Nekázeň lidí odradila orla mořského od zahnízdění na jihu Moravy (ct24.cz)

06.09.2010 19:58

 

Jarní povodně přidělaly vrásky na čele ochranářům přírody - kvůli bezohlednosti lidí, kteří nerespektovali zákazy vstupu do obory Soutok na Břeclavsku, letos nezahnízdil orel mořský. Ten přitom patří mezi kriticky ohrožené druhy. Na jižní Moravě jich žije pouze deset párů.

 

Orel mořský už se dnes na našem území vidí málokdy - je totiž jedním ze zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii kriticky ohrožených. Na Břeclavsku v oboře Soutok se mu ale zalíbilo a od roku 2007 se tam pravidelně vrací. Letos tam přiletěly dva páry orlů mořských, ale vychovat mláďata se podařilo jen jednomu z nich, který si postavil své hnízdo v celkem nepřístupné oblasti.

Druhý pár ale zahnízdil hned vedle hráze, odkud jej vyplašili procházející lidé. "Tito orli si stavějí hnízda v okrajích porostů, aby měli dobrý rozhled. Jenže letos na jaře byly povodně a lidi se i přes zákaz chodili do obory dívat na vylitou řeku. Cesty byly zaplavené, takže chodili po těch hrázích a orly vyrušili. Ti už se do hnízda nevrátili," posteskl si polesný Jiří Netík.

S nekázní návštěvníků obory se její správci potýkají už dlouho. Lidé totiž v době povodní ignorují zákazové cedule i závory a svým pobytem v oboře ohrožují zvěř. Kvůli rozlité řece se dá suchou nohou projít pouze po vyvýšené hrázi, jenže tam se stahují i vyplavená zvířata. "Lidi je samozřejmě vylekají a zvěř tak naženou zpátky do vody, kde se často utopí," vysvětlil Jiří Netík.

Ochranáři přírody doufají, že se orli v příštím roce do hnízda vrátí a tentokrát se jim povede vyvést mladé.