Nenasytné norky má zastavit odlov

16.12.2010 08:07

 

Datum: 15.12.2010
Zdroj: Sokolovský deník
Autor: MILAN KILIÁN
Rubrika: region

Klatovsko - Norka amerického, který se v Čechách rychle rozšiřuje a nemilosrdně decimuje populace vodních živočichů a ptáků, čeká možná tvrdá odplata. Nově ho na Klatovsku může lovit nejen myslivecká stráž, ale všichni myslivci. "Norek americký, původně severoamerická lasicovitá šelma, se šíří v Evropě jako invazní druh, který negativně ovlivňuje biologickou rozmanitost. Populace rychle se šířícího norka amerického decimuje geograficky původní vodní a u vody žijící živočichy - ryby, škeble, raky, ptáky, savce. Tento v Česku nepůvodní druh byl uměle vysazen na celém území republiky v důsledku opakovaných úniku jednotlivých kusů z kožešinových farem a v důsledku cíleného vypouštění do přírody. Existence tohoto druhu v Evropě navíc zabraňuje návratu původního norka evropského," vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Nebeský důvody, proč myslivecká sdružení mají ve správním obvodu rozšířené působnosti Městského úřadu Klatovy povolen odlov norka amerického, a to až do 31. prosince 2015. "Odlov měla dosud povolen jen myslivecká stráž, což je ze zákona jeden člověk na pět set hektarů honitby. To bylo nedostatečné, protože norci se šíří a najdete je dnes u vodních toků i rybníků. Dokážou lovit na suchu, na vodě i pod vodou. Loví raky i ryby, vybírají hnízda pěvců," popsal problémy se šelmičkou další pracovník odboru životního prostředí klatovské radnice Milan Tůma. Povolení odlovu norka, jehož počet v regionu si nikdo netroufá odhadnout, přivítali myslivci i rybáři. " Odlov měl přijít už dávno, protože třeba populaci raků norek zdecimoval takovým způsobem, že je otázkou, zda bude vůbec schopna se obnovit," prohlásil jednatel Okresního mysliveckého spolku v Klatovech Pavel Martin. "Rozhodnutí jednoznačně vítáme, protože norek, který působí velké škody na celém ekosystému, nemá u nás přirozeného nepřítele a jeho eliminace nebo alespoň utlumení jsou nezbytné," schvaluje odlov i ředitel společnosti Klatovské rybářstvíVáclavVoráček. (MILAN KILIÁN) Foto - NOREK americký devastuje českou přírodu. Ilustr. Foto - Deník Vyšlo také v: Chebský deník, Karlovarský deník