Na podzim začínají hony, loví se hlavně bažanti a zajíci

02.09.2011 12:09
Datum: 2.9.2011
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Autor: jz, kam
Rubrika: kraj olomoucký

V září začíná hlavní lovecká sezóna. Protože myslivci v té době mohou lovit nejvíc druhů zvěře. Od září začínají první hony na divoké kachny. V té době už mohou myslivci také lovit jelení, srnčí, mufloní a dančí zvěř. A samozřejmě černou (prase divoké), které se může lovit po celý rok, vyjma dospělých kusů, které je možné střílet jen od srpna do prosince. Také liška se může lovit celý rok. Hony na bažanty začínají od 16. října, na zajíce od 1. listopadu. Myslivost není jen střílení, ale i péče Na hony se myslivci každoročně těší. Berou to jako odměnu za celoroční péči. Zvěř totiž jen nestřílejí, ale také se o ni starají. Například sázejí remízky, aby se tam zvěř mohla schovat, pěstují a shánějí krmivo na zimu, umisťují veterinární a minerální přípravky do krmelců. "U nás hony na drobnou zvěř začínají v půlce října. Schází se nás kolem dvaceti. Není snahou každého z nás za každou cenu něco trefit, ale je to i o atmosféře, o partě, o setkání a udržení tradic," říká myslivec Petr Hudeček. K honům patří i lovečtí psi, kteří pomáhají s vyháněním, dohledáním a přinášením střelených kusů. "Psi jsou pro nás velmi důležití, odvádějí při každém honu velký kus práce," doplňuje. K tradicím, které se myslivci snaží dodržovat, patří stylové oblečení, troubení k začátku a ukončení honu i chování k ulovené zvěři. Na konci honu se vždy koná takzvaný výřad, na kterém dostanou ulovené kusy poctu. Položí se do čtverce mezi větvičky jehličnanů, někdy se zapaluje i oheň. S ulovenou zvěří se nakládá různě, záleží na každém mysliveckém sdružení. Někde končí ve výkupu, jinde si ji členové rozdají mezi sebou. Srnčí se střílí individuálně Na srnčí se žádné hony ani naháňky nepořádají. Střílí se individuálně. Srnci se mohou střílet od 16. května do 30. září, srnky a srnčata od 1. září do konce roku. Každé sdružení má dán počet kusů, které lze v daném roce odstřelit podle normovaných stavů v dané honitbě. "My máme například letos povoleno slovit 12 srnců, 11 srn a 11 srnčat," potvrzuje Petr Hudeček. Z tohoto počtu se ale musí odečíst zvířata, která byla sražena autem nebo uhynula. "Loni jsme například museli odečíst sedm kusů srnčího," říká myslivec. (jz, kam) Foto: Úlovek K honům patří i lovečtí psi, kteří pomáhají s vyháněním, dohledáním a přinášením střelených kusů. Foto: Shutterstock