Nové stanovy ČMMJ

03.04.2015 09:54

Nové stanovy ČMMJ
Na Sboru zástupců v Benešově v sobotu  21.3.2015 byly přijaty nové stanovy Českomoravské myslivecké jednoty.
Většinou 90,6 % hlasů přítomných delegátů byly přijaty stanovy vytvořené skupinou pro přípravu stanov vedené Mgr. Petrem Tomáškem.
Po zaregistrování stanov budou stanovy vydány v tištěné podobě jako mimořádná příloha časopisu Myslivost 5/2015 a zveřejněny v elektronické podobě na těchto webových stránkách a na stránkách ČMMJ.
Do stanov bylo doplněno důležité přechodné ustanovení, které umožňuje, aby se všechna jednání okresních mysliveckých sněmů a na nich prováděných voleb do okresních orgánů konaných v termínu do 31.12.2015 posuzovala podle stanov platných do 20.3.2015 (možnost pojmout tato jednání v režimu starých stanov).