Návštěvníci Konopiště teď mají na výběr také novou prohlídkovou Loveckou trasu (Benešovský deník)

03.04.2015 09:50

                                                                 

Benešov
Státní zámek Konopiště nabízí návštěvníkům novou, takzvanou Loveckou trasu. Propojila dosavadní tři prohlídkové okruhy a nabízí i něco navíc - tajné schodiště ve věži spojující pracovny Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu, nebo prachovnici s balkonem a výhledem na severní křídlo zámku.

            "Neměli jsme tu nic, co by se vázalo jenom k lovu," uvedla kastelánka Jana Sedláčková.

"Přitom všichni víme, že František Ferdinand byl vášnivým lovcem. Máme spoustu sbírkových předmětů, které se týkají lovu a myslivosti," připomněla kastelánka.

            Nová prohlídková trasa návštěvníky zavede do loveckých chodeb s trofejemi, zbrojnice, soukromých pokojů arcivévodského páru, do Kamzičího a Parůžkového pokoje, knihovny, kuřáckého salonu nebo střelnice s akustickými a pohyblivými terči.