Písek - místo setkání nejlepších střelců Evropy v kombinované lovecké střelbě

14.05.2015 07:47


' Diskuzní fórum
Písek - místo setkání nejlepších střelců Evropy v kombinované lovecké střelbě
V Myslivosti 4/2015 jsem podal první informace o letošním Mistrovství Evropy v lovecké kombinaci a stručně se zmínil o úspěších našich střelců na šampionátech minulých. Dnes bych chtěl čtenáře Myslivosti více seznámit s touto královskou loveckou disciplínou a podat další informace o tom, jak vše v Písku bude probíhat.
Tato střelba kombinuje střelbu z brokovnice na asfaltové terče a střelbu z kulovnice na papírové terče.
Pořádání Evropských šampionátů v této náročné soutěži má již svoji dlouholetou historii. Letošní ME v Písku je již v pořadí šestnáctým měřením sil nejlepších všestranných střelců Evropy. Záštitu nad tímto neolympijským sportem převzala FITASC (Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse).
Do roku 2006, kdy se konalo osmé ME v Kroměříži, se konala mistrovství většinou jednou za dva roky a pravidla byla volnější. Střílelo se několik disciplín kulových (ustálilo se na kulovém čtyřboji) a brokových (ustálilo se na loveckém trapu a parcouru).
Za vznik jednotných pravidel FITASC se zasloužil především Charles Schneider, který byl po svém zvolení do předsednictva FITASC pověřen řízením kombinované střelby a začal intenzivně pracovat na těchto pravidlech.
V brokové střelbě se střílí 2 x 25 asfaltových terčů na loveckém trapu (vzdálenost 11 metrů) a loveckém compaku (jednodušší CS). Obě disciplíny se střílí z loveckého postoje. Celkem tedy závodník střílí na 100 asfaltových terčů. Zásah terče je hodnocen 4 body, a tak maximální možný bodový zisk je 400 bodů.
V kulové střelbě se střílí kulový čtyřboj. Pevné terče se střílí na vzdálenost 100 metrů po 5 výstřelech na každý terč v čase 5 minut. Dvakrát se střílí terč lišky vleže, terč srnce vestoje s oporou pevné tyče, terč kamzíka vestoje s oporou volné tyče. Terč pevného kňoura se střílí pouze jednou vestoje z volné ruky. Novinkou nových pravidel bylo zavedení 5 výstřelů na terč běžícího kňoura, který se střílí na 50 metrů. Celkem tedy závodník střílí 40 výstřelů na papírové terče. Středový kruh má hodnotu 10 bodů, a tak maximální nástřel je rovněž tak jako u broků roven 400 bodům.
V lovecké kombinaci tedy může jednotlivec získat maximálně 800 bodů a šestičlenné družstvo maximálně 4000 bodů, protože nejhorší výsledek člena družstva se škrtá.
Podle těchto nových a ucelených pravidel se konalo na přelomu července a srpna 2008 v Polsku první novodobé Mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě. Od tohoto roku se evropský šampionát koná každým rokem a dají se objektivně porovnávat výkony, výsledky a úspěchy naší reprezentace. Následující šampionáty proběhly v Itálii v roce 2009, ve Slovinsku v roce 2010, v Maďarsku v roce 2011, v Estonsku v roce 2012, opět v Maďarsku v roce 2013 a zatím poslední ve Finsku v roce 2014.
Letošní šampionát v Písku je již osmým novodobým šampionátem v této nádherné disciplíně. Pokusíme se tedy i v roce 2015 na domácím mistrovství dokázat, že naši střelci pořád patří k nejlepším v této disciplíně.
Poslední generálkou na ME v Písku bude v neděli 31. května celostátní přebor ČMMJ v kulovém čtyřboji kulovnicí (L4K) a současně CP v lovecké kombinaci (LKO). Dopolední výsledek v L4K se bude současně započítávat do LKO. První střelci, kteří budou mít odstřílený kulový čtyřboj, půjdou hned střílet na běžícího kňoura. Jakmile všichni přihlášení do kombinace odstřílí běžícího kňoura, udělá se přestávka a vyhlásí se výsledky CP v kulovém čtyřboji kulovnicí. Specialisté kuličkáři budou moci odjet a kombinační střelci odstřílí dvě brokové disciplíny, kterými jsou lovecký trap a lovecký compak.
Na střelnici v Písku ale bude možno střílet nejen v neděli. Už v sobotu 30. května odpoledne bude možné využít možnost tréninku. V pondělí 1. června pak bude střelnice vyhrazena pro trénink naší reprezentace. Bude dostřílen zbytek evropské kombinace (náš CP ČMMJ v LKO je zkrácenou verzí - vše pouze jednou), to znamená tři pevné terče kulí a 25 asfaltových terčů na druhém střelišti loveckého trapu a 25 terčů na druhém loveckém compaku. Poté bude moci každý z reprezentantů trénovat to, co uzná za vhodné. Jedná se o to, abychom byli co nejlépe na šampionát u nás připraveni a mohli využít domácího prostředí.
Střelnice v Písku prochází řadou úprav a změn. Bude to opravdu všestranný evropský střelecký areál, který nám může nejedna země závidět. To, co pro přípravu dělá ing. Václav Zámečník a Milan Bláha z Lesů města Písek zaslouží obdiv a současně i pomoc od všech ostatních. Bez spolupráce s ASAT a hlavně Karlem Pučálkou a ČMMJ v čele s jednatelem Ing. Josefem Orlovským, by to však to bylo mnohem obtížnější.
Příprava takového závodu s sebou přináší plno dalších úkolů. Například s tiskárnou Budík se provedla úprava našich kulových terčů tak, aby vyhovovala mezinárodním pravidlům (kruhy na našich terčích se totiž lišily od těch mezinárodních). Sjednotil se formát terčů na ležící obdélník. Jak úprava dopadla, se můžete přesvědčit na snímcích. Při samotném závodě se budou měnit jen části terčů s kruhy a podkladový terč bude zalaminován tak, aby byl odolný vůči povětrnostním vlivům. Běžící terč bude také specifický.
Dále bylo nutné zajistit velice netradiční poháry pro ty nejlepší, pamětní plakety a odznaky, trička a vesty pro rozhodčí. Prostě spousta drobných věcí, které ale dělají šampionát šampionátem lišícím se od běžných závodů.
Pořad Mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě začne tréninky. Každý ze střelců si bude moci po příjezdu na střelnici zakoupit tréninkové položky podle vlastního uvážení. U střelby na běžící terč se budou kupovat položky s uvedením času, kdy na střelce přijde řada. Tyto tréninky budou probíhat na střelnici Provazce od úterý 30. června do čtvrtka 2. července vždy od 9 do 18 hodin. Ve čtvrtek 2. června bude trénink zkrácen, protože v podvečer proběhne slavnostní zahájení na náměstí v Písku. Tohoto slavnostního zahájení se kromě nastoupených střelců zúčastní zástupci FITASC, ASAT, ČMMJ, města Písek a Lesů města Písek.
Vlastní soutěž bude probíhat od pátku 3. července do neděle 5. července. Závodníci budou soutěžit vždy od 9 hodin a během dne by na každého z nich měly čekat dvě disciplíny, vše podle časového rozpisu. O tom, do kolika hodin se bude střílet, rozhodne až počet přihlášených střelců a tedy počet rund, které se budou muset každý den protočit.
V neděli by se mělo skončit tak, aby bylo možné spočítat výsledky a uspořádat slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků. To se bude konat u takzvaného "Bílého domu" nedaleko samotné střelnice.
Do závodu je možné se přihlásit buď přímo na stránkách www.fitasc.com, nebo prostřednictvím ASATu. Každému s registrací na závod a zaplacením startovného pomůže jistě prezident Karel Pučálka (asat@asat.cz). Připomínám, že náš závodník musí být členem ČMMJ a současně členem ASAT. U obou spolků musí mít zaplacený členský příspěvek na letošní rok. Jednotlivec zaplatí startovné ve výši 200 euro. U juniorů je výše startovného snížena na 120 euro.
Všichni organizátoři budou velice rádi, když se této prestižní soutěže zúčastní co nejvíce našich střelců - členů ČMMJ. Proto střelecká komise, podle možností rozpočtu SK ČMMJ, finančně podpoří start našich střelců (členů ČMMJ) na ME 2015 v Písku. Podmínkou pro úhradu části startovného z rozpočtu SK ČMMJ bude účast střelce na všech třech celostátních přeborech, které jsou současně nominací na ME 2016. Jsou to CP v CS v Dnešicích dne 24. května, CP v L4K a lovecké kombinované střelbě, oba uspořádané v Písku 31. května. Proto bude důležité se nejpozději při CP v kombinaci přihlásit a zaplatit startovné (nebo jeho část sníženou o podporu z rozpočtu SK ČMMJ).
Pozvání do Písku však neplatí jen pro závodníky, ale všechny členy ČMMJ, jejich rodiny a ty, kteří mají ke střelbě a myslivosti blízko. Budou tu různé doprovodné programy a prezentace našich partnerů a firem mající vztah k lovu, myslivosti a střelbě. Ono vidět evropskou elitu střílet je také obrovským zážitkem a třeba nám to pomůže získat k této nádherné, ale náročné střelbě, nové a mladé střelce.
Všechny srdečně zvou do Písku střelci naší oficiální reprezentace ve složení Václav Bastl, Ondřej Borák, Jan Buksa, Jindřich Kořínek, Karel Kotrc, Karel Mrhálek, Martin Šlechta, Tomáš Staněk, Pavel Zázvorka a Antonín Čech.
Ing. Antonín ČECH
- vedoucí reprezentace pro ME v lovecké kombinované střelbě
a člen technické komise FITASC pro tuto střelbu.