Petice na záchranu kamzíka horského v Jeseníkách

30.05.2011 12:30

 

Datum: 25.5.2011
Zdroj: Radiožurnál
Autor:
Rubrika:

Moderátor (Veronika Sedláčková): Pětadvacet tisíc lidí podepsalo petici, která volá po záchraně populace kamzíka horského v Jeseníkách. Ještě v osmdesátých letech tam žilo kolem tisíce zvířat. Teď se jejich počet pohybuje od sto padesáti do dvou set kusů. Kamzík jako nepůvodní druh je trnem v oku ochranářům přírody. V nejcennějších lokalitách Jeseníků spásá prý totiž vzácné rostliny, ke kterým se žádná jiná zvěř nedostane. Podrobnosti má Andrea Švubová. Redaktor (Andrea Švubová): První kamzíci se v Jeseníkách objevili před sto lety, kdy je nechal dovézt císař František Josef I. Jejich populace ale slábne. Komentář: Kamzíka jsem neviděl, ani nepamatuji. Mojim dětem jsem je ukazoval. Vnoučatům už je ukazovat nemůžu, protože nejsou. Redaktor (Andrea Švubová): Dnes tu žije asi dvě skalních býložravců. A i ti jsou v ohrožení, volá na poplach předseda občanského sdružení Jesenický kamzík, Zdeněk Pavlíček. Další úbytek by podle něj přinesl zamýšlený národní park. Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Kamzíka chceme zachránit proto, že si myslíme, že je to určitý klenot v Jeseníkách, a že tam prostě patří. A že je nesmysl chránit jinou přírodu tím, že zlikviduji kamzíky nebo zase jinou součást přírody. A i kdyby byla jaksi v Jeseníkách jenom část toho území, které je chráněno, vyhlášeno národním parkem, tak do té oblasti by prostě kamzík nemohl. A v tu chvíli kamzík nepozná, že je za hranicí. A ta likvidace je prostě jasná. Redaktor (Andrea Švubová): O redukci kamzíka horského v Jeseníkách se píše i v dlouhodobém plánu péče zdejší chráněné krajinné oblasti. Nepůvodní savec podle ochranářů ničí vzácné rostliny. Žádná konkrétné opatření ale neplánují, zdůraznil vedoucí správy, Jan Halfar. Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): V žádném případě nechystáme takové změny, které by vedly k nějaké likvidaci kamzíků. Redaktor (Andrea Švubová): Kamzík horský žije převážně ve Velké a Malé kotlině. Na jednom z nejcennějších míst pohoří. Území je součástí návrhu nového národního parku. A pokud by skutečně vznikl, kamzík by musel pryč. Náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař nevyloučil, že by se mohl i střílet. Host (Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí): Pokud se pohybujeme na území národního parku a chceme ponechat přírodu samovolným procesům, tak ji proto musíme vytvořit podmínky. A kamzík, při vší úctě, není původní druh, je vysazen uměle před sto lety. A my v této lokalitě máme druhy, které jsme povinni chránit. Jsou to endemitické rostliny, které tomu kamzíku kupodivu chutnají. Takže laicky bych řekl, no to znamená, že se ten kamzík musí asi vystřílet nebo odchytat a odvézt někam jinam. Redaktor (Andrea Švubová): Petici za záchranu populace kamzíka horského v Jeseníkách už dostali poslanci i senátoři. Obě komory ji budou projednávat ve veřejném slyšení. Stejný osud čeká zřejmě i petici za vznik Národního parku Jeseníky, která získala patnáct tisíc podpisů. Obě ale navzájem stojí proti sobě. Pro Radiožurnál, Andrea Švubová, Jeseníky. Moderátor (Veronika Sedláčková): Živě zdravím předsedu občanského sdružení Jesenický kamzík, Zdeňka Pavlíčka. Dobrý večer. Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Dobrý večer. Moderátor (Veronika Sedláčková): A vedoucího Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Jana Halfara. Dobrý večer. Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): Dobrý večer. Moderátor (Veronika Sedláčková): Pane Halfare, jak dalece tedy je opravdu ohrožená populace kamzíka horského v Jeseníkách. Slyšeli jsme, že náměstek ministra životního prostředí připouští i případný odstřel. Uvažuje se o tom? Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): Tak odstřel kamzíka v Jeseníkách probíhá normálně. Odstřel provádí ... Moderátor (Veronika Sedláčková): Myslím až do úplné likvidace? Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): Až do úplné likvidace, nic takového se skutečně neplánuje. A to, co řekl pan náměstek Tesař, tak souviselo s možným případným vyhlášením národního parku, nikoliv se stávající situací. Moderátor (Veronika Sedláčková): Kdyby tedy vznikl národní park, pak by tam kamzík být nemohl, tak si to máme vysvětlovat? Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): Tak pokud by byl národní park, tak bude existovat dokument, který se bude jmenovat Plán péče o národní park. A ten připravuje Ministerstvo životního prostředí. Tak by záleželo na tom, jak se k tomu tento dokument postaví. Takže já nemohu předjímat, co by bylo, kdyby byl národní park. Moderátor (Veronika Sedláčková): Pane Pavlíčku, proč vůbec tak bojujete za záchranu kamzíka v Jeseníkách, když, jak jsme slyšeli, to není původní druh a škodí vzácným rostlinám, které jsou naopak pro tuto oblast typické? Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Dobrý den ještě jednou Já si dovolím hned na úvod nesouhlasit s panem Halfarem, a to z několika důvodů. Legislativa, týkající se národních parků jednoznačně říká, že nepůvodní druhy v národním parku být ze zákona nesmějí. Tedy není to žádná záležitost Plánu péče o národní park. To je dáno zákonem. To je za prvé, že ten kamzík by tam prostě být nemohl. Druhá věc, s čím nemohu souhlasit, je, že se likvidace kamzíků v Jeseníkách za stávající péče nic takového neplánuje, to taky není pravda. Protože závazný dokument, kterým se řídí Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky má svůj plán péče, ve kterém je mimo jiné věta. Že s kamzíky se v dlouhodobém horizontu nepočítá. Tato věta zní naprosto jasně, byť je velice jemně formulována. Moderátor (Veronika Sedláčková): Tedy než mi, pane Halfare, odpovíte na moji původní, pane Pavlíčku, odpovíte na moji původní otázku, pana Halfara poprosím o reakci na tuto připomínku. Že se nepočítá s další existencí kamzíka v Jeseníkách do budoucích let? Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): Tak skutečně v Plánu péče, který platí od roku 2003 po dobu deseti let, je zmínka o nějakém dlouhodobém vizi, která přesahuje tady tento Plán péče, to znamená na desítky let. Nicméně vzápětí je tam další zmínka, že je možné, aby populace kamzíka byla v případě, že nebude tento druh způsobovat nějaké významnější škody, a je tam uvedený právě ten počet dvě stě kusů. Což je mimochodem ten současný stav. Moderátor (Veronika Sedláčková): Tedy pane Pavlíčku, můžete mi odpovědět na to, proč tak hájíte kamzíka, který podle alespoň zpráv, které máme k dispozici, nepatří do té krajinné oblasti původně? Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Ona je otázka, co je to vlastně původnost. Protože tak, jak je nepůvodní druh definován ze zákona, to je velice vágní a naprosto nepragmatická formulace. Navíc není ani ve výpočtu pojmů toho zákona, kterého se to týká. To je jedna věc. Druhá věc je, že když naši prapradědové před sto lety požádali Jeho Veličenstvo Francze Josefa, aby kamzíky do Jeseníků umožnil vypustit, věděli, proč to dělají. Chtěli obohatit krásu jesenické přírody. A stálo je to spoustu péče. Musím dopředu avizovat, že argument stávající ochrany, že si ho tam vysadili myslivci, aby měli co střílet, je lichý už jenom proto, že do šedesátých let, to znamená od roku 1913 do roku asi zhruba 1965 se kamzík vůbec nesměl střílet. Takže tenhleten argument je lichý. A já si myslím, že bychom měli ctít jakousi biodiverzitu. Protože kamzík tam dneska zastupuje zase svým působením jiné, jiné složky, které tam byly, ať už jsou to ovce a různé další články, které jsou součástí jesenické přírody. Moderátor (Veronika Sedláčková): Pane Halfare, spor se vede hlavně o to, že kamzík alespoň podle ochránců přírody působí škody. Jaké tedy tyto škody jsou? A opravdu se to dá jaksi označit za významné poškozování té lokality Jeseníků? Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): Tak ty škody, jak jsem říkal, jsou už díky poklesu počtu kamzíků, snížily za těch posledních několik desítek let. Ty škody jsou poměrně jenom lokalizovány do těch nejcennějších území, jako je Velká a Malá kotlina v Jeseníkách. A na tom ostatním území v podstatě škody jsou obdobné, jako škody jinou zvěří, tedy jelení a srnčí. Že je znemožňována nebo omezována přirozená obnova lesa. Ty specifické škody působí kamzík skutečně na několika málo omezených lokalitách. Moderátor (Veronika Sedláčková): Tedy kdyby těch kusů kamzíka bylo jenom okolo těch dvou stovek, pak by nevadil ani kdyby se vyhlásil národní park? Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): To vám opravdu neřeknu, protože to je otázka, která je spekulativní. Moderátor (Veronika Sedláčková): Pane Pavlíčku, já jsem už říkala na začátku našeho rozhovoru, že v osmdesátých letech žilo o hodně víc kamzíků v Jeseníkách. Že jejich počet rapidně poklesl. Víte proč? Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Víme, proč, samozřejmě. Bylo jich tam, jak jste říkala kolem tisícovky na přelomu osmdesátých a devadesátých let. A i ti odborníci, kteří stojí za námi a chtějí, aby kamzíci zůstali, jednoznačně deklarovali, že tento počet, to znamená kolem tisíce kusů, je pro jesenickou přírodu prostě moc. Naším cílem je, aby v Jeseníkách mohlo žít zhruba kolem těch čtyř až pěti set kusů, které z té stoleté empirie je vyzkoušeno, že to je počet kusů, který jesenická příroda celkem v pohodě zvládá. Moderátor (Veronika Sedláčková): A pomůže si kamzík sám, nebo se o něj člověk musí starat? Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Kamzík je jaksi samostatně, samostatně se schopný rozmnožovat, pokud člověk učiní rozhodnutí. Protože těch stávajících dvě stě kusů je opět důsledkem rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z roku 2000, kdy bylo deklarováno maximálně dvě stě kusů. Od té doby se tento počet udržuje. A to tak, že vzhledem k tomu, že v Jeseníkách rys ostrovid vyhynul a nevyskytuje se tam žádný jiný ... Moderátor (Veronika Sedláčková): Přirozený nepřítel. Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): ... přirozený nepřítel, tak vlastně tuto úlohu plní člověk tím, že vlastně se s kamzíkem tak zvaně myslivecky hospodaří. Tedy tu regulaci dělá myslivec. Moderátor (Veronika Sedláčková): Pane Halfare, prosím už jen krátce. Asi se zřejmě nedá počítat s tím, že by teď bylo nějakým výnosem zvýšeno nebo zvýšen ten počet kamzíků současných dvou set kusů? Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): Tak ono to není nějakým výnosem ministerstva, ale je to rozhodnutí orgánů státní správy myslivosti, která schvaluje plány chovu a lovu. A myslivecká hospodaření potom provádějí podle toho odstřel. A udržují určité minimální stavy. Takže podle našeho názoru těch dvě stě kusů je akceptovatelných, pokud se kamzík nebude působit škody v těch nejcennějších lokalitách. Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Já se omlouvám, pane Halfare, ale opět nemáte pravdu. Protože myslivci ... Moderátor (Veronika Sedláčková): Pane Pavlíčku, už jen krátce, prosím. Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Protože myslivci jsou řízeni, jsou řízeni ve svých plánech chovu. Jsou myslivci řízení právě tím citovaným nařízením Ministerstva životního prostředí z roku 2000. Moderátor (Veronika Sedláčková): Dodává Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík. Já děkuji taky vedoucímu Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Janu Halfarovi. Pánové, na shledanou. Host (Zdeněk Pavlíček, předseda občanského sdružení Jesenický kamzík): Na shledanou. Host (Jan Halfar, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky): Prosím, na shledanou.