PARALAXA - co to je ? Trocha teorie střelecké optiky

10.04.2012 18:39

Trocha teorie o korekci paralaxy puškohledu

S laskavým svolením publikuji článek Martina "Grinche" z webu https://www.takticka-malorazka.cz

O této problematice je mezi střelci rozšířeno mnoho polopravd a mystifikací a nedá mi, než si taky nepřisadit svou verzí do mlýna ...

Její chybná korekce je mnohdy jedním ze zásadních problémů u střelců, kteří toto relativně triviální nastavení puškohledu podcenili.

  - PARALAXA PUŠKOHLEDU
 - ZÁKLADNÍ PRINCIP
- TYPY KONSTRUKCE PARALAXY
- URČENÍ CHYBY KOREKCE PARALAXY 

Paralaxa puškohledu

Snad každý větrovkář a mnohdy i střelec větší ráže Vám řekne, že paralaxa slouží pro měření vzdálenosti.

Krutou pravdou ale je, že tomu tak vůbec není :)

Paralaxa patří mezi mechanické nastavení optického systému puškohledu, jehož korekce nám dopomáhá k tomu, že se nám cíl zobrazuje/nachází ve stejné ohniskové rovině na jakékoli vzdálenosti.

Laicky řečeno slouží k tomu, abychom dokázali zaostřit na cíl umístěný v jakékoli vzdálenosti od naší pozice (plus odstranit chyby pohledu do puškohledu).

Veřejný omyl o měření vzdálenosti paralaxou je, sice ne špatnou, ale také ne správnou adaptací funkce paralaxy.

Při její korekci mění střelec nastavení puškohledu, kdy zjednodušeně řečeno zaostřuje na jednotlivé vzdálenosti tak dlouho, až "narazí" na tu správnou, kdy je cíl co nejostřejší.

Nastavení paralaxy má snad na každém puškohledu znázorněny či označeny její jednotlivé polohy pro snadnou orientaci střelce.

Tedy při správném nastavení paralaxy na cíl je na korekci možno odečíst její polohu/nastavení - z důvodu snadného pozdějšího opakování (nutno podotknout, že musíme brát v potaz vliv prostředí - je něco jiného nastavení paralaxy na dané vzdálenosti v létě a něco jiného na té samé vzdálenosti v zimě).

Na mnohých puškohledech může být značení v metrech/yardech a na mnohých (převážně taktických) nejsou jednotlivé značky ocejchovány hodnotami.

Tedy pokud to vezmeme za stejný konec, jako původní koumák, dojdeme k závěru, že koriguji paralaxu tak dlouho, až mám cíl maximálně zaostřený a poté se podívám na korekci a zjistím, na jaké vzdálenosti cíl je.

Toto řešení či pochopení její funkce není zcela zcestné, ale nebylo to takto primárně zamýšleno. Tento princip lze využít pro měření velmi krátké vzdálenosti a nebo u puškohledů s cejchovanou korekcí paralaxy.

Základní princip

Obrázek níže nám ukazuje, princip funkce paralaxy. Tedy jednoduše řečeno, co může zmást střelce při jejím chybném nastavení, které změny nemusí postřehnout a které mají vliv na přesnost střelby.

Je zde znázorněno, že pokud se naše oko odchýlí od osy puškohledu (špatnou polohou, nestabilním držením hlavy, přilícením, atd.), tak se nám opticky začne kříž záměrné osnovy pohybovat kolem cíle. Je to dáno tím, že cíl není ve stejné ohniskové rovině.

V tomto případě má střelec již o jednu nenápadnou chybu postaráno a vlastně míří na něco, co je o kousek jinde.

Další obrázek níže nám ukazuje druhý případ. Tedy to, že při správném nastavení paralaxy je nám "jedno" nepatrné odchýlení se od osy puškohledu (zde ovšem ale pozor na vlastnosti puškohledu - při ostrých pozorovacích úhlech optiky se nám zase může projevit ztráta či deformace obrazu, což ale nesouvisí s paralaxou).

Typy konstrukce korekce paralaxy

V dnešní době můžeme nalézt tři základní typy konstrukce korekce paralaxy.

Prvním typem jsou puškohledy s pevně nastavenou korekcí paralaxy, kdy ji není možné jakkoli plynule nastavovat bez zásahu do konstrukce optiky.
Nalezneme ji u puškohledů s pevným anebo s velmi malým zvětšením. Tedy možná vada korekce paralaxy neovlivňuje obraz tolik, jako u puškohledů s velkým zvětšením.

Druhým typem jsou variabilní puškohledy s velkým zvětšením, kde je korekce umístěna na objektivu optiky.

Zde dochází ke změně korekce otáčením prstence na objektivu, který pohybuje soustavou čoček objektivu a tím mění nastavení paralaxy.

Toto provedení je většinou využíváno pro statické terčové soutěže, protože zde není třeba rychle reagovat na podmínky střelby a vzdálenosti jsou většinou známé a cíl se nepohybuje.

Třetím typem jsou variabilní puškohledy s velkým zvětšením s tzv. stranovou korekcí paralaxy, kdy má optika na levé straně tubusu na středové kostce umístěn další/třetí komínek.

Toto provedení je v dnešní době považováno jako nejvíce praktické pro většinu střelců rychlejších nebo taktických soutěží, profesionálů anebo lovců.

Jeho výhodou je rychlá korekce, komínek je v přímém zorném úhlu a je tak možno kontrolovat nastavení beze změny polohy.

Při změně korekce paralaxy se pohybuje soustava zaostřovacích čoček uvnitř tubusu puškohledu a dochází tak ke změně jejího nastavení.


 

Určení chyby korekce paralaxy

Zde je uveden jednoduchý návod jak zjistit, zda mám správně nastavenou paralaxu puškohledu:

1/ Zaujměte polohu, podívejte se skrz puškohled na Váš cíl. Nyní pomalu pohybujte hlavou nahoru a dolů tak, aniž byste jakkoli pohnuli s puškou.

2/ Pokud se Vám zdá, že kříž cestuje směrem dolů oproti poloze cíle, upravte korekci paralaxy směrem ke kratší vzdálenosti. Pokud Vám opticky kříž cestuje nahoru, nastavte paralaxu pro delší vzdálenost.
Viz. obrázek níže.

3/ Po provedené změně postupujte opět jako v bodě 1/. To provádějte tak dlouho, dokud nebude znát žádná změna posunu kříže vůči cíli. Pak máte správně nastavenou paralaxu.

Korekce paralaxy není nic složitého, co by mělo dělat střelcům problém. Ale přesto zde dochází k častým chybám a následnému údivu střelců z minel či nepřesné střelby.

Zde jsem uvedl snad dostatečnou škálu informací, které Vám mohou pomoci.

 

Článek z webu https://www.takticka-malorazka.cz/teorie/tm-teorie-paralaxa/

který napsal Martin "Grinch" a sjeho laskavým dovolením ho zde publikuji.
 

Jak píše na svém webu Martin: původní záměr uspořádat soutěž jako simulaci odstřelovače byl po debatě se zkušenými střelci zavržen. Tuto profesi nelze "zábavnou formou" nasimulovat. Ať si někteří říkají, či tvrdí co chtějí, tak koho by bavilo dojet na soutěž, 12 hodin nehnutě ležet a nakonec si ani nevystřelit?

 

Přesto, kdo si chce za dostupnou techniku i peníze "zazávodit", a nebo se zdokonalit ve svých střeleckých dovednostech, ať zavítá nejen na stránky https://www.takticka-malorazka.cz