Šedesát let od založení MS Jasenka

02.08.2010 14:35

 

Šedesát let od založení MS Jasenka

Datum: 2.8.2010
Zdroj: Valašský deník
Autor: Zaslal: Jaromír Machálek, Vsetín
Rubrika: U nás doma na Valašsku

Milovníci zvěřinových specialit si v sobotu 24. 7. přišli na své, neboť u příležitosti 60. výročí založení Mysliveckého sdružení Jasenka se na tamním hřišti u bývalé školy konaly oslavy. Návštěvníky neodradilo naštěstí ani deštivé počasí. Kromě dobrého jídla i pití měli možnost navštívit stánek s prezentací historie a současností myslivosti na Jasénce, vyzkoušet pevnou ruku ve vzduchovkové střelnici či při lukostřelbě. Mimoto si zájemci mohli prohlédnout kroužek věnující se výchově mladší myslivecké generace nebo výstavu loveckých zbraní a trofejí. Mezi hlavní lákadla si pořadatelé pak přichystali ukázku vábení jelenů, o kterou se postaral šestinásobný mistr republiky Milan Janík. Své umění prezentovali též sokolníci, kteří dorazili se zvěřincem a v průběhu programu vystoupil například i trubač lovecké hudby pan Havran. Pro místní myslivecké sdružení však bylo nejdůležitějším bodem slavnostní otevření dvou památníků - tzv. Hubertů. Jeden z nich vznikl před dvěma lety v rámci řezbářských slavností na Jasénce pod rukama uměleckého řezbáře Romana Mikuše. Jedná se o dvoumetrovou sochu z lipového dřeva vyobrazující bájné setkání patrona myslivců - sv. Huberta s jelenem, jenž nese mezi parohy svítící kříž. Již tou dobou začal předseda mysliveckého sdružení Radomír Machálek společně s mysliveckým hospodářem Jaroslavem Tkadlečkem uvažovat o umístění tohoto památníku na hřebenech Vsetínských vrchů. Instalován byl nakonec v místě Dušná - Putýrka, neboť se jedná o oblíbenou křižovatku turistických cest. K soše později přibyla od uměleckého řezbáře Kamila Kopřivy ještě i půl metru široká a 80 cmvysoká plastika s kovovým zdobným rámem z dílny uměleckého kováře Josefa Novosada. Na tu můžou turisté i milovníci přírody narazit v místě zvaném Sralák - hřebenové cestě z Vesníku na Jasenku. Ten je v povědomí myslivců spjat nejen se zahajováním honů, ale v poslední době pro širší okolí i jako místo konání filipojakubských ohňů, tedy tzv. "pálení čarodějnic", a to pod záštitou místního občanského sdružení. Proto byl kopec vybrán pro umístění druhého památníku. Po zvážení několika variant byla dřevořezba vsazena do téměř třímetrového kamenného kvádru, který myslivci získali darem od obce Hošťálková a jejího starosty p. Malčíka. Se značným úsilím a pomocí ostatních členů mysliveckého sdružení byl šestitunový kámen nejen upraven po zabudování plastiky, ale poté i uložen na betonový základ. "V tomto kraji je to nebývalé, nic takového se zde dosud neuskutečnilo", uvedl tajemník okresního mysliveckého spolku Jan Janoušek, který se společně s předsedou OMS Michalem Zubíčkem a vsetínským místostarostou Jaromírem Kudlíkem zúčastnil slavnostního otevření obou památníků. Historie sv. Huberta Podle legendy pocházel sv. Hubert z akvitánského šlechtického rodu a světlo světa spatřil někdy okolo roku 655 ve Francii. Oženil se mladý, avšak při narození prvního dítěte jeho milovaná žena zemřela. Zlomený bolestí nad touto ztrátou se Hubert stále častěji uchyloval do lesů a hledal zapomenutí v lovu, až jednoho dne spatřil jelena, který nesl mezi parohy svítící kříž. Tento zážitek ho posílil v úmyslu zasvětit svůj život bohu a zakrátko přijal kněžské svěcení. Působil jako posel víry a až do svojí smrti se věnoval dalšímu šíření křesťanství. Později byl v Maastrichtu dokonce vysvěcen na biskupa, a poté dal své sídlo přeložit do Lutychu, kde vybudoval katedrálu, ve které si přál být pohřbený. Po jeho svatořečení však byly ostatky přeneseny do městečka Andagia v Ardenách, jenž se od té doby jmenuje St. Hubert. Jeho památka se slaví dne 3. listopadu a na svatohubertském výjevu je vyobrazován jako biskup, či lovec, ale vždy je poblíž jelen se zářícím křížem mezi parohy. (Zaslal: Jaromír Machálek, Vsetín) Foto - Ilustrační foto