Na Slovácku vyroste první muzeum myslivosti a pytláctví. V Babicích (Slovácký deník)

28.04.2014 13:15
Na Slovácku vyroste první muzeum myslivosti a pytláctví. V Babicích (Slovácký deník)

Babice - Práce na dobudování Muzea myslivců a pytláků v Babicích Na Mýtince finišují. Už od poloviny června, Měsíce myslivosti, by mělo mapovat, jak kdysi žili myslivci, jaké starosti a škody jim působili pytláci, jak žili a bydleli lidé v Babicích, ale také jaké udržovali zvyky a tradice.
"Přízemní vesnické hospodářské stavení, v němž se muzeum rodí, patřilo svobodnému mládenci Miloši Horákovi. Ten zemřel v roce 1995 ve věku 75 let. Protože neměl žádné dědice, přešla usedlost na stát a obec jej od něj dostala jako odúmrť," uvedl babický starosta Miloslav Maňásek. Jen humno patřící ke stavení musela radnice od státu odkoupit za 275 tisíc korun. Objekt Na Mýtince se dvorem, přilehlou hospodářskou částí, stodolou a zahradou pak pronajala obec myslivcům, kteří jej postupně zvelebovali, až se zrodila myšlenka přeměnit jej na muzeum.
"Bývalou hospodářskou usedlost od roku 2011 díky dotacím ze Zlínského kraje a z fondů Evropské unie postupně opravujeme. Dostala zbrusu novou střechu, třídílná okna jsme vyměnili za dobová kastlová. Rekonstruována byla i vnitřní část domu. Unikátem jsou i nové vstupní dveře řezbářsky ozdobené," okomentoval starosta omlazovací kúru. Podotkl, že dveře jsou replikou dveří původních z konce 19. století, nyní uložených ve Slováckém muzeu.
V budově se nyní nachází prostory pro schůzovou činnost nimrodů, takzvaná černá kuchyň a místnosti v přízemí i podkroví, v nichž by měly být uloženy historicky cenné poklady obce. Ty by měly ukázat, jak žili lidé do šedesátých let minulého století. Záměrem je, aby exponáty odrážely život lidí v průběhu významných svátků v roce, a to od Tří králů až do Vánoc."Proto jsme se obrátili na občany s výzvou, aby pro potřeby muzea věnovali nebo zapůjčili nábytek a předměty, jimiž byly kdysi vybaveny ložnice, kuchyně a komory. Uvítáme také oděvy, prádlo či věci denní potřeby lidí. Občané je mohou na Mýtinku přinést každý pátek od 17 do 18 hodin," vzkázal Miloslav Maňásek.
Zvláštní pozornost si zaslouží vybavení expozice, která zachycuje historickou podobu myslivosti a pytláctví v oblasti Chřibů. "Jedna z místností by měla připomínat vybavení staré myslivecké hájovny. Vystaveny budou trofeje a vycpaniny zvěře, myslivecké uniformy i staré lovecké zbraně. Výtvarně i textově budou zpracovány myslivecké i pytlácké příběhy. Část expozice bude věnována péči o zvěř a ochraně životního prostředí," přiblížil unikátní expozici Jiří Severin, vedoucí tříčlenného týmu, který ji připravuje. Ve stodole, která bude součástí muzea nesoucího se v duchu 30. let dvacátého století, mohou lidé obdivovat historické zemědělské stroje a nářadí, jako jsou secí stroje, fukary, šrotovník, sečkovice, pluhy a podobně. "V humně za muzeem je vysázen sad ze starých odrůd ovocných stromů a přibyla tam i voliéra pro pernatou zvěř. V ní by měli být holubi, bažanti obecní i královští, perličky či koroptve. Počítáme i s odchovnou divokých králíků a mladých bažantíků," informoval Josef Vranka, hospodář mysliveckého sdružení Babice.
Vybudování vesnického muzea vnímá pozitivně vedoucí etnografického oddělení Slováckého muzea Marta Kondrová. "Je ale důležité, aby si zřizovatelé muzea nechali poradit při výběru a instalaci exponátů od zkušených etnografů. Vystavené předměty totiž nebudou v expozici jenom pro současnou generaci, ale i pro ty budoucí," ťala do živého Marta Kondrová. Vybudování Muzea myslivců a pytláků přijde na pět milionů korun. 4 171 000 korun budou činit dotace, bezmála 900 tisíc vysaje z prostředků obce.