinici však nemusí být jen zvěř, ale i spadlý náklad, strom či nepozorný chodec. Ohleduplnost za volantem je tedy na místě. Myslivci vykupují kaštany a žaludy Myslivci se věnují sběru kaštanů a žaludů, a pokud mají možnost, tak je i vykupují od sběratelů. Sběru se věnují i některé základní školy. Plody je zapotřebí dosušit na skladovatelnou vlhkost, aby nedošlo k zaplísnění. V průběhu listopadu a prosince je pak odvážejí do přikrmovacích zařízení a zpestřují jimi zvěři potravu. Kaštany i žaludy mají vysokou dietetickou hodnotu a třísloviny obsažené v těchto plodech jsou pro zvěř prospěšné a v konečném důsledku pomáhají snižovat škody na lesních kulturách. Práce včelaře Včely se připravují na zimu a utlumují svou aktivitu. Včelaři postupně zateplují úly především z vrchní strany. Díky stále kvalitnějším materiálům používaným pro zateplování je nutno zvažovat i jejich propustnost pro vodní páru a kondenzaci vody na jednotlivých použitých materiálech, což může vést k vytváření tepelných mostů a k tepelným ztrátám. Včelám v nezatepleném úle jednoznačně hrozí uhynutí. Před zimou včely vytvoří zimní "chumáč" v jehož středu je matka obalená dělnicemi, které udržují stálou teplotu. Mimo chomáč může být teplota i pod nulou, ale tím jsou ohroženy pouze dělnice na okrajích chomáče, nikoliv matka, která je ukrytá uprostřed. Včelaři dle plánu provádí fumigaci včelstev proti varoáze (ošetření proti nebezpečnému roztoči Varroa jacobsoni a Varroa destructor). Včelaři ani po sezóně nezahálí, je nutno čistit použité nástavky, odřezat veškerý vosk na stěnách. Takto získaný vosk lze vyměnit ve sběrně za mezistěny, které poslouží k výrobě nových "rámků". Nástavky se po očištění musí vysířit proti napadení zavíječi, jehož housenky se živí včelím voskem, a přitom mohou zlikvidovat uskladněné rámky. Zaslal Jiří Šilha, Praha