Na Šumavě se opět usidlují páry orlů (Českobudějovický deník)

26.09.2010 14:05

 

Na území NP a CHKO Šumava je možné pozorovat tři druhy orlů. Kvůli jejich bezpečnosti se ale tají, kde hnízdí

 

Dříve na Šumavě hnízdil orel křiklavý (Aquila pomarina), jehož poslední hnízdění byla prokázána v jižní části Šumavy v 70. a 80. letech minulého století.
V 90. letech tento druh na Šumavě pravděpodobně nehnízdil, existují jenom občasná pozorování.
V současné době se informace o pozorování orlů křiklavých z oblasti vojenského prostoru Boletice množí. Zprávy o možném hnízdění z posledních let jsou nepotvrzené a nebyly dosud doloženy.
Novým druhem orla obývajícím Šumavu je od roku 2007 orel mořský (Haliaeetus albicilla). Tento největší evropský orel s rozpětím křídel až 2,5 m, živící se převážně rybami, byl na Šumavě pozorován již počátkem 90. let minulého století.
"Jeho zahnízdění v okolí vodního díla Lipno je důsledek zvyšování populace a šíření tohoto druhu," říká ornitolog Správy Národního parku Šumava Tomáš Lorenc.
Od roku 2003 je pravidelně pozorován v oblasti Lipna s potvrzeným úspěšným hnízděním v roce 2007. Do letošního roku jsou potvrzena tři úspěšná hnízdění tohoto dravce. Z důvodů ochrany není hnízdo blížeji lokalizováno, protože i v dnešní době je tento kriticky ohrožený dravec pronásledován.
Nebezpečí představují hlavně otrávené návnady v podobě mrtvých zvířat, která jsou předkládána na místech, kde se orli převážně v zimním období přiživují, nebo ilegální odstřel. Na Šumavě zatím tento problém zjištěn nebyl, ovšem v jiných oblastech České republiky dosud přetrvává. Dalším druhem orla, kterého je možné občas spatřit na Šumavě stejně jako jinde po území ČR, je orel skalní (Aquila chrysaetos).
Poslední zprávy o hnízdění orla skalního v ČR pocházejí z 19. století z Krkonoš a Moravskoslezských Beskyd. Nyní jsou pozorovanými jedinci mladí ptáci, kteří se potulují z hnízdních oblastí na poměrně velké vzdálenosti.
"Asi tříletý pták byl pozorován v roce 2007 v okolí Stožecka po dobu zhruba 2 měsíců. Další mladý jedinec, 2 až 3letý byl pozorován počátkem září tohoto roku v okolí Hartmanic, po dobu asi 14 dnů. Tato pozorování nejsou výjimečná, ovšem přinášejí neobvyklý zážitek," dodává Tomáš Lorenc.