Přemnožení divočáci ničí hřiště i pole na Slovácku

20.11.2013 11:34

 

Datum: 19.11.2013
Zdroj: denik.cz
Autor:
Rubrika: Zlínský kraj

Slovácko – Divoká prasata páchají škody v lesních porostech, pošlapávají a ničí lány zemědělských monokultur a nestydí se rozorat ani udržovaná fotbalová hřiště na Slovácku. " "Přemnožená prasata ničí v katastru naší obce soukromé a církevní pozemky. Letos na jaře nám totálně rozryla fotbalové hřiště," posteskl si Zdeněk Píštěk, starosta Salaše. Dodal, že sportoviště si Salašští vlastním nákladem čtyřiceti tisíc korun opravili a proti dalšímu řádění štětináčů oplotili. Stížnosti na řádění divočáků zaznívají i z jiných míst v oblasti Chřibů. "Členitý pozemek, který máme kolem chalupy na Stříbrnických pasekách, nejde oplotit, a tak se na něm divočáci každým rokem náležitě vyřádí," postěžoval si šedesátiletý Miroslav Ostrožík z Kunovic. Naštvaní zahrádkáři a majitelé domů, jimž divoká prasata pustoší jejich pozemky, si kladou otázku, jak se mají před divočáky bránit. "Nejvhodnější prevencí proti škodám na zahradách a pozemcích kolem rekreačních chat je tato místa řádně oplotit pevnými materiály se zpevněním od země, aby bachyně či velké kusy nebyly schopny pletivo podebrat a udělat prostor pro vniknutí selat a menších kusů na pozemek," radí Stanislav Křenek, referent státní správy myslivosti a rybářství Městského úřadu Uherské Hradiště. Kňouři jsou tvrdým oříškem i pro zemědělce. "Opakovaně jsme s nimi jednali. Doporučili jsme jim účinná opatření spočívající ve snížení výměr honů kukuřic a řepky bez návaznosti na okraje lesů a bez návaznosti na sebe," zdůraznil Květoslav Fryšták, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. V každém půdním bloku by tedy měla být výměra kukuřice proložena pásy nízkostébelnatých obilovin, aby zde myslivci měli možnost divoká prasata lovit z přenosných posedů i na nátlačkách. "Černá zvěř v obecné rovině je stále přemnožená, je to prostě setrvalý stav, který se prozatím nedaří napravit," konstatoval Stanislav Křenek. Pro ilustraci uvedl, že zatímco v roce 2006 se v okrese odlovilo 678 divokých prasat, v loňském roce jich nimrodi skolili 2585. Letošní rok bude podle něj co do počtu ulovených divokých prasat slabší, a to zejména z důvodu semenného roku. Duby a buky zaplodily a ve všech lesních porostech se zastoupením uvedených dřevin je na zemi spousta bukvic a žaludů, nejoblíbenější potravy divokých prasat. Těch bylo letos zatím v okrese uloveno devět stovek. Orgán státní správy myslivosti Uherské Hradiště v letošním roce uložil všem uživatelům honiteb, v nichž jsou stanoveny minimální a normované stavy divokých prasat, a jsou to všechno vlastní honitby Lesů České republiky v lesním komplexu Chřibů, pronajaté právnickým subjektům, provést úpravu početních stavů černé zvěře na stavy, které se k 31. 3. 2014 budou pohybovat na úrovni stavů minimálních až normovaných. "Současně s tímto opatřením byly uživatelům těchto honiteb povoleny některé výjimky ze zakázaných způsobů lovu. Například lov v noci s pomocí zdrojů umělého osvětlení či lov dospělé zvěře starší dvou let, což je kňour a bachyně, na společných lovech," informoval Stanislav Křenek. Přemnožení divočáci, přebíhající zejména v noci přes silnici, se mohou připlést do jízdní dráhy řidičům a způsobit vážnou dopravní nehodu. "V letošním roce řešili policisté na Slovácku čtyři střety s černou zvěří. Bylo to v měsíci září a říjnu. Řidiči by proto měli zvěř na silnici v lesních úsecích i v polích předvídat a jezdit opatrně nejen tam, kde na častý výskyt zvěře upozorňuje dopravní značka," vysvětluje tiskový mluvčí uherskohradišťské policie Aleš Mergental." URL| https://www.denik.cz/zlinsky-kraj/premnozeni-divocaci-nici-hriste-i-pole-20131215-azdw.html