Přemnožená divoká prasata ničí pole na Zlínsku

08.10.2010 10:54

 

 

Datum: 7.10.2010
Zdroj: ČT 1
Autor: L. Dostál
Rubrika:

Moderátor Na Zlínsku řádí přemnožená divoká prasata. Zemědělcům působí milionové škody. V˙lánech kukuřice mají divočáci zároveň hody i bezpečnou skrýš a boj s˙myslivci zatím vyhrávají. Autor Prase divoké, už ne ozdoba lesů, ale přemnožený a nenáviděný ničitel polí. Ročně může mít až třikrát po deseti potomcích. V˙okolí Zlína miluje a hlavně likviduje kukuřici. Početné rodiny divočáků sežraly a poválely desetinu úrod družstevníků z˙Fryštáku, to odhadují škodu téměř na milion Kč. Jiří Moravec, agronom ZDV Fryšták: Nevratně poškozený porost kukuřice, kde vidíte totálně zničené kukuřičné klasy, včetně slámy, které jsou pro další využití bezcenné. Autor Ani u 20 km vzdálených Napajedel není situace radostnější, zemědělci počítají stotisícové ztráty. Vladislav Slaměna, předseda Mysliveckého sdružení Ondřejovsko - Fryšták: Když vám ta černá vleze do kukuřice, tak tu budete čekat dva dny a ona nevyleze. Autor Z˙oficiálních tabulek Zlínského okresního mysliveckého spolku vyplývá, že jeho členové za sezónu odstřelí na 1300 divokých prasat. Podle zemědělců je to ale málo. Pavel Krajča, agronom Plemenářských služeb Otrokovice: Dělají, co mohou, ale nestačí to, škody nám nikdo neuhradí. Vladislav Slaměna, předseda Mysliveckého sdružení Ondřejovsko - Fryšták: Střílíme je, snažili jsme se v˙minulých letech prohánět kukuřici, dávali jsme pachové zábrany, ale z˙mého hlediska to velký efekt nemělo. Autor Myslivci vytýkají zemědělcům přílišné rozšiřování kukuřičných polí, která divočákům nabízejí výživu i úkryt. Místo vzájemných hádek ale např. ve Fryštáku pomáhají škody způsobené přemnoženou zvěří aspoň zmírňovat bezplatnými brigádami v˙družstvu.