OMS Zlín

30.06.2010 11:26

 

Okresní myslivecký spolek Zlín

 
Okresní myslivecký spolek ve Zlíně v současnosti zastřešuje členskou základnu Českomoravské myslivecké jednoty spadající do působnosti pěti pověřených obcí – Zlína, Otrokovic, Vizovic, Luhačovic a Valašských Klobouk. Celkově bylo po transformaci honiteb na bývalém okrese Zlín vytvořeno 100 honiteb, v nichž je sdruženo přibližně 1800 členů ČMMJ.

Nejvýznamnější zvěří je na Zlínsku zvěř srnčí, následována zvěří černou a daňčí. Dále se zde vyskytuje také zvěř jelení a mufloní. Sídlo sekretariátu OMS Zlín je na lovecké střelnici Vršava – Horákův mlýn.

Okresní myslivecký spolek navazuje svou činností na bohatou tradici myslivosti zlínského regionu a je v jejich duchu pořadatelem řady akcí z kynologie, střelectví i výchovy nových adeptů myslivosti. Z připravovaných akcí OMS ve Zlíně je patrná snaha Rady OMS kulturními akcemi, mysliveckou činností a zejména chovatelskou přehlídkou popularizovat tuto činnost u veřejnosti, zejména mezi mládeží.

V tomto funkčním období pracuje Okresní rada a Okresní dozorčí rada v tomto složení.

Myslivecká rada OMS ČMMJ ve Zlíně

Předseda František L i b o s v á r, Dr., Ing.
I. místopředseda Otakar R o s u l e k
II. místopředseda Lubomír H o l b a, JUDr
Jednatel Helena Stupnická
Předseda myslivecké komise Jan Š i m e k , Ing.
Předseda střelecké komise Josef S l e z á k
Předseda kynologické komise Karel R ů ž i č k a
Předseda kulturně propagační komise Zdeněk H l u š t í k, Mgr.
Předseda ekonomické komise Vladimír Z e l i n a , Ing.
Předseda organizačně-právní komise Jan T u r e č e k, Ing.
Předseda ekologické komise Martin P a v l í č e k, Ing.
Člen OMR Václav O b a d a l, Ing .


Dozorčí rada OMS ve Zlíně

Předseda
Místopředseda Zdeněk K a d l č í k
Člen Vladislav Š t e f k a, JUDr
Člen František K r e j č í, Ing.
Člen Josef M i k e s k a