Proti střetům se zvěří

27.04.2010 08:35

 

Datum: 27.4.2010
Zdroj: Haló noviny
Autor: (jč)
Rubrika: Z DOMOVA

JIHLAVA - Podle informací z˙policejních nehodových map vyplývá, že v loňském roce se na silnicích Vysočiny stalo 268 střetů s lesní zvěří či domácím zvířectvem. Nejvíce tohoto druhu nehod je hlášeno na Pelhřimovsku, nejméně jich hlásí řidiči na Třebíčsku. V kraji Vysočina je četnost dopravních nehod se střetem s lesní zvěří nebo domácím zvířetem mírně nad celorepublikovým průměrem, což může být způsobeno větší hustotou silniční sítě, větším množstvím lesní zvěře v přírodě a větším poměrem zalesněné plochy, tvrdí policista Zdeněk Kubík. Podle krajských silničářů chybí také disciplína řidičů, kteří střety se zvěří často nehlásí a do nehodové mapy se tak neodráží celá skutečnost. Preventivně lze realizovat již osvědčená opatření ke snížení střetů vozidel se zvěří. K nejvíce rizikovým komunikacím lze umisťovat detekující značky napájené sluneční energií, dále zastrašovací optické repelenty, píšťaly a audio signály, kamenné pásy, ekodukty a rošty. Obecně nejlépe fungují pachové ohradníky, vysekávání příkopů v celé šíři a značky. Nejspornější jsou odrazky, řekl Haló novinám radní kraje Vysočina Josef Matějek. Mezi nejnákladnější řešení, mnohdy velice těžko realizovatelná, patří stavění plotů kolem silnic, nákladné je i umísťování speciálních odrazek, které mají nejmenší efekt. Nejlevnější a ve vztahu k ceně i nejefektivnější jsou pachové ohradníky, které vyjdou řádově na tisíce korun za aplikaci na kilometr, komentoval výhodnost preventivních opatření Petr Bureš, vedoucí krajského odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Podle Matějka se dané téma netýká pouze myslivců, ale i řidičů, kteří představují nemalou skupinu obyvatel. Různé druhy detekujících značek jsou již používány v Pardubickém a Ústeckém kraji. Na Vysočině je využívají soukromí vlastníci lesů na Žďársku. (jč)